Flowlab simulations: jak doświadczać flow na drodze do business agility

Flowlab simulations: jak doświadczać flow na drodze do business agility - JS Project

Wprowadzenie do symulacji

Kierunek rozwoju współczesnych firm to business agility, czyli zwinność w całej organizacji, a nie tylko w obszarze delivery (dostarczania produktów), np. w IT. Business agility to dużo więcej niż Agile development, to myślenie (mind-set) i praktyki zwinne w całej organizacji. Business agility to dostarczanie wartości klientowi dzięki flow pracy, to współpraca jednostek biznesowych (np. IT i biznesu), to samoorganizacja zespołów, to także ciągłe doskonalenie i uczenie się zespołów i całej organizacji.

Czym jest więc ten trudno przetłumaczalny na język polski flow?

Przepływ (ang. flow) czyli metoda pracy pozwalająca na szybkie i efektywne dostarczanie wartości klientowi, dzięki jasnym celom, precyzyjnym priorytetom, współpracy i zaangażowaniu zespołu oraz związany z nią sposób myślenia i mind-set (ang. flow thinking i flow mind-set) jest podstawowym warunkiem osiągnięcia zwinności biznesowej (ang. business agility).

Jeśli Waszym celem jest osiągnięcie tak opisanego Business agility, to z pewnością stawiacie sobie następujące pytania: Jak wprowadzać myślenie i zasady zwinności w całej organizacji? Jak spowodować taką współpracę w zespole, między zespołami i między departamentami, a także uczenie się oraz doskonalenie? Jak liderzy, menedżerowie i członkowie zespołów mogą – w efektywny, praktyczny i inspirujący sposób – doświadczyć tego podejścia (flow) i sposobu myślenia (flow thinking) a także odnieść to podejście do swojego własnego kontekstu: do swoich firm i swoich zespołów?

Nasza odpowiedź to seria warsztatów symulacyjnych (nazwanych Okaloa Flowlab – www.okaloa.com), będących swego rodzaju „symulatorem lotu” umożliwiającym doświadczanie, poznanie i zrozumienie, a następnie wprowadzanie Business agility i flow thinking w Twojej organizacji.

Flowlab simulations: jak doświadczać flow na drodze do business agility - JS Project

Warsztaty symulacyjne to nowatorska i niezwykle angażująca i inspirująca metoda poznania i zrozumienia BA poprzez doświadczenia, stawianie hipotez, eksperymenty i wyciąganie wniosków oraz uczenie się z tych doświadczeń. Tyle, że zamiast robić to w środowisku Twojej firmy, będziemy to robić w bezpiecznym i bardzo zbliżonym do rzeczywistości środowisku symulacji pracy w Twoim zespole i firmie.

W każdej z symulacji jej uczestnicy, pracujący w kilkuosobowych zespołach, zbierają i analizują swoje doświadczenia, a następnie odnoszą je do swojego środowiska pracy. Na tej podstawie przygotowują plany konkretnych działań i usprawnień dotyczących flow do wprowadzenia w swoich zespołach lub częściach organizacji (np. IT, biznes i IT, itp.).

Flowlab simulations: jak doświadczać flow na drodze do business agility - JS Project

Business agility powinna – w idealnej, docelowej sytuacji – obejmować całą organizację, czyli cały proces dostarczenia wartości do klienta. Nie tylko etap samego budowania produktu i dostarczania (zwykle realizowanego przez IT), ale także etap budowania koncepcji rozwiązania (zwykle po stronie biznesu), lecz nawet etap analizy problemów wymagających rozwiązania. Osiągniecie takiej Business agility wymaga podejścia etapowego, nie jest możliwe dokonanie tego w jednym kroku.

Dlatego też seria warsztatów symulacyjnych obejmuje następujące obszary organizacji:

  • Zespół (Team flow), której celem jest uzyskanie i doświadczenie flow i współpracy w zespole
  • Kilka pracujących razem zespołów (Cross Team flow)
  • Zespół realizacyjny oraz zespół biznesowy, wymyślający produkty, czyli zapotrzebowanie na prace zespołu realizacyjnego
  • Zespół biznesowy współpracujący z zespołem realizacyjnym zarówno na etapie wymyślania produktu, jak i jego testowania (UAT)
  • Pełny proces dostarczania wartości (end-to-end-simulation)

Widać więc, że zaczynamy od agility na poziomie pojedynczego zespołu (team flow). Następnie zajmujemy się wieloma zespołami (cross-team flow). W kolejnych krokach rozszerzamy doświadczanie flow na współpracę strony zamawiającej (biznes) i realizującej (IT) przy budowaniu strumienia pracy (upstream flow), a następnie na współpracę obu tych stron przy przekazywaniu produktów do działania (E2E flow).

Stopniowo też będziemy wprowadzali powyższe warsztaty symulacyjne do naszego portfela.

Zaczynamy od Team-flow w wersji ½ dnia oraz w wersji 1-dniowej. Opis warsztatu znajdziecie w tekście „Team flow: symulacje przepływu oraz usprawnienia pracy zespołowej”.

Jesteście zainteresowani? Skontaktujcie się nami.

Znajdź nas na Facebooku!

 
Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok