Projekty w praktyce - JS Project

Inteligencja emocjonalna w zarządzaniu projektami

Raz jeszcze wracam do tematu, którym zajmowałem się kilka lat temu. Poprzednio powodem były problemy obserwowane w jednym z projektów, w którym uczestniczyłem. Teraz okazją do powrotu do tego tematu są bardzo dobre opinie po zrealizowaniu kilku edycji warsztatu z tego zakresu dla zespołu obejmującego IT i Biznes w dużej organizacji. Raz jeszcze okazało się, jak fascynujące i jak praktyczne jest to zagadnienie.

Czytaj więcej...
Projekty w praktyce - JS Project

Kanban: stop starting, start finishing – część 3

Tak, jak sygnalizowałem we wcześniejszym odcinku istnieje jeszcze jeden, trochę nietypowy aspekt omawianego podejścia: tzw. Personal Kanban. Jest to podejście związane ze stosowaniem filozofii i zasad Kanban do … poprawienia efektywności pracy na poziomie indywidualnym, do efektywniejszej pracy z wykorzystaniem np. tablic kanbanowych osobistych zadań i limitów prac w toku.

Czytaj więcej...
Projekty w praktyce - JS Project

Kanban: stop starting, start finishing – część 1

Powrót do przeszłości: kanban reaktywacja

Chyba większość z nas doświadczyła w świecie projektowym takich problemów, jak rozpoczynanie wielu projektów i zadań oraz ich niekończenie w planowanym czasie, długie cykle realizacji, brak elastyczności wobec zmieniających się wymagań klientów, czy brak sprawnych mechanizmów doskonalenia firmy, procesów, czy projektów. Z drugiej strony obecne warunki biznesowe, z dużą złożonością, niepewnością i zmiennością wymagają coraz większej zwinności biznesowej (business agility) i ciągłego doskonalenia. Jeden z kierunków odpowiedzi na te wyzwania i problemy to podejście Kanban.

Czytaj więcej...
Projekty w praktyce - JS Project

Zwinne przywództwo - temat roku 2014?

Z pewnością zastanawiacie się – jak i ja to robię - jaki będzie najważniejszy temat w zarządzaniu projektami, zarządzaniu zespołami oraz całymi organizacjami w nadchodzących latach, w zmieniającym się środowisku biznesowym? W środowisku z dominującą rolą wysoko wykwalifikowanych specjalistów – określanych mianem pracowników wiedzy (ang. Knowledge Worker), wymagającym dotrzymywania coraz krótszych terminów dostarczenia złożonych produktów i charakteryzującym się olbrzymią zmiennością.

Czytaj więcej...
Projekty w praktyce - JS Project

Certyfikacje Agile

Ostatnio wielokrotnie spotykamy się [my, czyli Michał Rączka i Jerzy Stawicki] z pytaniami o certyfikacje w obszarze metod zwinnych (Agile), w szczególności o te dotyczące zarządzania projektami. Wiele też spotkaliśmy nieporozumień, lub wręcz niezbyt prawdziwych stwierdzeń, dotyczących tych certyfikacji. Ponieważ, z jednej strony sami zajmujemy się tymi metodami, a z drugiej jesteśmy posiadaczami tych certyfikatów, to przedstawimy krótki przewodnik po istniejących certyfikacjach.

Czytaj więcej...
Projekty w praktyce - JS Project

Zwinne przywództwo / zarządzanie - Agile leadership

Branża wytwarzania oprogramowania (software development) była pierwszą branżą, która osiągnęła korzyści z zastosowania nowych, zwinnych (agile-owych) metod zarządzania i realizacji projektów i zadań projektowych. Środowisko pracy wysoko wykwalifikowanych specjalistów – pracowników wiedzy, wymagające dotrzymywania coraz krótszych terminów dostarczenia złożonych produktów i charakteryzujące się dużą zmiennością, to obecnie codzienność także wielu innych branż.

Czytaj więcej...
Projekty w praktyce - JS Project

Zwinna metodyka zarządzania projektami - Agile Project Management

Dla osób znających choć trochę podejścia zwinne (ang. Agile) w zarządzaniu projektami już tytuł tego tekstu musi wzbudzić z jednej strony niepokój, z drugiej zaś ciekawość. Z pewnością bowiem zastanawiacie się: czy możliwe jest takie połączenie: „zwinna”, w domyśle lekka jak piórko, modyfikowalna i „metodyka”, w domyśle ciężka, z licznymi procedurami i dokumentami?

Czytaj więcej...
Projekty w praktyce - JS Project

Królestwo za … bufor

Typowy problem w – każdym właściwie – rodzaju projektu, to opóźnienia harmonogramu. Jak się więc przed nimi zabezpieczyć? To jednak źle sformułowane pytanie; powinniśmy raczej zapytać: czy istnieją metody zwiększające szanse dotrzymania obiecanego terminu realizacji projektu?

Czytaj więcej...

Znajdź nas na Facebooku!

 
Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok