Warsztat: Inteligencja emocjonalna w zespole i projekcie

Warsztat: Inteligencja emocjonalna w zespole i projekcie - JS Project

Chcesz dowiedzieć się czym jest inteligencja emocjonalna i jakie są podstawowe kompetencje inteligencji emocjonalnej? Jak można ją rozwinąć i wykorzystać w zarządzaniu projektem, w szczególności w komunikacji projektowej i zarządzaniu konfliktem?

Taką  właśnie wiedzę oraz kompetencje zdobędziesz podczas warsztatu "Inteligencja emocjonalna w zespole i projekcie". Projekty jak i praca operacyjna to przede wszystkim praca ludzi i współpraca między nimi. Stąd też dla sukcesu projektu i prac operacyjnych nie wystarcza już znajomość procesów i technik zarządzania projektami i prostych technik zarządzania zespołem. Konieczna jest także, a może nawet przede wszystkim, znajomość ludzi, ich zachowań, emocji i odczuć oraz znajomość własnych zachowań i emocji. Konieczna jest więc inteligencja emocjonalna, konieczny jest emocjonalnie kompetentny zespół i lider.

Dzięki poznaniu zasad funkcjonowania mózgu, poznaniu podstawowych obszarów i kompetencji inteligencji emocjonalnej, dokonaniu oceny swoich umiejętności emocjonalnych będziesz mógł zmienić sposób myślenia oraz działania w projektach.

Będziesz w stanie:

 • trafnie identyfikować własne emocje i radzić sobie z nimi w różnych sytuacjach projektowych
 • kontrolować swoje emocje i świadomie je wykorzystywać
 • odczytywać emocje innych interesariuszy projektu oraz rozumieć, co się naprawdę z nimi dzieje
 • budować efektywne relacje w projekcie dzięki wykorzystaniu świadomości własnych emocji i rozumienia emocji innych
 • być liderem zespołu projektowego, efektywnie i emocjonalnie inteligentnie komunikować się oraz zarządzać konfliktem

Zostaniesz więc emocjonalnie kompetentnym liderem projektu lub zespołu!

Adresaci warsztatu

Członkowie zespołów projektowych, scrum masterzy, właściciele produktu, liderzy projektów lub programów, kierownicy liniowi odpowiedzialni za zarządzanie projektami, kierownicy projektów pragnący rozszerzyć swój warsztat lidera i/lub członka zespołu, poznając i rozwijając umiejętności przywódcze dotyczące umiejętności emocjonalnych.

Program warsztatu

1. Podstawy inteligencji emocjonalnej

 • Pełny obraz człowieka: inteligencja, inteligencja emocjonalna, osobowość
 • Mini test inteligencji emocjonalnej
 • Inteligencja emocjonalna w zespole i projekcie
 • Mózg: rozum i uczucia
 • Podstawowe emocje – klasyfikacja oraz modele inteligencji emocjonalnej
 • Modele inteligencji emocjonalnej

2. Samoświadomość emocji - podstawowa kompetencji inteligencji emocjonalnej

 • Samoświadomość i jej podstawowe kompetencje
 • Emocjonalna samoświadomość i pięć czynników samoświadomości
 • Właściwa samoocena i pewność siebie
 • Techniki doskonalenia samoświadomość

3. Samokontrola – druga kompetencja osobista inteligencji emocjonalnej

 • Samokontrola emocjonalna w zespole i projekcie
 • Myśli automatyczne i dialog wewnętrzny
 • Metody panowania nad pobudzeniem emocjonalnym
 • Inne techniki kontroli emocji

4.    Świadomość społeczna – pierwszy składnik kompetencji społecznych

 • Świadomość społeczna w zespole, projekcie oraz w firmie
 • Empatia i metody jej doskonalenia
 • Metody rozpoznawania stanu emocjonalnego innych uczestników projektu
 • Świadomość organizacyjna
 • Techniki doskonalenia świadomości społecznej

5. Zarządzanie relacjami – kolejny składnik kompetencji społecznych

 • Zarządzanie relacjami i projekty
 • Zarządzanie interesariuszami uwzględniające aspekty emocjonalne
 • Metody rozwijania zespołu projektowego
 • Budowanie i rozwijanie zaufania
 • Inne techniki zarządzania relacjami w projekcie

6. Przywództwo zespołu projektowego i inteligencja emocjonalna

 • Podstawowe aspekty przywództwa w projekcie
 • Umiejętności komunikacyjne wykorzystujące inteligencję emocjonalną
 • Empatyczne słuchanie
 • Udzielanie informacji zwrotnej i kultura feedback'u
 • Emocjonalnie inteligentna komunikacja w projekcie
 • Koncepcja „Okna Johari” i jej wykorzystanie do oceny poziomu komunikacji w projekcie oraz świadoma komunikacja z samym sobą i z otoczeniem
  • Ocena własnego podejścia do komunikacji: test wykorzystujący koncepcję „okna Johari”
 • Emocjonalnie inteligentne zarządzanie konfliktem
  • Podstawowe koncepcje związane z konfliktem oraz inteligencja emocjonalna
  • Ocena własnego podejścia do rozwiązywania konfliktów: test Thomasa-Kilmanna
  • Emocjonalnie kompetentne metody rozwiązywania konfliktów
 • Style przywództwa i inteligencja emocjonalna

7.  Podsumowanie: emocjonalnie inteligentny zespół i jego lider

Metody pracy stosowane w trakcie warsztatu

Warsztat prowadzony jest różnorodnymi metodami aktywnymi i interaktywnymi, takimi, jak:

 • Krótkie prezentacje z elementami dyskusji, zgodnie z przygotowanym materiałem szkoleniowym, uzupełniane przykładami z rzeczywistych projektów
 • Self learning
 • Ćwiczenia dotyczące omawianych zagadnień wykonywane przez uczestników, w parach, w grupach lub indywidualnie
 • Scenki sytuacyjne
 • Testy dotyczące różnych aspektów inteligencji emocjonalnej w zespole/projekcie, pozwalające uczestnikom szkolenia na ocenę własnych umiejętności
 • Wymiana doświadczeń oraz inspirujące dyskusje

Organizacja warsztatu

Warsztat odbywa się w Warszawie.
Zajęcia trwają od 9:00 do 17:00. Każdego dnia przewidziana jest godzinna przerwa obiadowa i przerwy kawowe.

Koszty

Koszt warsztatu: 2000 PLN + 23 % VAT od osoby.

Koszt ten obejmuje:

 • Koszt przeprowadzenia 2-dniowego warsztatu, wg przedstawionego powyżej programu przez eksperta z zakresu zarządzania
 • Materiały szkoleniowe
 • Obiady oraz przerwy kawowe w trakcie warsztatu

Członkom PMI oraz IPMA przysługuje 10% zniżki. Jeśli firma zgłasza na warsztat więcej niż 3 osoby (nie będące członkami PMI lub IPMA), przysługuje jej zniżka na szkolenie w wysokości 10%.

Dodatkowe informacje

Udział w warsztacie pozwala na uzyskanie 14 PDU (Professional Development Unit) w kategorii B. Ilość punktów PDU przyznawana w każdym z obszarów PMI Talent Triangle jest następująca: Technical Project Management – 0, Leadership – 14, Business & Strategic skills – 0.

 

 

 

 

 

 

Znajdź nas na Facebooku!

 

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok