Podejście Agile i Kanban

 

Podejście Agile i metoda kanban – należące do zwinnych metod zarządzania - znajdują coraz większe zastosowanie we współczesnym zarządzaniu projektami. Tak naprawdę są to nie tylko metody i techniki zarządzania i realizacji projektu, jak i innych prac (np. utrzymaniowych w dziale IT), lecz także filozofia, zasady i praktyki zarządzania zespołem, działem i całą organizacją.

Pierwszym krokiem stosowania Agile i kanban w Twojej organizacji jest poznanie tych podejść oraz stosowanych w nich metod i technik. Dlatego też na początek proponujemy udział w naszych następujących szkoleniach (terminy i ceny znajdziesz tutaj):

A także udział w:

  • Warsztacie dla Product Owner-ów
  • Warsztacie: Podstawy zarządzania projektami

Jeśli zaś planujesz Transformację swojej organizacji, działu, lub zespołu w stronę metod zwinnych, takich jak kanban, czy Scrum oraz w stronę zwinnego przywództwa w duchu Management 3.0, przeczytaj o tym jak „szyjemy na miarę” rozwiązania dla firm.

 

Warsztat: Kanban - Zwinne zarządzanie projektami

Szkolenie pokazuje praktyczne zastosowanie metody kanban (należącej do grupy zwinnych – agile-owych – metod zarządzania projektami):

  • wykorzystującej wizualizację realizowanych prac dla łatwiejszego podejmowania efektywnych decyzji projektowych oraz tzw. limity prac w toku (ang. WIP  –  Work In Progres) dla zbilansowania zapotrzebowania na prace z możliwościami realizacyjnymi zespołu
  • stosowanej zarówno w pracach developerskich (tworzenie rozwiązań IT), jak w pracach utrzymaniowych w działach IT
  • wspomagającej zarówno zarządzanie pracami na poziomie zespołu, jak i na poziomie projektu, a także na poziomie organizacji, w tym także na poziomie portfela projektów.
Czytaj więcej...

Warsztat: Agile Project Management

Na rynku dostępnych jest szereg szkoleń związanych ze zwinnym podejściem do realizacji projektów informatycznych. Dotyczą one głównie wytwarzania oprogramowania i konkretnych podejść zwinnych, jak Scrum, czy DSDM Atern. Brak jest natomiast szkoleń, pokazujących jak z wykorzystaniem metod zwinnych (Agile) zarządzać projektami i to nie tylko projektami informatycznymi.

Naszą odpowiedzią na tę lukę jest szkolenie "Agile Project Management". Szkolenie dostarcza kierownikom projektów, kierownikom zespołów projektowych i członkom zespołów, managerom oraz interesariuszom zaangażowanym w zarządzanie projektem wiedzę, praktyki i techniki oraz inspiracje dotyczące praktycznego wykorzystania zwinnego podejścia.

Czytaj więcej...

PMI-ACP® Prep - przygotowanie do certyfikacji Agile

Warsztaty stanowią intensywne szkolenie z zakresu zarządzania projektami według metodologii Agile ukierunkowanym na przygotowanie uczestników do zdania egzaminu PMI Agile Certified Practicioner (PMI-ACP)®. Kurs obejmuje intensywne szkolenie wzbogacone o warsztaty oraz interaktywne ćwiczenia przybliżające lekkie/zwinne metodologie.

Warsztat realizujemy w formule 2+1. Osoby zainteresowane przystąpieniem do egzaminu zapraszamy do uczestnictwa w pełnych trzech dniach szkolenia; uczestnikom planującym pogłębienie/utrwalenie wiedzy z obszaru Agile umożliwiamy udział jedynie w dwóch pierwszych dniach szkolenia.

Czytaj więcej...

Warsztat: Agile Project Management dla kadry zarządzającej

Zwinne podejście do zarządzania projektami od kilku lat zdobywa coraz większą popularność, zwłaszcza wśród zespołów realizujących projekty. Sukces tego podejścia w organizacji wymaga także jego poznania i zrozumienia przez kadrę kierowniczą, gdyż oznacza inną filozofię zarządzania projektami a także odmienną rolę kadry kierowniczej, kierownika projektu i zespołu.

Czytaj więcej...

Warsztat: Lean Project Management

Lean Project Management to podejście do zarządzania projektami, łączące – wg L. Leacha – autora książki: „Lean Project Management” oraz „Lean Project Leadership” - elementy różnych podejść, takich, jak: standard PMBOK® Guide, Six Sigma, TOC/Critical Chain oraz Lean.

Szkolenie Lean PM obejmuje dwa główne zagadnienia:

  1. Podejście i zasady Lean stosowane w zarządzaniu projektem
  2. Podejścia Kanban, będące metodą doskonalenia procesów, w tym procesów projektowych i jego praktycznego zastosowania w realiach zarządzania projektami informatycznymi.
Czytaj więcej...

Znajdź nas na Facebooku!