Cykl warsztatów Flow Management Academy

Warsztaty (standardowe - otwarte lub dedykowane dla menedżerów i pracowników jednej firmy), wykorzystujące gry symulacyjne dotyczące Flow Management to ½ dniowe sesje on-line w niedużych grupach (5-6 osób), dotyczące trzech następujących zagadnień:

Cykl warsztatów Flow Management Academy

Bardzo ważnym elementem Flow Management Academy jest cykl warsztatów, dotyczących poszczególnych praktyk i zasad Flow Management, który bazuje na Kanban i Lean, wykorzystujących gry symulacyjne TeamFlow i PortfolioFlow.

Skuteczne i efektywne zarządzanie z wykorzystaniem zasad i praktyk Flow Management wymaga wiedzy z tego obszaru. Cykl warsztatów ma na celu dostarczenie uczestnikom tej właśnie wiedzy.

Cykl obejmuje trzy następujące bloki warsztatowe:

 1. Team & Project Flow
 • Składający się z trzech ½ dniowych sesji
 1. Portfolio Flow:
 • Obejmujący dwie ½ dniowe sesje
 1. Wprowadzanie Flow Management w firmie
 • Obejmujący dwie ½ dniowe sesje

Tematy tych trzech bloków przedstawione są poniżej.

1. Team & Project Flow:

Sesja 1:

 1. Fundamenty Flow na poziomie zespołu:
 • Wizualizacja procesu, prac, wykonawców, blokerów i zasad działania na tablicy Kanban
 • Fundamenty zarządzania przepływem i główne mierniki przepływu
 • Praktyczne zarządzanie pracami w zespole – informacje zwrotne i spotkania
 1. Gra symulacyjna TeamFlow Foundation/Plus
 • Praktyki zarządzania przepływem w efektywnym zespole projektowym

Sesja 2:

 1. Zarządzanie pracami zespołu z wykorzystaniem praktyk Flow Management:
 • Mierniki przepływu i ich wykorzystanie
 • Spotkania zarządcze zespołu, ich rola oraz mierniki
 • Metody ograniczania prac w toku
 • Zasady działania (tzw. polityki) dla podstawowych zagadnień Flow Management
 1. Zaawansowanie zagadnienia Flow Management
 • Ograniczanie prac w toku - podsumowanie
 • Zasady działania (tzw. polityki) dla różnych zagadnień Flow Management
 • Klasy usług, cost of delay i triage – wybór prac do realizacji
 • Praktyczne zarządzanie pracami zespołu z wykorzystaniem platformy Kanbanize

Sesja 3:

 1. Flow na poziomie projektu:
 • Wizualizacja prac projektowych: poziom projektu i zespołów
 • Praktyki zarządzania przepływem na poziomie projektu
 • Praktyczne zarządzanie projektem z wykorzystaniem platformy Kanbanize
 1. Gra symulacyjna TeamFlow Professional
 • Praktyki zarządzania przepływem w efektywnym zespole projektowym – podsumowanie

 

2. Portfolio Flow:

Sesja 1:

 1. Flow na poziomie portfela prac – wiele projektów i zespołów:
 • Wizualizacja procesu, prac, wykonawców, blokerów i zasad działania
 • Fundamenty zarządzania przepływem i główne mierniki przepływu
 • Praktyczne zarządzanie pracami w zespole – informacje zwrotne i spotkania
 1. Gra symulacyjna PortfolioFlow
 • Praktyki zarządzania przepływem wielu projektów, realizowanych przez kilka zespołów

 

 3. Wprowadzanie Flow Management w firmie:

Sesja 1:

 1. Ewolucyjne wprowadzanie Flow Management:
 • Model ewolucyjnej zmiany
 • Słoń i jeździec – emocje i rozum w procesie zmiany
 • Bariery wprowadzania nowych metod pracy i zarządzania
 • Rozwijanie kultury organizacyjnej umożliwiającej funkcjonalnie zgodnie z Flow Management
 • Zwinny plan wprowadzania Flow Management w Twojej firmie
 1. Budowanie systemu zarządzania pracami, projektem i portfelem projektów na platformie Kanbanize
 • Kluczowe koncepcje platformy Kanbanize
 • Kroki budowania systemu zarządzania pracami, projektem i portfelem projektów na platformie Kanbanize
 • Wskazówki praktyczne