Warsztat: Kanban - Zwinne zarządzanie projektami

Warsztat: Kanban - Zwinne zarządzanie projektami - JS Project

Szkolenie pokazuje praktyczne zastosowanie metody kanban (należącej do grupy zwinnych – agile-owych – metod zarządzania projektami):

 • wykorzystującej wizualizację realizowanych prac dla łatwiejszego podejmowania efektywnych decyzji projektowych oraz tzw. limity prac w toku (ang. WIP  –  Work In Progres) dla zbilansowania zapotrzebowania na prace z możliwościami realizacyjnymi zespołu
 • stosowanej zarówno w pracach developerskich (tworzenie rozwiązań IT), jak w pracach utrzymaniowych w działach IT
 • wspomagającej zarówno zarządzanie pracami na poziomie zespołu, jak i na poziomie projektu, a także na poziomie organizacji, w tym także na poziomie portfela projektów.

Cele szkolenia

 • Zdobycie wiedzy o metodzie kanban
  • Poznanie szczegółowych zasad i technik kanban
  • Poznanie praktycznych przykładów zastosowania kanban w zarządzaniu projektem, zbiorem projektów oraz organizacją realizującą wiele projektów
  • Przećwiczenie w warsztatowej formie różnych zagadnień i technik metody Kanban

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • kierowników projektów
 • kierowników lub liderów zespołów oraz
 • managerów zarządzających zbiorem projektów lub organizacją projektową, produktami lub usługami,

którzy chcą zdobyć - lub poszerzyć - wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie podejścia kanban, stosowanego na poziomie projektu, zadań projektowych, jak i większej organizacji.

Program szkolenia

1. Metody Agile i Lean w zarządzaniu projektami

 • Dlaczego Agile i Lean?
 • Główne założenia Agile i Lean
 • Mechanizmy Agile i Lean
 • Korzyści Agile i Lean

2. Kanban: wprowadzenie

 • Zasady i praktyki kanban
 • Tablica kanban i jej elementy (work items, limit WIP, itp.)

3. Kanban: zadania, WIP, przepływ

 • Elementy pracy w kanban
 • Praca w toku i jej ograniczanie
 • Zarządzanie przepływem

4. Klasy usług

 • Idea klas usług
 • Typy klas usług i ich zastosowanie praktyczne

5. Planowanie i szacowanie w metodzie kanban

 • Planowanie i harmonogramowanie prac
 • Metody szacowania prac
 • Kadencja
 • Planowanie w kanban - podsumowanie

6. Metryki w podejściu kanban

 • Najczęściej stosowane metryki
 • Skumulowany diagram przepływu i jego analiza

7. Kanban w systemie zarządzania projektami (SZP)

 • Kanban w dużym projekcie
 • System zarządzania projektami z tablicami Kanban

8. Kanban – Gra (3 iteracje w trakcie szkolenia)

 • Gra symulacyjna
 • Dyskusja

Formuła szkolenia

Szkolenie ma charakter warsztatu, łączącego prezentacje metod i technik kanban, ćwiczenia praktyczne dotyczące rożnych projektów, bazujących na rzeczywistych przykładach, grę symulacyjną oraz inspirujące dyskusje i wymianę praktycznych doświadczeń uczestników szkolenia.

Organizacja szkolenia

Miejsce szkolenia: Warszawa.
Zajęcia trwają od 9:00 do 17:00. Każdego dnia przewidziana jest godzinna przerwa obiadowa i przerwy kawowe.

Koszt szkolenia

2100 PLN + VAT

Koszt ten obejmuje:

 • Koszt przeprowadzenia 2-dniowego szkolenia, wg przedstawionego powyżej programu przez eksperta z zakresu zarządzania projektami
 • Materiały szkoleniowe (w postaci materiału wykładowego oraz związanych z nim ćwiczeń)
 • Obiady oraz przerwy kawowe w trakcie szkolenia
 • Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu

Jeśli firma zgłasza na szkolenie więcej niż 3 osoby, przysługuje jej zniżka w wysokości 10%.

Dodatkowe informacje

Udział w szkoleniu pozwala na uzyskanie 14 punktów PDU (Professional Development Unit). Ilość punktów PDU przyznawana w każdym z obszarów PMI Talent Triangle jest następująca: Technical Project Management – 14, Leadership – 0, Business & Strategic skills – 0.

Zapisz się na szkolenie: "Kanban - Zwinne zarządzanie projektami"

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Dane do faktury
Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe daneNieprawidłowe dane 

 

Znajdź nas na Facebooku!