PMO, portfele, program - JS Project

Zarządzanie portfelem projektów

Twoja firma prowadzi wiele projektów? Konieczny jest wybór najlepszych z nich oraz efektywne zarządzanie i tymi projektami i zaangażowanymi w nie zasobami?  Nie wiecie kto i jakimi metodami ma zarządzać takim zbiorem projektów? Na tym szkoleniu dowiesz się m.in. jak zorganizować zarządzanie portfelem projektów, jak oceniać i wybierać projekty, jak je analizować, jak nimi operacyjnie zarządzać.

Czytaj więcej...
PMO, portfele, program - JS Project

PgMP® Prep - przygotowanie do egzaminu PgMP®

Certyfikat Program Management Professional (PgMP)® wprowadzony przez PMI® w 2007 roku jest dokumentem poświadczającym szczególne zdolności jego właściciela w zarządzaniu programem projektów. Cieszy się on dużym poważaniem w świecie, w szczególności w dużych i dojrzałych projektowo organizacjach. O wartości certyfikatu PgMP® świadczy też trudność jego uzyskania – oprócz wysokich kryteriów dotyczących doświadczenia (co najmniej 4 lata doświadczenia w zarządzaniu programami), konieczne jest zdanie bardzo trudnego egzaminu. To szkolenie ma celu jak najlepsze przygotowanie osób zainteresowanych zdaniem egzaminu PgMP®, tak od strony czysto merytorycznej (wyjaśnienie standardu The Standard for Program Management, Third Edition, wydanego przez PMI®), jak i praktycznej (dobre praktyki zarządzania programem projektów). Ważnym elementem szkolenia są informacje o technikach pomocnych w zdaniu egzaminu, oraz przekazanie uczestnikom „sposobu myślenia” przy rozwiązywaniu testowych pytań egzaminacyjnych.

Czytaj więcej...
PMO, portfele, program - JS Project

PMO - Project Management Office: rola, zadania, budowa

Twoja organizacja buduje, lub zaczyna budować Biuro Projektów (PMO Project Management Office)? Poszukujecie wiedzy, doświadczeń praktycznych i inspiracji? Szukacie doświadczonych ekspertów w tym obszarze? Doskonale trafiłeś! Dwóch prowadzących szkolenie, różni uczestnicy walczący z podobnymi problemami to odpowiednie forum zdobycia i wymiany doświadczeń, nie do zdobycia innymi metodami.

Czytaj więcej...