Warsztat: Agile Project Management

Warsztat: Agile Project Management - JS Project

Na rynku dostępnych jest szereg szkoleń związanych ze zwinnym podejściem do realizacji projektów informatycznych. Dotyczą one głównie wytwarzania oprogramowania i konkretnych podejść zwinnych, jak Scrum, czy DSDM Atern. Brak jest natomiast szkoleń, pokazujących jak z wykorzystaniem metod zwinnych (Agile) zarządzać projektami i to nie tylko projektami informatycznymi.

Naszą odpowiedzią na tę lukę jest szkolenie "Agile Project Management". Szkolenie dostarcza kierownikom projektów, kierownikom zespołów projektowych i członkom zespołów, managerom oraz interesariuszom zaangażowanym w zarządzanie projektem wiedzę, praktyki i techniki oraz inspiracje dotyczące praktycznego wykorzystania podejścia zwinnego. 

Szkolenie dostarcza odpowiedzi na następujące pytania praktyczne:

 • Jaka może być rola kierowników projektów w zwinnej organizacji?
 • Jak dokonywać transformacji organizacji w sytuacji kiedy środowisko jest ku temu sprzyjające, a jak zaszczepiać sposób myślenia i przemycać kluczowe praktyki kiedy otaczają nas korporacyjne procedury?
 • Jak zaangażować klienta i użytkowników końcowych w proces aby odbiorca produktu otrzymał to czego faktycznie potrzebuje, zamiast tego co się nam wydawało że potrzebuje?
 • Jak zwiększyć przewidywalność prac, zmaksymalizować zwrot z inwestycji i panować nad ciągłymi zmianami wymagań tak aby zadowolić klienta i nie przekroczyć ograniczonego budżetu?

Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom na:

 • Usystematyzowanie, względnie poszerzenie wiedzy metodycznej i praktycznej z zakresu zwinnego zarządzania projektami
 • Poznanie dobrych praktyk zwinnego zarządzania projektami dotyczących całego cyklu życia projektu (od inicjowania, poprzez planowanie, monitorowanie, do zamykania)
 • Identyfikację tych metod i technik zwinnego zarządzania projektami, które w największym stopniu mogą znaleźć zastosowanie w projektach zarządzanych przez uczestników szkolenia

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla kierowników projektów, kierowników zespołów oraz managerów zarządzających projektami, produktami lub usługami, którzy już pracują, względnie planują pracować zgodnie z Agile i chcą rozwijać swoją organizację w duchu i zgodnie z zasadami Agile.

Program szkolenia

Szkolenie "Agile Project Management" obejmuje przedstawienie filozofii i zasad zwinnego zarządzania projektami, a także przedstawienie i przećwiczenie różnych praktyk i zasad zwinnego zarządzania projektami, dotyczących:

 • Pełnego cyklu projektu, tj. od inicjowania, poprzez planowanie i monitorowanie do zamykania
 • Różnych podejść zwinnych, jak Scrum i Kanban.

Tematy szkolenia

Agile Project Management: podstawowe koncepcje:

 • Zmiany środowiska biznesowego i projektowego prowadzące do metod zwinnych
 • Zasady podejścia Agile:
  • Podstawowe zasady Agile
  • „Being Agile” i „Doing Agile”
 • Przegląd metod Agile:
  • Scrum, Kanban
  • Lean
 • Podstawowe elementy podejścia Agile
 • Podejście Agile a tradycyjne zarządzanie projektem: porównanie
 • Dyskusja możliwości zastosowania podejścia Agile w projektach uczestników szkolenia

Główne role w projekcie zwinnym:

 • Właściciel Produktu:
  • Zadania i cechy idealnego Właściciela Produktu
  • Właściciel Produktu w praktyce
 • Zespół projektowy:
  • Charakterystyka zwinnego zespołu projektowego
  • Zespół projektowy w praktyce
 • Coach - Scrum Master:
  • Zadania i cechy idealnego Scrum Mastera
  • Scrum Master w praktyce
 • Zwinne role w projektach
  • Dyskusja ról zwinnych w projektach uczestników szkolenia

 Inicjowanie i planowanie projektu zwinnego:

 • Inicjowanie projektu zwinnego:
  • Wizja produktu
  • Roadmapa produktu
  • Karta projektu
 • Planowanie projektu: wydań i iteracji
 • Zakres projektu:
  • Backlog produktu
  • Historyjki użytkownika
 • Metody szacowania historyjek i zadań
 • Inne parametry niezbędne dla zwinnego planowania
 • Metody szacowania prędkości zespołu
 • Planowanie iteracji
 • Planowanie wydania

Monitorowanie projektu zwinnego:

 • Metody monitorowania iteracji:
  • Tablica zadań
  • Wykres spalania
 • Metody monitorowania wydania:
  • Tablica historyjek
  • Wykres spalania
 • Praktyki realizacji projektu zwinnego:
  • Codzienne spotkanie
  • Demo produktu na koniec iteracji
  • Retrospektywa na koniec iteracji

Metoda Kanban:

 • Pryncypia i zasady Kanban
 • Tablica Kanban i jej zawartość informacyjna
 • Limit prac w toku i prawo Little’a
 • Metody zapewnienia przepływu pracy w metodzie Kanban
 • Planowanie i monitorowanie projektu w metodzie Kanban

Wprowadzanie Agile w organizacji działającej tradycyjnie:

 • Doświadczenia praktyczne
 • Analiza i dyskusja możliwości wprowadzenia podejścia Agile

Retrospektywa – podsumowanie szkolenia

Formuła szkolenia

Szkolenie ma charakter warsztatu, łączącego prezentacje metod i technik zwinnego zarządzania projektami, gry oraz ćwiczenia praktyczne, a także inspirujące dyskusje i wymianę praktycznych doświadczeń uczestników szkolenia.

Organizacja szkolenia

Miejsce szkolenia: Warszawa. Zajęcia trwają od 9:00 do 17:00. Każdego dnia przewidziana jest godzinna przerwa obiadowa i przerwy kawowe.

Koszty

Koszt szkolenia: 2100 PLN + 23% VAT od osoby

Koszt ten obejmuje:

 • Koszt przeprowadzenia szkolenia, wg przedstawionego powyżej programu przez eksperta z zakresu zwinnego zarządzania projektami
 • Materiały szkoleniowe
 • Obiady oraz przerwy kawowe w trakcie szkolenia

Przy zgłoszeniu na szkolenie 2 osób (lub większej liczby osób) z jednej firmy, przysługuje zniżka w wysokości 10%.

Dodatkowe informacje:

Udział w szkoleniu pozwala na uzyskanie 14 punktów PDU. Ilość punktów PDU (Professional Development Unit) przyznawana w każdym z obszarów PMI Talent Triangle jest następująca: Technical Project Management – 10, Leadership – 2, Business & Strategic skills – 2.

Szkolenie może być przeprowadzone w wersji "zamkniętej" dla konkretnej firmy.

Zapisz się na szkolenie "Agile Project Management"

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Dane do faktury
Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe daneNieprawidłowe dane

 

 

 

 

 

 

Znajdź nas na Facebooku!

 

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok