Metoda Kanban - Wprowadzenie

Metoda Kanban - Wprowadzenie - JS Project

Warsztat pokazuje w praktyczny sposób - poprzez grę i ćwiczenia - podstawowe pryncypia i praktyki metody Kanban. Jest on punktem wyjścia do kolejnych szkoleń dotyczących zwinnego zarządzania pracami i projektami metodą Kanban.

Cele szkolenia

 • Zdobycie podstawowej wiedzy o metodzie Kanban
  • Poznanie pryncypiów i praktyk metody Kanban
  • Poznanie tablic i kart kanban-owych
  • Poznanie limitu prac wtoku (WIP Limit) raz zasad priorytetyzacji zadań
  • Poznanie zasad przepływu (ang. flow) i jego znaczenia w zarządzaniu pracami projektami
  • Poznanie obszarów zastosowania metody Kanban

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • kierowników projektów lub komórek funkcjonalnych
 • kierowników lub liderów zespołów oraz
 • managerów zarządzających zbiorem projektów lub organizacją projektową, produktami lub usługami,

którzy chcą zdobyć -podstawową wiedzę nt. metody Kanban oraz przygotować się do dalszego jej pogłębiania zarówno podczas swojej praktyki zawodowej, jak i podczas kolejnych szkoleń.

Program szkolenia

1. Kanban w praktyce - symulacja Kanban-owa cz. 1

 • Gra Kanban-owa
 • Dyskusja i wnioski praktyczne

2. Podejście Lean i Agile – jako podstawa metody Kanban

 • Główne założenia Agile i Lean
 • Mechanizmy Agile i Lean
 • Korzyści i wyzwania Agile i Lean

3. Kanban: podstawowe pojęcia i koncepcje

 • Zasady i praktyki Kanban
 • Zarządzanie przepływem, tablica Kanban, zadania
 • Limit prac w toku (Work in Progress Limit)
 • Metody określania WIP Limit

4. Kanban w praktyce - symulacja Kanban-owa cz. 2

 • Gra Kanban-owa
 • Metryki Kanban
 • Dyskusja i wnioski praktyczne

5. Projekt Kanban-owy

 • Organizacja pracy
 • Tablice Kanban-owe i komunikacja

6. Kanban - podsumowanie

 • Kanban zastosowania praktyczne
 • Możliwości zastosowania Kanban w środowisku uczestników szkolenia
 • Co dalej - dalsza praktyka i szkolenia Kanban

Formuła szkolenia

Szkolenie ma charakter warsztatu, łączącego prezentacje metody Kanban, ćwiczenia praktyczne dotyczące różnych projektów, bazujących na rzeczywistych przykładach, grę symulacyjną oraz inspirujące dyskusje i wymianę praktycznych doświadczeń uczestników szkolenia.

Organizacja szkolenia

Czas trwania: 1 dzień, godziny: 9:00 – 17:00

Każdego dnia przewidziana jest godzinna przerwa obiadowa i przerwy kawowe.

Miejsce szkolenia: Warszawa.

Koszt szkolenia

1100 PLN + VAT / 1 osobę

Koszt ten obejmuje:

 • Koszt przeprowadzenia 1-dniowego szkolenia, wg przedstawionego powyżej programu przez eksperta z zakresu zwinnego zarządzania projektami
 • Materiały szkoleniowe
 • Obiady oraz przerwy kawowe w trakcie szkolenia
 • Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu

Jeśli firma zgłasza na szkolenie więcej niż 2 osoby, przysługuje jej zniżka w wysokości 10%.

Dodatkowe informacje

 • Szkolenie może być także zrealizowane w formie szkolenia zamkniętego, dla uczestników z jednej firmy/organizacji
 • Udział w szkoleniu pozwala na uzyskanie 7 punktów PDU (Professional Development Unit). Ilość punktów PDU przyznawana w każdym z obszarów PMI Talent Triangle jest następująca: Technical Project Management – 7, Leadership – 0, Business & Strategic skills – 0.

Zapisz się na warsztat "Metoda Kanban - Wprowadzenie"

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Dane do faktury
Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe daneNieprawidłowe dane

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok