Zarządzanie projektami - metodyka PRINCE2

Bentely Colin: Managing Projects the PRINCE2 Way
Praktyczne podejście do metodyki PRINCE2 i pomoc przy zarządzaniu projektem. Sporo cennych praktycznych wskazówek i informacji.

Bradley Ken: Understanding PRINCE2
Wprowadzenie do metodyki PRINCE2. Prosta i zrozumiała prezentacja podstawowych elementów metodyki PRINCE2: procesów, komponentów i technik. Daje generalny obraz tej metodyki. Niezła jako pierwszy krok w stronę praktycznego stosowania PRINCE2.
Wydanie polskie: "Podstawy metodyki PRINCE2"

Managing Successful Projects with PRINCE2 (PRINCE Guidance). Office of Government Commerce
Podstawowy, obszerny (422 strony) i w dodatku oficjalny (autorstwa OGC) podręcznik metodyki PRINCE2. Niestety jest w nim, jak i w innych książkach na temat tej metody sporo niezbyt jasnych fragmentów, co wymaga przy lekturze dużej pracy.

Tailoring PRINCE2, Office of Government Commerce.
Oficjalny (autorstwa OGC) przewodnik - komentarz do Managing Successful Projects with PRINCE2. Napisany dobrze, dużo lepiej, niż opis metodyki, którą komentuje. Ma strukturę 2 stronicowych sekcji na każdy z omawianych tematów, łącznie z omówieniem: jak, kiedy i dlaczego dany element powinien być zmodyfikowany i dopasowany do projektu.

Znajdź nas na Facebooku!