Flow Academy

Utrzymanie - w czasach zmienności, złożoności, niepewności, opisywanych akronimem VUCA - firmy na rynku, jej rozwój i uzyskanie rezultatów biznesowych wymaga stosowania skutecznych i efektywnych metod zarządzania firmą, portfelem projektów i prac, poszczególnymi projektami i pracami operacyjnymi.

Czytaj więcej...

Cykl warsztatów Flow Academy

Warsztaty (standardowe - otwarte lub dedykowane dla menedżerów i pracowników jednej firmy), wykorzystujące gry symulacyjne dotyczące Flow Management to ½ dniowe sesje on-line w niedużych grupach (5-6 osób), dotyczące trzech następujących zagadnień:

Czytaj więcej...