Warsztat: Zarządzanie przez wartości - jak spowodować, by wartości kierowały zachowaniami i działaniami zespołu

Warsztat: Zarządzanie przez wartości - jak spowodować, by wartości kierowały zachowaniami i działaniami zespołu - JS Project

Przywództwo to przede wszystkim ustalanie celów oraz wartości. O ile jednak ustalanie celów jest już powszechną praktyką, to z wartościami mamy poważne problemy. Wartości często nie są identyfikowane i uzgadniane wspólnie z zespołem projektowym. Często bywa gorzej: wartości firmy lub zespołu nie są skorelowane z zachowaniami i działaniami ludzi w zespole. A przecież spójne cele i wartości mogą pomóc w podejmowaniu dobrych decyzji w niepewnym i złożonym środowisku biznesowym i projektowym. Wartości są fundamentem dla decyzji projektowych lub decyzji zespołu i dla później podejmowanych działań.

Warsztat „Zarządzanie przez wartości” koncentruje się właśnie na obszarze wartości. Podczas warsztatu – wykorzystując studium przypadku, burzę mózgów, Value Game, metafory i inne techniki – uczestnicy w rolach liderów i członków zespołu poznają rolę i znaczenie wartości w organizacji i projekcie. Poprzez burze mózgów i dyskusje w kilku osobowych zespołach zidentyfikują metody, dzięki którym wartości staną się „driverem” zachowań i działań członków zespołu.

Warsztat jako element inicjatywy Leadership & Management 3.0+

Warsztat „Zarządzanie przez wartości” jest elementem składowym inicjatywy Leadership & Management 3.0+ czyli naszego autorskiego cyklu warsztatów i krótszych sesji doradczych skierowanych do menedżerów firm, liderów działów i zespołów, kierowników projektów i liderów zespołów, pragnących rozwijać swoje firmy i zespoły w zgodzie z tym nowym, wyłaniającym się paradygmatem przywództwa i zarządzania.

Warsztaty tej inicjatywy  wspomagają budowanie systemu zarządzania firmą zorientowanego na:

 • strategiczną rolę kadry kierowniczej, której głównym zadaniem jest zarządzanie systemem, oraz na
 • rozwijanie samoorganizacji zespołów i pracowników.

Inicjatywa ta jest autorskim rozwinięciem przez zespół naszych współpracowników idei Management 3.0, stworzonej przez Jurgena Appelo.

Materiały prezentujące inicjatywę Leadership & Management 3.0+ znajdują się na stronie: http://www.jsproject.pl/management-30.

Cele warsztatu:

Warsztat - w interaktywnym, przyjaznym i inspiracyjnym środowisku pracy i współpracy  - dostarczy uczestnikom idee i praktykę, wymianę myśli i doświadczeń oraz praktyczne przykłady z innych firm, dotyczące identyfikowania i opisywania wspólnych wartości zespołu oraz ich wprowadzania w życie zespołu i utrzymywania lub adaptowania do nowych sytuacji.

W trakcie naszego spotkania:

 • poznasz sylwetkę lidera 3.0 działającego w środowisku VUCA
 • określisz, jakim liderem chcesz być
 • doświadczysz jak można odkryć i dodefiniować wspólne wartości zespołu
 • wypracujesz sposoby, dzięki którym wartości będą dla zespołu rzeczywistym drogowskazem dla działań i decyzji

Warsztat jest skierowany do:

 • Menedżerów i liderów firm i działów, kierowników zespołów funkcjonalnych
 • Kierowników projektów, kierowników zespołów projektowych (nie tylko ze świata IT),
 • Product ownerów i scrum masterów,

którzy chcą wprowadzić do swoich zespołów zarządzanie przez wartości, tak by wspólnie wypracowane wartości kierowały zachowaniami i działaniami ich zespołu lub zespołów.

Program warsztatu:

Co Lider 3.0 ma wspólnego z wartościami zespołu lub wartościami projektu

Punktem startowym warsztatu jest pytanie: jakim liderem jestem, jakim liderem chciałbym i powinienem być, biorąc pod uwagę środowisko VUCA oraz wynikające z niego nowe wymagania pod adresem przywództwa. Dla Lidera 3.0 określimy: jego wizję, zadania i odpowiedzialności, jego poglądy, wartości i zachowania. Określimy także co Lider 3.0 ma wspólnego z wartościami zespołu lub – będąc liderem projektu – z wartościami projektu.

Wartości w zespole

Rozpoczniemy od pytania: Jak zidentyfikować i uzgodnić wspólne wartości członków zespołu? Kolejnym krokiem pracy z wartościami będzie zidentyfikowanie i opisanie wspólnych wartości zespołu, istotnych z punktu widzenia wymagań i wyzwań z nim związanych. Najważniejsze, wspólnie zdefiniowane wartości stanowić będą fundament dla decyzji podejmowanych przez zespół. Podczas tej części warsztatu będziemy stosowali metody i techniki, które mogą być zastosowane przez uczestników warsztatu w ich środowisku biznesowym, w pracy z ich zespołami.

„Walk the talk”

Co lider 3.0 oraz członkowie zespołu mogą zrobić dla wprowadzenia i zachowania w projekcie wartości? Pytanie, jakie będzie przyświecać nam na tym etapie pracy to: jak uczynić wartości rzeczywistą „silą napędową” zachowań i działań w projekcie. Uczestnicy metodą burzy mózgów i dyskusji w pod-grupach wypracują metody lub przedstawią przykłady już stosowanych przez nich sposobów realizacji „walk the talk”, czyli spowodowania by zespół i projekt „żył wartościami”.

Retrospektywa warsztatu

Osobiste “take-off's” uczestników warsztatu obejmujące ich refleksje, a także metody i koncepcje do zastosowania w ich środowisku i w ich zespołach.

Organizacja warsztatu

Czas trwania warsztatu: 1 dzień.

Terminy warsztatu:

 • 13.09.2017
 • 02.10.2017
 • 20.11.2017

Warsztat prowadzą:

Magdalena Robak

Warsztat: Zarządzanie przez wartości - jak spowodować, by wartości kierowały zachowaniami i działaniami zespołu - JS Project

Magda jest psychologiem organizacji, który fascynuje się zarządzaniem projektami. Od ponad 20 lat pomaga menedżerom (w tym menedżerom projektów) i pracownikom rozwijać ich kompetencje i ulepszać zarządzanie zespołem, obsługę Klientów i efektywność osobistą. Jest trenerem, doradcą, facylitatorem.

Jej marzeniem jest by i organizacje i ludzie wybierali swoją drogę i szli nią świadomie.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

magdalenarobak.pl, cleandynamics.pl

Jerzy Stawicki

Warsztat: Zarządzanie przez wartości - jak spowodować, by wartości kierowały zachowaniami i działaniami zespołu - JS Project

Jerzy jest konsultantem, trenerem i coachem zarządzania projektami I zarządzania portfelem projektów, z ponad 25 letnim doświadczeniem. Czasem bywa też spikerem na konferencjach, autorem tekstów i artykułów, czytelnikiem oraz liderem.

Pasją Jerzego jest “reinventing and improving organizations and teams”. Jest to wspomaganie firm i zespołów, a także menedżerów i kierowników projektów w przekształcaniu ich organizacji i zespołów w kierunku samo-organizujących się zespołów i liderów 3.0.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zapisz się na warsztat "Zarządzanie przez wartości - jak spowodować, by wartości kierowały zachowaniami i działaniami zespołu"

Imię(*)
Nieprawidłowe dane

Nazwisko(*)
Nieprawidłowe dane

Adres e-mail(*)
Nieprawidłowe dane

Numer telefonu(*)
Nieprawidłowe dane

Stanowisko
Nieprawidłowe dane

Dane do faktury
Nazwa firmy
Nieprawidłowe dane

Adres firmy
Nieprawidłowe dane

NIP
Nieprawidłowe dane

Wybierz termin(*)
Nieprawidłowe dane

Komentarze i uwagi
Nieprawidłowe dane

(*)
Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

 

Znajdź nas na Facebooku!