Projekty w praktyce - JS Project

Zaangażowanie pracowników – czy to klucz do sukcesu firmy?

Jednym z najważniejszych czynników sukcesu firmy w drugiej dekadzie XXI wieku jest zaangażowanie pracowników. To zaangażowanie w połączeniu z satysfakcją z pracy, prowadzi do większej produktywności pracowników, co skutkuje lepszą pracą, lepszymi produktami i usługami dla klientów. Rezultatem tego jest zadowolenie klienta i wynikająca z niej ich lojalność. Efektem końcowym opisanego tzw. „service-profit chain” są wyniki ekonomiczne firmy: przychody, a przede wszystkim zyski.

Czytaj więcej...
Projekty w praktyce - JS Project

Od warsztatu do systemu Management 3.0

Z pewnością wielu z Was zaglądających na naszą stronę uczestniczyło w ciągu ostatnich 2 lat warsztacie „Management 3.0 – Agile Leadership Practices”. Także wiele firm i zespołów zna koncepcję Management 3.0 i próbuje stosować praktyki samo-organizacji, upełnomocnienia, stawiając na motywację wewnętrzną pracowników oraz modyfikując role menedżerów.

I ten warsztat i te samodzielne próby to oczywiście początek Waszej przygody z zasadami i praktykami zwinnego przywództwa, z samo-organizacją i upełnomocnieniem. To naprawdę ten pierwszy krok ze znanego powiedzenia chińskiego filozofa Lao-Tze: „żeby przejść tysiąc mil, trzeba zrobić pierwszy krok”. Tylko jak zrobić te kolejne kroki, w którą stronę pójść by stworzyć system zarządzania Management 3.0?

Czytaj więcej...
Projekty w praktyce - JS Project

Trudne sytuacje w projektach

Nasza najnowsza (luty 2016) propozycja szkoleniowa to warsztat „Trudne sytuacje w projektach”. Jego celem jest dostarczenie doświadczonym kierownikom projektów tych kompetencji i umiejętności, które pozwolą im dokonać analizy trudnych sytuacji w projektach i wybrać najlepszą strategię działania dla tej sytuacji.

Czytaj więcej...
Projekty w praktyce - JS Project

Proces grupowy

Praca z ludźmi: przewodzenie i kierowanie ludźmi wymaga od menedżera nie tylko wiedzy oraz praktycznej znajomości zasad zarządzania zespołem, ale także znajomości reguł i mechanizmów rządzących procesem interakcji i relacji zachodzących w grupie i zespole, tzw. dynamiki procesu grupowego. Dopiero osadzenie posiadanej wiedzy, umiejętności oraz doświadczenia z zakresu zarządzania zespołem (projektowym i nie tylko projektowym) na fundamencie procesu grupowego pozwala na lepsze zrozumienie zachowań ludzi, a tym samym na efektywniejsze, sprawniejsze i właściwsze przewodzenie zespołowi, pozwala na stanie się liderem. Co to jest więc ten proces grupowy i jak jego znajomość umożliwia lepszą pracę i współpracę z zespołem?

Czytaj więcej...
Projekty w praktyce - JS Project

Inteligencja emocjonalna w zarządzaniu projektami

Raz jeszcze wracam do tematu, którym zajmowałem się kilka lat temu. Poprzednio powodem były problemy obserwowane w jednym z projektów, w którym uczestniczyłem. Teraz okazją do powrotu do tego tematu są bardzo dobre opinie po zrealizowaniu kilku edycji warsztatu z tego zakresu dla zespołu obejmującego IT i Biznes w dużej organizacji. Raz jeszcze okazało się, jak fascynujące i jak praktyczne jest to zagadnienie.

Czytaj więcej...
Projekty w praktyce - JS Project

Kanban: stop starting, start finishing – część 3

Tak, jak sygnalizowałem we wcześniejszym odcinku istnieje jeszcze jeden, trochę nietypowy aspekt omawianego podejścia: tzw. Personal Kanban. Jest to podejście związane ze stosowaniem filozofii i zasad Kanban do … poprawienia efektywności pracy na poziomie indywidualnym, do efektywniejszej pracy z wykorzystaniem np. tablic kanbanowych osobistych zadań i limitów prac w toku.

Czytaj więcej...
Projekty w praktyce - JS Project

Kanban: stop starting, start finishing – część 1

Powrót do przeszłości: kanban reaktywacja

Chyba większość z nas doświadczyła w świecie projektowym takich problemów, jak rozpoczynanie wielu projektów i zadań oraz ich niekończenie w planowanym czasie, długie cykle realizacji, brak elastyczności wobec zmieniających się wymagań klientów, czy brak sprawnych mechanizmów doskonalenia firmy, procesów, czy projektów. Z drugiej strony obecne warunki biznesowe, z dużą złożonością, niepewnością i zmiennością wymagają coraz większej zwinności biznesowej (business agility) i ciągłego doskonalenia. Jeden z kierunków odpowiedzi na te wyzwania i problemy to podejście Kanban.

Czytaj więcej...
Projekty w praktyce - JS Project

Zwinne przywództwo - temat roku 2014?

Z pewnością zastanawiacie się – jak i ja to robię - jaki będzie najważniejszy temat w zarządzaniu projektami, zarządzaniu zespołami oraz całymi organizacjami w nadchodzących latach, w zmieniającym się środowisku biznesowym? W środowisku z dominującą rolą wysoko wykwalifikowanych specjalistów – określanych mianem pracowników wiedzy (ang. Knowledge Worker), wymagającym dotrzymywania coraz krótszych terminów dostarczenia złożonych produktów i charakteryzującym się olbrzymią zmiennością.

Czytaj więcej...

Znajdź nas na Facebooku!

 
Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok