Nauczanie poprzez doświadczenia – nowe podejście do szkoleń

Nauczanie poprzez doświadczenia – nowe podejście do szkoleń  - JS Project

Jak z pewnością zauważyliście oferta szkoleniowa JS PROJECT rozszerzyła się w ostatnim czasie o szkolenia i warsztaty z symulacją zarządzania portfelem projektów i zarządzania projektami PoleStar PM Simulation. Skąd ten pomysł? Zastosowanie symulacji rzeczywistego środowiska biznesowego w szkoleniach to przykład tzw. experiential learning – bardzo efektywnej metody uczenia. My – przekonani o jej skuteczności i efektywności - zaczęliśmy ją stosować w naszych szkoleniach w obszarze zarządzania projektami. Na czym więc polega to podejście i czym różni się od metod tradycyjnych?

 W ciągu ostatnich kilkunastu lat bardzo zmieniły się metody nauczania oraz metody szkoleniowe stosowane w odniesieniu do zagadnień biznesowych. Tradycyjne metody, takie jak wykłady, samodzielne lektury zostały uzupełnione prze takie metody, jak: e-learning, szkolenia wirtualne, czy CBT (Computer Based Trainings).

Wszystkie te tradycyjne metody nauczania mają jednak następujące wady:
•    Ograniczona interakcja z uczestnikami szkoleń
•    Działanie jednokierunkowe (od trenera do uczących się)
•    Brak immersji
•    Duża pracochłonność i czasochłonność
•    Niski poziom zachowania wiedzy, wynoszący w najlepszym przypadku 5-10%.

W odpowiedzi na te słabości tradycyjnych metod nauczania pojawiła się koncepcja nauczania przez doświadczenia (ang. Experiential learning). Jest to nadzwyczaj efektywna alternatywa wobec tych tradycyjnych metod, definiowana jako "proces praktycznego angażowania uczących się w autentyczne doświadczenia, przynoszące korzyści i konsekwencje".

Gdy mówimy o efektywności procesu nauczania i procesu szkoleniowego, to warto przedstawić tzw. piramidę nauczania, będąca wynikiem prac badawczych amerykańskiego National Training Laboratory.

 

piramida

Tradycyjne metody nauczania obejmują dwa najwyższe poziomy tej piramidy, tj. wykład oraz lekturę. Stąd też stopień zachowania wiedzy wynosi 5-10%.  Natomiast nauczanie poprzez doświadczenia obejmuje wszystkie poziomy występujące w piramidzie: od wykładu i czytania, poprzez demonstracje, dyskusje grupowe do praktyki. Stąd też stopień zachowania wiedzy wynosi 80-90%.

Doskonałym przykładem nauczania poprzez doświadczenie są gry symulacyjne, takie jak PoleStar PM Simulation, która teraz znalazła się w naszej ofercie. Jest to pasjonująca symulacja środowiska wielu projektów w firmie zajmującej się sprzedażą detaliczną. Uczestnicy podzieleni na różne role: zarządu firmy, menedżera ds. portfela projektów, dyrektora programu, kierowników projektów oraz działu IT muszą wspólnie zrealizować główny cel biznesowy: uzyskanie jak największych przychodów sieci sprzedaży detalicznej, którą reprezentują. Jedno z naszych szkoleń "Podstawy zarządzania projektami z grą symulacyjną" łączy – zgodnie z koncepcją nauczania poprzez doświadczenie – różne formy nauczania: wykład dotyczący tych podstawowych zagadnień i lekturę zasad gry z praktycznym ich wykorzystaniem przez uczestników, dyskusjami w grupach, wymianą doświadczeń, a nawet z uczeniem innych uczestników gry.

Nauczanie zasad zarządzania projektami poprzez doświadczenie, czyli w naszym przypadku wykorzystanie symulacji PoleStar PM Simulation, można scharakteryzować następującymi punktami:

  • Dostarcza wiedzę z zakresu zarządzania projektami i portfelem projektów i zrozumienie jej stosowania na podstawie praktycznych doświadczeń, w tym dzięki często występującemu w symulacji momentowi odkrycia, tzw. „momentowi eureka”
  • Pozwala uczestnikom – zarówno grającym rolę zarządu, jak i grającym role kierowników projektu, czy działu IT - na popełnianie błędów bez obaw o ich rzeczywiste konsekwencje biznesowe
  • Rozbija struktury „silosowe”, demonstrując znaczenie komunikacji i współpracy wewnątrz organizacji, w szczególności miedzy naczelnym kierownictwem, PMO (Project Management Office), kierownikami projektów oraz działem IT
  • Pokazuje znaczenie współpracy działów biznesowych i działu IT w firmie
  • Ułatwia wprowadzenie zmian wewnątrz organizacji – na przykład wprowadzenia podejścia projektowego w całej firmie - dzięki pokazaniu przyczyn, celowości i korzyści wynikających z wprowadzanej zmiany
  • Jest znacznie skuteczniejsze i efektywniejsze w przyswajaniu i zachowywaniu wiedzy, gdyż stopień zachowania wiedzy wynosi zwykle 80-90%

Chcecie zobaczyć w praktyce jak działa to "nauczanie poprzez doświadczenia"? Zapraszamy więc albo na nasze standardowe szkolenie "Podstawy zarządzania projektami z grą symulacyjną" albo na zorganizowane specjalnie dla Waszej firmy dedykowane warsztaty z symulacją zarządzania projektami.

Znajdź nas na Facebooku!

 
Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok