Opracowanie metodyki zarządzania projektem, zarządzania projektami i portfelem projektów

Opracowanie metodyki zarządzania projektem, zarządzania projektami i portfelem projektów  - JS Project

Bez wspólnego, jednolitego, stosowanego powszechnie podejścia, określającego "zasady gry" w projektach, Twoje projekty będą przypominać i zakończą się tak jak projekt budowy wieży Babel. Rozwiązaniem problemu jest opracowanie metodyki zarządzania projektem, zarządzania projektami i portfelem projektów dla istniejących lub zidentyfikowanych w trakcie analizy typów projektów.

W wyniku prac realizowanych we współpracy z Zamawiającym powstaje metodyka zarządzania projektami/portfelem zawierająca następujące elementy:

  • Procesy zarządzania projektem dla całego cyklu życia projektu

• Inicjowanie i definiowanie projektu
• Planowanie zakresu, czasu, budżetu
• Planowanie jakości
• Zarządzanie zasobami ludzkimi i materiałowymi oraz wykonawcami wewnętrznymi i zewnętrznymi
• Planowanie komunikacji z interesariuszami, zespołem projektowym i podwykonawcami przy uwzględnieniu struktury organizacyjnej firmy i struktury organizacyjnej projektu
• Zarządzanie ryzykami, problemami i zagadnieniami otwartymi
• Kontrola projektu
• Zamykanie projektu

  • Procesy zarządzania portfelem projektów oraz role i instytucjonalizacja ZPP:

• Inwentaryzacja inicjatyw i projektów
• Ocena zgłaszanych inicjatyw i projektów
• Decyzje o włączeniu do portfela
• Kontrola realizacji portfela
• Zamykanie projektów w portfelu i ocena uzyskanych korzyści

  • Role: zadania i odpowiedzialności w procesach zarządzania projektem
  • Role: zadania i odpowiedzialności w procesach zarządzania portfelem projektów
  • Dokumenty wykorzystywane w zarządzaniu projektem i/lub portfelem projektów

Opracowanie metodyki to tak naprawdę tylko pierwszy krok. Konieczne jest jej wdrożenie - spowodowanie, by była stosowana przez kierowników projektów, zespoły projektowe i Sponsorów. Dlatego też wspólnie opracujemy także plan wdrożenia metodyki i będziemy nadzorować jej upowszechnienie.

Znajdź nas na Facebooku!

 

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok