Współpraca z P2ware

W grudniu 2008 JS PROJECT oraz P2Ware  Sp. z o.o. w osobach Jerzego Stawickiego i Wiesława Kosieradzkiego podpisały umowę o współpracy w obszarze zarządzania projektami, dotyczącą w szczególności wykorzystywania oprogramowania P2ware Planner w projektach, szkoleniach oraz warsztatach prowadzonych przez JS PROJECT. Bliższe informacje nt. oprogramowania P2Ware znaleźć można na www.p2ware.pl

Znajdź nas na Facebooku!