Warsztat: Kanban - Zwinne zarządzanie projektami z symulacją

Warsztat: Kanban - Zwinne zarządzanie projektami - JS Project

Szkolenie pokazuje praktyczne zastosowanie metody kanban (należącej do grupy zwinnych – agile-owych – metod zarządzania projektami):

 • wykorzystującej wizualizację realizowanych prac dla łatwiejszego podejmowania efektywnych decyzji projektowych oraz tzw. limity prac w toku (ang. WIP  –  Work In Progres) dla zbilansowania zapotrzebowania na prace z możliwościami realizacyjnymi zespołu
 • stosowanej zarówno w pracach developerskich (tworzenie rozwiązań IT), jak w pracach utrzymaniowych w działach IT
 • wspomagającej zarówno zarządzanie pracami na poziomie zespołu, jak i na poziomie projektu, a także na poziomie organizacji, w tym także na poziomie portfela projektów.

Cele szkolenia

 • Zdobycie wiedzy o metodzie kanban
  • Poznanie szczegółowych zasad i technik kanban
  • Poznanie praktycznych przykładów zastosowania kanban w zarządzaniu projektem, zbiorem projektów oraz organizacją realizującą wiele projektów
  • Przećwiczenie w warsztatowej formie różnych zagadnień i technik metody Kanban

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • kierowników projektów
 • kierowników lub liderów zespołów oraz
 • managerów zarządzających zbiorem projektów lub organizacją projektową, produktami lub usługami,

którzy chcą zdobyć - lub poszerzyć - wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie podejścia kanban, stosowanego na poziomie projektu, zadań projektowych, jak i większej organizacji.

Program szkolenia

1. Metody Agile i Lean w zarządzaniu projektami

 • Dlaczego Agile i Lean?
 • Główne założenia Agile i Lean
 • Mechanizmy Agile i Lean
 • Korzyści Agile i Lean

2. Kanban: wprowadzenie

 • Zasady i praktyki kanban
 • Tablica kanban i jej elementy (work items, limit WIP, itp.)

3. Kanban: zadania, WIP, przepływ

 • Elementy pracy w kanban
 • Praca w toku i jej ograniczanie
 • Zarządzanie przepływem

4. Klasy usług

 • Idea klas usług
 • Typy klas usług i ich zastosowanie praktyczne

5. Planowanie i szacowanie w metodzie kanban

 • Planowanie i harmonogramowanie prac
 • Metody szacowania prac
 • Kadencja
 • Planowanie w kanban - podsumowanie

6. Metryki w podejściu kanban

 • Najczęściej stosowane metryki
 • Skumulowany diagram przepływu i jego analiza

7. Kanban w systemie zarządzania projektami (SZP)

 • Kanban w dużym projekcie
 • System zarządzania projektami z tablicami Kanban

8. Kanban – Gra (3 iteracje w trakcie szkolenia)

 • Gra symulacyjna
 • Dyskusja

Formuła szkolenia

Szkolenie ma charakter warsztatu, łączącego prezentacje metod i technik kanban, ćwiczenia praktyczne dotyczące rożnych projektów, bazujących na rzeczywistych przykładach, grę symulacyjną oraz inspirujące dyskusje i wymianę praktycznych doświadczeń uczestników szkolenia.

Organizacja szkolenia

Miejsce szkolenia: Warszawa.
Zajęcia trwają od 9:00 do 17:00. Każdego dnia przewidziana jest godzinna przerwa obiadowa i przerwy kawowe.

Koszt szkolenia

2100 PLN + VAT

Koszt ten obejmuje:

 • Koszt przeprowadzenia 2-dniowego szkolenia, wg przedstawionego powyżej programu przez eksperta z zakresu zarządzania projektami
 • Materiały szkoleniowe (w postaci materiału wykładowego oraz związanych z nim ćwiczeń)
 • Obiady oraz przerwy kawowe w trakcie szkolenia
 • Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu

Jeśli firma zgłasza na szkolenie więcej niż 3 osoby, przysługuje jej zniżka w wysokości 10%.

Dodatkowe informacje

Udział w szkoleniu pozwala na uzyskanie 14 punktów PDU (Professional Development Unit). Ilość punktów PDU przyznawana w każdym z obszarów PMI Talent Triangle jest następująca: Technical Project Management – 14, Leadership – 0, Business & Strategic skills – 0.

 

Zapisz się na szkolenie: "Kanban - Zwinne zarządzanie projektami z symulacją"

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Dane do faktury
Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe daneNieprawidłowe dane 

 

Znajdź nas na Facebooku!