Terminarz szkoleń

Obszar tematyczny 
szkolenia

Termin

 Adresaci

 Cena

PMBOK®Guide i certyfikacja PMP®

  
 

ZP-PMBOK Zarządzanie projektem według standardu PMBOK® Guide

Terminarz i ceny szkoleń - JS Project

 

Kierownicy projektów

Kierownicy zespołów projektowych

Członkowie zespołów projektowych

 

2700 PLN + 23% VAT

(10% zniżki dla członków PMI)

PMP®-Prep Przygotowanie do egzaminu certyfikacyjnego PMP®

Terminarz i ceny szkoleń - JS Project

    17-19.12.2018

21-25.01.2019

11-15.02.2019

Kierownicy projektów przygotowujący się do certyfikacji PMP®

3600 PLN + 23 % VAT
(10% zniżki dla członków PMI)

5100 PLN + 23% VAT (szk. 5 dniowe)

 

Agile, Scrum, Kanban, symulacje Okaloa Flowlab

 
 

Team flow: symulacje przepływu oraz usprawnienia pracy zespołowej

 

 10.12.2018

 

Praktycy Agile i Kanban, pragnący głębiej poznać podejście wykorzystujące przepływ (ang. flow thinking i mind-set) oraz praktyki umożliwiające przepływ i wysoki poziom współpracy w zespołach  

Agile Project Management

Terminarz i ceny szkoleń - JS Project

 

 

Kierownicy projektów, kierownicy zespołów projektowych i członkowie zespołów, managerowie oraz interesariusze zaangażowani w zarządzanie projektem, produktem bądź usługą 2100 PLN + 23% VAT 

Kanban - Zwinne zarządzanie projektami

 

Kierownicy projektów, kierownicy zespołów oraz managerowie zarządzający zbiorem projektów lub organizacją projektową, produktami lub usługami 2100 PLN + 23% VAT

PMI-ACP® Prep - przygotowanie do certyfikacji Agile

PMI-ACP is a registered mark of the Project Management Institute, Inc.

 07-09.01.2019

 06-08.03.2019

 13-15.05.2019

 

Kierownicy projektów, właściciele produktów

Analitycy biznesowi, programiści, testerzy

Dyrektorzy działów IT

Członkowie zespołów projektowych, interesariusze projektów

Osoby przygotowujące się do egzaminu PMI-ACP®

3900 PLN + 23% VAT

Warsztat: Agile Project Management dla kadry zarządzającej

Na zamówienie dla firm  Kadra kierownicza  

Leadership & Management 3.0+

  
 

Management 3.0 - Agile Leadership Practices

Terminarz i ceny szkoleń - JS Project

 

  

 

 

 

Menedżerowie, którzy chcą poznać zasady i techniki zwinnego zarządzania i przewodzenia (Agile management/leadership) i zastosować je w swojej praktyce

Kierownicy projektów, kierownicy zespołów oraz inni specjaliści którzy chcą stać się profesjonalnymi liderami i menedżerami

2550 PLN
+ 23% VAT
early bird

2700 PLN
+ 23% VAT

Zwinny lider i współpraca w samoorganizujących się zespołach

 

Liderzy zespołów

Scrum Masterzy

Product Ownerzy

2400 PLN
+ 23% VAT

Skuteczne cele dla firmy i zespołu - OKRy w praktyce

  1Q 2019

Szefowie i menedżerowie firm i startupów zainteresowani metodą OKR
Kierownicy zwinnych zespołów i trenerzy agile

Early bird 1300 PLN + 23% VAT

2 tyg. przed terminem 1700 PLN + 23% VAT

Zarządzanie przez wartości - jak spowodować, by wartości kierowały zachowaniami i działaniami zespołu

 

Menedżerowie, liderzy zespołów, działów i firm
Kierownicy projektów, zespołów projektowych
Scrum Masterzy
Product Ownerzy

1200 PLN + 23% VAT

 

Inteligencja emocjonalna w zespole i projekcie

  

 13-14.12.2018

 

 

Członkowie zespołów projektowych
Scrum Masterzy
Product Ownerzy
Kierownicy projektów, zespołów projektowych
Kierownicy funkcjonalni

2000 PLN + 23% VAT 
 

Erystyka i retoryka - przekonywanie bez pokonywania

 

 Na zamówienie dla firm

 

 

Menedżerowie, liderzy zespołów, działów i firm
Scrum Masterzy
Agile coachowie
Kierownicy projektów, zespołów projektowych

 

Zarządzanie projektami

 
   

Warsztat kierownika projektu: metody tradycyjne, zwinne i inne

 

 

Kierownicy projektów

Kierownicy zespołów projektowych

2700 PLN + 23% VAT

(10% zniżki dla członków PMI i SPMP)

Trudne sytuacje w projektach

 Na zamówienie
 dla firm

Kierownicy projektów
Kierownicy zespołów projektowych
Menedżerowie programów i dyrektorzy portfela projektów
Menedżerowie PMO

 

Zaawansowane praktyki zarządzania projektem i portfelem projektów z wykorzystaniem Zarządzania Ograniczeniami i Łańcucha Krytycznego

 

Kadra kierownicza

Menedżerowie odpowiedzialni za portfel projektów firmy lub programy projektów

Kierownicy projektów

2200 PLN + 23% VAT

PMO, zarządzanie portfelem, programem projektów

  
 

Zarządzanie portfelem projektów

 

Menedżerowie portfela projektów

Specjaliści PMO

Kierownicy projektów

2200 PLN + 23% VAT
 

PMO - Project Management Office: rola, zadania, budowa

 07-08.01.2019

 28-29.03.2019

     

 

Pracownicy i menedżerowie PMO

Kadra kierownicza budująca PMO

Menedżerowie odpowiedzialni za portfel projektów firmy lub programy projektów

2200 PLN + 23% VAT

Zaawansowane PMO – praktyki funkcjonowania i rozwoju biura projektów

 

    18-19.02.2019

06-07.05.2019

 

 

Dyrektorzy i menedżerowie PMO

Specjaliści pracujący w PMO

2900 PLN + 23% VAT 

PgMP® Prep - przygotowanie do egzaminu PgMP®

 PgMP is a registered mark of the Project Management Institute, Inc.

  10-12.12.2018

25-27.03.2019

12-14.06.2019

Dyrektorzy Zarządzający, Dyrektorzy Finansowi, Dyrektorzy i Kierownicy Departamentów/Działów

Dyrektorzy i Kierownicy Biura Projektów, Menedżerowie Portfela Projektów

Kierownicy Projektów zarządzający kilkoma projektami

Kierownicy Programów

3900 PLN + 23% VAT

Zarządzanie programem projektów

  10-11.12.2018

25-26.03.2019

12-13.06.2019

Dyrektorzy Zarządzający, Dyrektorzy Finansowi, Dyrektorzy i Kierownicy Departamentów/Działów

Dyrektorzy i Kierownicy Biura Projektów, Menedżerowie Portfela Projektów

Kierownicy Projektów zarządzający kilkoma projektami

2300 PLN + 23% VAT

Soft skills

     

Zarządzanie zespołem projektowym

Na zamówienie dla firm

Kierownicy zespołów projektowych

Kierownicy projektów

2000 PLN + 23% VAT

Retoryka i argumentacja dla kierowników projektów

Na zamówienie dla firm Kierownicy projektów i zespołów projektowych 1100 PLN + 23% VAT
 

Sztuka prezentacji dla kierowników projektów

Na zamówienie dla firm  Kierownicy projektów i zespołów projektowych 1100 PLN + 23% VAT