Symulacje Okaloa Flowlab i Agile - JS Project

Podejście Lean, Agile, i Kanban

Podejście Agile i metoda kanban – należące do zwinnych metod zarządzania - znajdują coraz większe zastosowanie we współczesnym zarządzaniu projektami. Tak naprawdę są to nie tylko metody i techniki zarządzania i realizacji projektu, jak i innych prac (np. utrzymaniowych w dziale IT), lecz także filozofia, zasady i praktyki zarządzania zespołem, działem i całą organizacją.

Pierwszym krokiem stosowania Agile i kanban w Twojej organizacji jest poznanie tych podejść oraz stosowanych w nich metod i technik. Można to zrobić w sposób tradycyjny, którego pierwszym krokiem jest udział w naszych następujących szkoleniach (terminy i ceny znajdziesz tutaj):

Inną, innowacyjną metodą jest doświadczenie, eksperymentowanie i uczenie się z wykorzystaniem symulacji pracy zespołu.

Od jesieni 2017 proponujemy udział w warsztatach symulacyjnych Okaloa Flowlab.  Co to jest flowlab i jakie są to warsztaty przeczytacie w tekście "Flowlab simulations: jak doświadczać flow na drodze do business agility".

A także udział w:

  • Warsztacie dla Product Owner-ów
  • Warsztacie: Podstawy zarządzania projektami

Jeśli zaś planujesz Transformację swojej organizacji, działu, lub zespołu w stronę metod zwinnych, takich jak kanban, czy Scrum oraz w stronę zwinnego przywództwa w duchu Management 3.0, przeczytaj o tym jak „szyjemy na miarę” rozwiązania dla firm.

 

Symulacje Okaloa Flowlab i Agile - JS Project

Flowlab simulations: jak doświadczać flow na drodze do business agility

Wprowadzenie do symulacji

Kierunek rozwoju współczesnych firm to business agility, czyli zwinność w całej organizacji, a nie tylko w obszarze delivery (dostarczania produktów), np. w IT. Business agility to dużo więcej niż Agile development, to myślenie (mind-set) i praktyki zwinne w całej organizacji. Business agility to dostarczanie wartości klientowi dzięki flow pracy, to współpraca jednostek biznesowych (np. IT i biznesu), to samoorganizacja zespołów, to także ciągłe doskonalenie i uczenie się zespołów i całej organizacji.

Czytaj więcej...
Symulacje Okaloa Flowlab i Agile - JS Project

Warsztat: Agile Project Management

Na rynku dostępnych jest szereg szkoleń związanych ze zwinnym podejściem do realizacji projektów informatycznych. Dotyczą one głównie wytwarzania oprogramowania i konkretnych podejść zwinnych, jak Scrum, czy DSDM Atern. Brak jest natomiast szkoleń, pokazujących jak z wykorzystaniem metod zwinnych (Agile) zarządzać projektami i to nie tylko projektami informatycznymi.

Naszą odpowiedzią na tę lukę jest szkolenie "Agile Project Management". Szkolenie dostarcza kierownikom projektów, kierownikom zespołów projektowych i członkom zespołów, managerom oraz interesariuszom zaangażowanym w zarządzanie projektem wiedzę, praktyki i techniki oraz inspiracje dotyczące praktycznego wykorzystania podejścia zwinnego. Symulacje Okaloa Flowlab i Agile - JS Project

Czytaj więcej...
Symulacje Okaloa Flowlab i Agile - JS Project

PMI-ACP® Prep - przygotowanie do certyfikacji Agile

Warsztaty stanowią intensywne szkolenie z zakresu zarządzania projektami według metodologii Agile ukierunkowanym na przygotowanie uczestników do zdania egzaminu PMI Agile Certified Practicioner (PMI-ACP)®. Kurs obejmuje intensywne szkolenie wzbogacone o warsztaty oraz interaktywne ćwiczenia przybliżające lekkie/zwinne metodologie.

Warsztat realizujemy w formule 2+1. Osoby zainteresowane przystąpieniem do egzaminu zapraszamy do uczestnictwa w pełnych trzech dniach szkolenia; uczestnikom planującym pogłębienie/utrwalenie wiedzy z obszaru Agile umożliwiamy udział jedynie w dwóch pierwszych dniach szkolenia.

Czytaj więcej...
Symulacje Okaloa Flowlab i Agile - JS Project

Warsztat: Agile Project Management dla kadry zarządzającej

Zwinne podejście do zarządzania projektami od kilku lat zdobywa coraz większą popularność, zwłaszcza wśród zespołów realizujących projekty. Sukces tego podejścia w organizacji wymaga także jego poznania i zrozumienia przez kadrę kierowniczą, gdyż oznacza inną filozofię zarządzania projektami a także odmienną rolę kadry kierowniczej, kierownika projektu i zespołu.

Czytaj więcej...

Znajdź nas na Facebooku!

 
Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok