Kanban & TOC – zarządzanie przepływem

Kanban & TOC – zarządzanie przepływem - JS Project

Warsztat pokazuje w praktyczny sposób - poprzez symulację i ćwiczenia – jak bardziej efektywnie można zwinnie zarządzać pracami, projektem i produktem rozszerzając Metodę Kanban o techniki i metody zarządzania stosowane w Zarządzaniu Ograniczeniami (TOC) i  w metodzie łańcucha krytycznego.

Cele szkolenia

 • Poznanie zasad i praktyk Metody Kanban
 • Doświadczenie podczas gry symulacyjnej podejścia zwinnego (Kanban-owego) w porównaniu z tradycyjnymi metodami pracy
 • Zidentyfikowanie Kanban-owych metod pracy możliwych do zastosowania w środowisku pracy uczestników szkolenia

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • kierowników projektów lub komórek funkcjonalnych
 • kierowników lub liderów zespołów oraz
 • managerów zarządzających zbiorem projektów lub organizacją projektową, produktami lub usługami,

którzy chcą rozszerzyć swoją wiedzę nt. Kanban-owych metod pracy, poznać zastosowanie metod i technik stosowanych w Zarządzaniu Ograniczeniami i łańcuchu krytycznym w połączeniu z praktykami Kanban-owymi  i wprowadzić w swoich zespołach i firmach metody pracy prowadzące do efektywności, stabilności i przewidywalności, z jednoczesną zwinnością biznesową i adaptowalnością.

Udział w szkoleniu Kanban - zwinne zarządzanie pracami i projektami lub posiadanie doświadczenia stosowania metody Kanban będą bardzo pomocne. Także znajomość podstawowych technik TOC i ŁK będą pomocne, choć nie są niezbędne.

Program szkolenia

Metoda Kanban – przypomnienie

 • Zasady i praktyki Metody Kanban
 • Obszary udoskonalenia metody Kanban

Efektywność przepływu

 • Efektywność przepływu
 • Znaczenie biznesowe efektywności przepływu

Metoda Kanban – limit prac w toku (WIP limit)

 • Limit prac w toku i zasada pull
 • Problemy praktyczne stosowania limitu prac w toku dla fazy procesu

Zarządzanie Ograniczeniami (TOC): podstawowe koncepcje

 • Wąskie gardło i ograniczenie
 • Pięć kroków doskonalenia
 • Ograniczenie w procesie pracy

Wizualizacja przepływu – udoskonalona tablica Kanban-owa

 • Tradycyjna tablica Kanban-owa
 • Tablica Kanban-owa umożliwiająca efektywne zarządzanie przepływem
 • Budowanie tablicy Kanban-owej umożliwiającej efektywne zarządzanie przepływem

Symulacja przepływu prac w projekcie

 • Runda 1 symulacji
 • Runda 2 symulacji
 • Praktyczne wnioski z symulacji

Zarządzanie przepływem prac – proaktywne monitorowanie projektu

 • Bufor i zarządzanie buforami
 • Zastosowanie zarządzania buforami w podejściu Kanban-owym
 • Runda 3 symulacji

Wprowadzanie metody Kanban & TOC w swojej firmie

 • Od czego zacząć
 • Czynniki sukcesu wprowadzenia metody Kanban & TOC

Formuła szkolenia

Szkolenie ma charakter warsztatu, łączącego symulacje prac i projektu metodą Kanban, prezentacje metody Kanban, inne ćwiczenia praktyczne oraz inspirujące dyskusje i wymianę praktycznych doświadczeń uczestników szkolenia.

Organizacja szkolenia

Czas trwania: 2 dni, godziny: 9:00 – 17:00

Każdego dnia przewidziana jest godzinna przerwa obiadowa i przerwy kawowe.

Miejsce szkolenia: Warszawa.

Koszt szkolenia

2200 PLN + VAT / 1 osobę

Koszt ten obejmuje:

 • Koszt przeprowadzenia 2-dniowego szkolenia, wg przedstawionego powyżej programu przez eksperta z zakresu zwinnego zarządzania projektami
 • Materiały szkoleniowe
 • Obiady oraz przerwy kawowe w trakcie szkolenia
 • Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu

Jeśli firma zgłasza na szkolenie więcej niż 2 osoby, przysługuje jej zniżka w wysokości 10%.

Dodatkowe informacje

Szkolenie może być także zrealizowane w formie szkolenia zamkniętego, dla uczestników z jednej firmy/organizacji.

Udział w szkoleniu pozwala na uzyskanie 14 punktów PDU (Professional Development Unit). Ilość punktów PDU przyznawana w każdym z obszarów PMI Talent Triangle jest następująca: Technical Project Management – 10, Leadership – 4, Business & Strategic skills – 0.

 

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok