Flow Management Meetup

Od listopada 2022 współorganizuję – wraz z Darkiem Ciechanem oraz Krzysztofem Zaborowskim – Meetup: Flow Management Polska: https://www.meetup.com/flow-management-polska/

Flow Management Polska to - budowana od października 2022 - społeczność executives, menedżerów, liderów i praktyków stosujących w zarządzaniu firmą i zespołami podejście Flow Management (bazujące na Lean, Kanban, TOC i wykorzystujące zwinne zarządzanie celami (metoda OKR) oraz psychologię przepływu) umożliwiające:

 • Skuteczne, efektywne ekonomicznie i przewidywalne dostarczanie klientom zewnętrznym i wewnętrznym wartości na poziomie:
  - Firmy
  - Portfela prac i projektów, jak i
  - Pojedynczych projektów, produktów i zespołów
 • Rozwój i przetrwanie w czasach turbulencji, zmienności i niepewności dzięki zwinności biznesowej.

Spotkania społeczności - zarówno on-line, jak i w realu - mają za cel wymianę wiedzy i doświadczeń praktyków stosujących Flow Management do zarządzania:

 • Firmą
 • Portfelem prac i projektów
 • Projektami

oraz promowanie zastosowania Flow Management w zarządzaniu.

Od listopada 2022 zorganizowaliśmy trzy następujące spotkania:

 1. Strategia, system celów firmy oraz ich realizacja: wyzwania i metody
 2. Skuteczne i nieskuteczne metody wprowadzania zmiany: wymiana doświadczeń
 3. Mierniki Flow w skutecznym i efektywnym zarządzaniu pracami i projektami
 4. Flow psychologiczny.

Ponieważ jednak na platformie Meetup nie ma miejsca do udostępniania materiałów z tych Meetup’owych spotkań, to postanowiliśmy udostępniać je na naszych stronach, tj.

 • jsproject.pl w menu Meetup Flow Management, jak i :
 • na stronie AlterV, prowadzonej przez Darka Ciechana.

Najbliższe spotkanie już 23 marca. Naszym gościem będzie Steve Tendon, twórca: TameFlow Approach, autor książki „Standing on Bits”.

Informacje już wkrótce na stronie Meetup Flow Management.

Materiały zarówno z wcześniejszych, jak i przyszłych spotkań Meetup’u Flow Management Polska znajdziecie poniżej:

 1. Strategia, system celów firmy oraz ich realizacja: wyzwania i metody -> TUTAJ
 2. Skuteczne i nieskuteczne metody wprowadzania zmiany: wymiana doświadczeń -> TUTAJ
 3. Mierniki Flow w skutecznym i efektywnym zarządzaniu pracami i projektami
  1. Prezentacja -> TUTAJ
  2. Strony Jamboard’s -> TUTAJ
 4. Flow psychologiczny
  1. Prezentacja -> TUTAJ
  2. Strony Jamboard's -> TUTAJ