Kanban – zwinne zarządzanie pracami i projektami

Kanban – zwinne zarządzanie pracami i projektami - JS Project

Warsztat pokazuje w praktyczny sposób - poprzez symulację i ćwiczenia – jak zwinnie zarządzać pracami i projektami z wykorzystaniem Metody Kanban. Jest on istotnym elementem cyklu szkoleń dotyczących Metody Kanban.

Cele szkolenia

 • Poznanie zasad i praktyk Metody Kanban
 • Doświadczenie podczas gry symulacyjnej podejścia zwinnego (Kanban-owego) w porównaniu z tradycyjnymi metodami pracy
 • Zidentyfikowanie Kanban-owych metod pracy możliwych do zastosowania w środowisku pracy uczestników szkolenia

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • kierowników projektów lub komórek funkcjonalnych
 • kierowników lub liderów zespołów oraz
 • managerów zarządzających zbiorem projektów lub organizacją projektową, produktami lub usługami,

którzy chcą pogłębić swoją -podstawową wiedzę nt. metody Kanban i przygotować efektywniejsze zastosowania metody Kanban w swoich organizacjach i/lub zespołach.

Udział w szkoleniu Metoda Kanban - Wprowadzenie lub praktyczne doświadczenia stosowania metody Kanban będą bardzo pomocne.

Program szkolenia

Podejście zwinne (Agile): podstawowe koncepcje:

 • Zmiany środowiska biznesowego i projektowego prowadzące do metod zwinnych
 • Podejście Agile a tradycyjne zarządzanie pracami i projektem: porównanie
 • Krótki przegląd metod Agile: Scrum, Kanban oraz Lean

Metoda Kanban – Gra symulacyjna (Featureban)

 • Runda 1: wnioski dotyczące usprawnienia realizacji prac
 • Runda 2: zastosowanie praktyczne wniosków z Rundy 1i kolejne wnioski

Zasady i praktyki Metody Kanban – część-1:

 • Zasady Metody Kanban
 • Praktyki Metody Kanban
  • Wizualizacja prac
  • Ograniczenie limitu prac w toku
  • Zarządzanie przepływem
  • Transparentność polityk i procedur

Praktyki Metody Kanban – cz.2:

 • Mechanizmy sprzężenia zwrotnego (feedback)
 • Doskonalenie i ewolucja

Metoda Kanban – Planowanie prac i projektu

 • Tradycyjne, zwinne metody szacowania i planowania prac
 • Wykorzystanie metryk Kanban do planowania prac

Metoda Kanban – Gra symulacja (Featureban)

 • Runda 3: Metryki Kanban
 • Wnioski wynikając z Rundy 3

Metryki Kanban

 • Czas realizacji i przepustowość
 • Efektywność przepływu
 • Inne metryki
 • Skumulowany diagram przepływu i jego praktyczne zastosowanie

Metoda Kanban w zarządzaniu pracami i zarządzaniu projektem oraz produktem

 • Personal Kanban – zarządzanie własnymi pracami
 • Zarządzanie pracami operacyjnym
 • Kanban w zarządzaniu projektem i produktem
 • Portfolio Kanban

Zwinne zarządzanie pracami i projektem metodą Kanban – podsumowanie

 • Zwinne zarządzanie metodą Kanban – praktyki i ich zastosowania
 • Możliwości zastosowania Kanban w środowisku uczestników szkolenia
 • Co dalej - dalsza praktyka i szkolenia Kanban

Formuła szkolenia

Szkolenie ma charakter warsztatu, łączącego symulacje prac i projektu metodą Kanban, prezentacje metody Kanban, inne ćwiczenia praktyczne oraz inspirujące dyskusje i wymianę praktycznych doświadczeń uczestników szkolenia.

Organizacja szkolenia

Czas trwania: 2 dni, godziny: 9:00 – 17:00

Każdego dnia przewidziana jest godzinna przerwa obiadowa i przerwy kawowe.

Miejsce szkolenia: Warszawa.

Koszt szkolenia

2200 PLN + VAT / 1 osobę

Koszt ten obejmuje:

 • Koszt przeprowadzenia 2-dniowego szkolenia, wg przedstawionego powyżej programu przez eksperta z zakresu zwinnego zarządzania projektami
 • Materiały szkoleniowe
 • Obiady oraz przerwy kawowe w trakcie szkolenia
 • Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu

Jeśli firma zgłasza na szkolenie więcej niż 2 osoby, przysługuje jej zniżka w wysokości 10%.

Dodatkowe informacje

Szkolenie może być także zrealizowane w formie szkolenia zamkniętego, dla uczestników z jednej firmy/organizacji.

Udział w szkoleniu pozwala na uzyskanie 14 punktów PDU (Professional Development Unit). Ilość punktów PDU przyznawana w każdym z obszarów PMI Talent Triangle jest następująca: Technical Project Management – 10, Leadership – 4, Business & Strategic skills – 0.

 

 

Zapisz się na warsztat: "Kanban - Zwinne zarządzanie pracami i projektami"

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Dane do faktury
Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe daneNieprawidłowe dane 

 

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok