Kanban – zwinne zarządzanie pracami i projektami

Kanban – zwinne zarządzanie pracami i projektami - JS Project

Warsztat pokazuje w praktyczny sposób - poprzez symulację i ćwiczenia – jak zwinnie zarządzać pracami i projektami z wykorzystaniem metody Kanban. Jest on kluczowym elementem cyklu szkoleń dotyczących metody Kanban.

Cele szkolenia

 • Poznanie szczegółowych zasad i technik Kanban
 • Doświadczenie podczas symulacji podejścia zwinnego (Kanban-owego) w porównaniu z tradycyjnymi metodami pracy
 • Wypracowanie metod zwiększania efektywności pracy zespołu wykonawczego
 • Wypracowanie metod polepszania współpracy zamawiającego (np. biznes) i wykonawcy (np. IT)

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • kierowników projektów lub komórek funkcjonalnych
 • kierowników lub liderów zespołów oraz
 • managerów zarządzających zbiorem projektów lub organizacją projektową, produktami lub usługami,

którzy chcą pogłębić swoją podstawową wiedzę nt. metody Kanban i przygotować efektywniejsze zastosowania metody Kanban w swoich organizacjach i/lub zespołach.

Udział w szkoleniu Metoda Kanban - Wprowadzenie lub praktyczne doświadczenia stosowania metody Kanban będą bardzo pomocne.

Program szkolenia

1. Kanban – pryncypia, techniki i podstawowe praktyki - usystematyzowanie

2. Kanban na poziomie zespołu – jak zwiększać efektywność pracy zespołu

 • Cele biznesowe prac na poziomie zespołu
 • Symulacja TeamFlow – runda 1
 • Analiza i wnioski z Rundy 1
 • Symulacja TeamFlow – runda 2
 • Podsumowanie symulacji: metody zwiększania efektywności pracy zespołu

3. Planowanie prac i planowanie projektu w metodzie Kanban

 • Planowanie prac – Upstream Kanban
 • Problemy tradycyjnego szacowania prac i szacowania w punktach
 • Na kiedy zrobimy? Odpowiedź w metodzie Kanban

4. Realizacja prac i/lub projektu w metodzie Kanban – symulacja Upstream

 • Cele biznesowe prac zamawiającego i wykonawcy
 • Symulacja Upstream
 • Podsumowanie symulacji: metody zwiększania efektywności pracy i projektu oraz współpracy zamawiającego i wykonawcy

5. Prognozowanie i monitorowanie projektu/prac -metryki metody Kanban

 • Prawo Little'a
 • Cumulative Flow Diagram i jego praktyczne zastosowanie
 • Inne mierniki w metodzie Kanban i ich praktyczne zastosowania
 • Prognozowanie metodą Monte Carlo:

6. Zwinne zarządzanie pracami i projektem metodą Kanban - podsumowanie

 • Zwinne zarządzanie metodą Kanban – najważniejsze techniki
 • Kanban Maturity Model
 • Co dalej - dalsza praktyka i szkolenia Kanban

Formuła szkolenia

Szkolenie ma charakter warsztatu, łączącego symulacje prac i projektu metodą Kanban, prezentacje metody Kanban, inne ćwiczenia praktyczne oraz inspirujące dyskusje i wymianę praktycznych doświadczeń uczestników szkolenia.

Organizacja szkolenia

Czas trwania: 2 dni, godziny: 9:00 – 17:00

Każdego dnia przewidziana jest godzinna przerwa obiadowa i przerwy kawowe.

Miejsce szkolenia: Warszawa.

Koszt szkolenia

2100 PLN + VAT / 1 osobę

Koszt ten obejmuje:

 • Koszt przeprowadzenia 2-dniowego szkolenia, wg przedstawionego powyżej programu przez eksperta z zakresu zwinnego zarządzania projektami
 • Materiały szkoleniowe
 • Obiady oraz przerwy kawowe w trakcie szkolenia
 • Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu

Jeśli firma zgłasza na szkolenie więcej niż 2 osoby, przysługuje jej zniżka w wysokości 10%.

Dodatkowe informacje

Udział w szkoleniu pozwala na uzyskanie 14 punktów PDU (Professional Development Unit). Ilość punktów PDU przyznawana w każdym z obszarów PMI Talent Triangle jest następująca: Technical Project Management – 10, Leadership – 4, Business & Strategic skills – 0.

 

Zapisz się na warsztat: "Kanban - Zwinne zarządzanie pracami i projektami"

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Dane do faktury
Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe daneNieprawidłowe dane 

 

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok