Kanban – metryki Kanban i doskonalenie procesu

Kanban – metryki Kanban i doskonalenie procesu - JS Project

Warsztat pokazuje w praktyczny sposób - poprzez symulację i ćwiczenia – jak wykorzystać różne metryki metody Kanban do zwiększenia przewidywalności dostarczania wartości biznesowej i podnoszenia jakości produktów oraz jakie inne, także Lean-owe techniki doskonalenia procesów biznesowych można zastosować w tym celu.

Cele szkolenia

 • Poznanie szczegółowych zasad i technik kanban
 • Doświadczenie podczas symulacji podejścia zwinnego (Kanban-owego) w porównaniu z tradycyjnymi metodami pracy
 • Wypracowanie metod zwiększania efektywności pracy zespołu wykonawczego
 • Wypracowanie metod polepszania współpracy zamawiającego (np. biznes) i wykonawcy (np. IT)

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • kierowników projektów lub komórek funkcjonalnych
 • kierowników lub liderów zespołów oraz
 • managerów zarządzających zbiorem projektów lub organizacją projektową, produktami lub usługami,

którzy chcą pogłębić swoją wiedzę nt. metryk metody Kanban i Lean-owych metod doskonalenia procesów biznesowych w celu ich wykorzystania dla zwiększenia przewidywalności dostarczania wartości biznesowej dla klienta i podnoszenia jakości produktów.

Udział w szkoleniu Kanban – zwinne zarządzanie pracami i projektami lub praktyczne doświadczenia stosowania mierników metody Kanban będą bardzo pomocne.

Program szkolenia

1. Kanban –podstawowe praktyki i metryki – usystematyzowanie i uspójnienie wiedzy

2. Cele biznesowe pac i projektów i jak je mierzyć

 • Przewidywalność
 • Jakość
 • Zadowolenie zespołu i klienta

3. Metryki metody Kanban

 • Prawo Little'a - ze szczegółami
 • Cumulative Flow Diagram i jego praktyczne zastosowanie
 • Inne mierniki w metodzie Kanban i ich praktyczne zastosowania
 • Prognozowanie metodą Monte Carlo:

4. Lean-owe metody doskonalenia procesu

 • Kanban Kata
 • 5 Why
 • Cykl PDCA
 • Inne metody

5. Meryki Kanban - podsumowanie

Formuła szkolenia

Szkolenie ma charakter warsztatu, łączącego ćwiczenia i symulacje dotyczące metryk oraz inspirujące dyskusje i wymianę praktycznych doświadczeń uczestników szkolenia.

Organizacja szkolenia

Czas trwania: 1 dzień, godziny: 9:00 – 17:00

Przewidziana jest godzinna przerwa obiadowa i przerwy kawowe.

Miejsce szkolenia: Warszawa.

Koszt szkolenia

1100 PLN + VAT / 1 osobę

Koszt ten obejmuje:

 • Koszt przeprowadzenia 1-dniowego szkolenia, wg przedstawionego powyżej programu przez eksperta z zakresu zwinnego zarządzania projektami
 • Materiały szkoleniowe
 • Obiady oraz przerwy kawowe w trakcie szkolenia
 • Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu

Jeśli firma zgłasza na szkolenie więcej niż 2 osoby, przysługuje jej zniżka w wysokości 10%.

Dodatkowe informacje

 • Szkolenie może być także zrealizowane w formie szkolenia zamkniętego, dla uczestników z jednej firmy/organizacji
 • Udział w szkoleniu pozwala na uzyskanie 7 punktów PDU (Professional Development Unit). Ilość punktów PDU przyznawana w każdym z obszarów PMI Talent Triangle jest następująca: Technical Project Management – 7, Leadership – 0, Business & Strategic skills – 0.

Zapisz się na warsztat "Kanban - metryki Kanban i doskonalenie procesu"

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Dane do faktury
Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe daneNieprawidłowe dane

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok