Flow Management to filozofia, zasady, praktyki oraz mierniki zarządzania pracami, procesami, projektami oraz produktami. Zarówno badania naukowe, jak i doświadczenia praktyczne pokazują, że najefektywniejszą metodą poznania i zaabsorbowania nowych koncepcji i nowych praktyk np. Flow Management jest symulacja rzeczywistych warunków biznesowych, realizowana w bezpiecznym, kontrolowanym środowisku.Już Heraklit mawiał „Panta rhei”, czyli: wszystko płynie. Faktycznie: niemal wszystko płynie: pieniądze, robota, informacje.