Warsztat: Zwinny lider i efektywny zespół

Warsztat: Zwinny lider i współpraca w samoorganizujących się zespołach - JS Project

Świat zmienia się coraz szybciej. Żyjemy teraz w świecie opisywanym przez akronim VUCA (Vulnerability, Uncertainty, Complexity, Ambiguity). Zmienić się też musi sposób zarządzania firmami i zespołami.

Cel szkolenia

Praktyczne – w formie ćwiczeń, dyskusji i krótkich prezentacji przedstawienie zasad i wybranych praktyk zwinnego przywództwa oraz przygotowanie uczestników do wprowadzenia i praktycznego stosowania tych zasad i praktyk w swoich firmach i zespołach.

Warsztat zorientowany jest na takie zagadnienia zwinnego przywództwa, jak:

 • Rola, zadania i kompetencje lidera w zwinnej organizacji
 • Budowanie systemu wartości w zespole i projekcie
 • Współpraca w samoorganizujących się zespołach
 • Budowanie środowiska pracy opartego na zaufaniu, transparentności i bezpieczeństwie
 • Własny profil lidera 3.0 uczestników warsztatów

Odbiorcy szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • Liderów i menedżerów firm, działów oraz zespołów
 • Kierowników projektów, kierowników zespołów projektowych i zespołów funkcjonalnych
 • Liderów zespołów, Scrum Masterów i Właścicieli Produktu

pragnących poznać, przećwiczyć i wprowadzać w swoich zespołach i firmach zasady i praktyki zwinnego przywództwa (L&M 3.0  - Leadership & Management 3.0), umożliwiające:

 • Dostarczanie oczekiwanych przez klienta wartości
 • Efektywną pracę i współpracę w firmie i zespole
 • Inicjatywę i kreatywność zespołów i ludzi dzięki samoorganizacji

Program szkolenia

Punkt startowy warsztatu: Jakim jestem liderem? Z jakim liderem pracuję?:

 • Opisanie aktualnego profilu lidera przez każdego z uczestników warsztatu - w formacie V2MOM (Vision, Values, Methods, Obstacles, Metrics)

Zwinne przywództwo:

 • Środowisko VUCA i potrzeba zwinnego przywództwa
 • Pryncypia i praktyki zwinnego przywództwa
 • Zwinne przywództwo i samoorganizacja w praktyce:
  • Ćwiczenie „Posąg Zin”: rola lidera i czynniki samoorganizacji

Lider 3.0 - rola lidera i menedżera w zwinnej firmie:

 • Metafory zwinnego lidera
 • Rola i zadania zwinnego lidera
 • Lider 3.0 w środowisku uczestników warsztatu

Specyficzne kompetencje lidera 3.0:

 • Myślenie złożone i systemowe
 • Kompetencje inteligencji emocjonalnej: samoświadomość i samokontrola
 • Uważność
 • Pielęgnowanie systemu wartości
  • Wartości w zespole i projekcie i ich znaczenie
  • Jak spowodować, by wartości kierowały działaniami i zachowaniami w zespole

Zwinne definiowanie celów (metoda OKR:)

 • OKR (Objectives and Key Results): metoda zarządzania celami:
  • Metoda OKR: podstawowe elementy
  • Praktyczne przykłady OKR-ów
  • Ćwiczenie w zespołach: wypracowanie OKR w zespole

Bezpieczeństwo psychologiczne i zaufanie – podstawa efektywnej współpracy i samoorganizacji:

 • Samoorganizacja i jej praktyczne znaczenie biznesowe
 • Czynniki zaufania
 • Model SAFETY – bezpieczeństwo psychologiczne

Rola lidera w rozwijaniu efektywnej współpracy w samoorganizujących się zespołach

 • Współpraca w samoorganizującym się zespole – ćwiczenie LEGO-1
 • Warunki efektywnej współpracy w samoorganizujących się zespołach:
  • Na poziomie organizacji
  • Na poziomie lidera
 • Na poziomie zespołu
 • Motywacje członków zespołu:
  • Podejścia do motywacji
  • Technika Moving Motivators
 • Praktyczne wykorzystanie Moving Motivators
 • Współpraca w samoorganizującym się zespole – ćwiczenie LEGO-2

Upełnomocnianie zespołów – droga do samoorganizacji:

 • Tablica delegowania - metoda upełnomocniania zespołów i współpracowników
 • Praktyczne zastosowanie Tablic delegowania - ćwiczenie

 Lider i rozwijanie kompetencji pracowników oraz zespołu

Zwinna i transparentna komunikacja

 • Metody transparentnej komunikacji
 • Zwinna komunikacja i feedback
 • Analiza i rozwijanie własnego podejścia do komunikacji (okno Johari)

Mój profil Lidera 3.0

 • Podsumowanie warsztatu: dopracowanie własnego profilu Lidera 3.0 w formacie V2MOM
 • Wypracowanie indywidualnego planu rozwoju jako Lidera 3.0.

Organizacja warsztatu

Szkolenie trwa 2 dni. Zajęcia trwają od 9:00 do 17:00. Każdego dnia przewidziana jest godzinna przerwa obiadowa i przerwy kawowe.

Koszty

Koszt warsztatu: 2400 PLN + 23 % VAT od osoby.

Koszt ten obejmuje:
•    Koszt przeprowadzenia 2-dniowego warsztatu, wg przedstawionego powyżej programu
•    Materiały szkoleniowe
•    Obiady oraz przerwy kawowe w trakcie warsztatu

Dodatkowe informacje

Warsztat prowadzi dr Jerzy Stawicki.

Udział w warsztacie pozwala na uzyskanie 14 PDU (Professional Development Unit). Ilość punktów PDU przyznawana w każdym z obszarów PMI Talent Triangle jest następująca: Technical Project Management – 0, Leadership – 14, Business & Strategic skills – 0.

 

 

Znajdź nas na Facebooku!

 

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok