Leadership & Management 2022+

Dlaczego Leadership & Management 2022+

Świat zmienia się coraz szybciej. Żyjemy teraz w świecie opisywanym przez akronim VUCA (Vulnerability, Uncertainty, Complexity, Ambiguity). Zmienić się też musi sposób zarządzania firmami i zespołami.

Czytaj więcej...

Warsztat: Zwinne przywództwo 2022

Przyszłość zarządzania to kompetentne zespoły pracujące na zasadzie samoorganizacji, a nie w sztywnych strukturach hierarchicznych; to liderzy zarządzający systemem pracy, a nie „w starym stylu”  zarządzający ludźmi. To satysfakcja i zadowolenie pracowników i liderów, prowadzące do efektów biznesowych.

Jeśli chcesz być takim liderem i chcesz poznać zasady i techniki zarządzania  i przywództwa prowadzące do zaangażowania, motywacji, satysfakcji pracowników oraz do efektów biznesowych, to zapraszamy na warsztat „Zwinne przywództwo 2022”.

Czytaj więcej...

Warsztat: Zwinne przywództwo 2022 – zagadnienia zaawansowane

Jak w pewnością już wiecie, np. z warsztatu "Zwinne zarządzanie 2022", przyszłość zarządzania to kompetentne zespoły pracujące na zasadzie samoorganizacji, a nie w sztywnych strukturach hierarchicznych; to liderzy zarządzający systemem pracy, a nie „w starym stylu”  zarządzający ludźmi. To satysfakcja i zadowolenie pracowników i liderów, prowadzące do efektów biznesowych.

Czytaj więcej...

Wprowadzanie metod zwinnego przywództwa - konsultacje

„I have a dream ... „

Jako menedżer lub szef firmy, działu lub jako lider zespołu marzysz zapewne o zmianie metod i organizacji i systemu pracy, na taki w którym:

  • Robota „sama się będzie robiła”
  • Pracownicy będą zadowoleni, kreatywni, pełni energii i inicjatywy
  • Ty ja ko menedżer będziesz mógł zajmować się strategią, rozwojem firmy i ludzi z którymi współpracujesz oraz zarządzaniem całym systemem pracy

       i niejako w wyniku oddziaływania w/w elementów pojawią się efekty i korzyści biznesowe.

Czytaj więcej...

Warsztat: Erystyka i retoryka - przekonywanie bez pokonywania

Dobry menedżer i lider, elokwentny dyskutant jest w stanie szybko pokonać  swojego rozmówcę, udowodnić mu niższość i zmusić do przyznania racji. Podejścia takie, jak Management 3.0, servant leadership stawiają na współpracę, na partnerskie relacje pomiędzy liderem i zespołem oraz osobami, od których kooperacji zależy powodzenie i przyszłość firmy, czy projektu. W praktyce jednak w rozmowie, w sporze i dyskusjach niezwykle często jesteśmy bardzo konfrontacyjni i rywalizacyjni, choć cechy te niekoniecznie sprzyjają współpracy.

Czytaj więcej...

Koncepcja Management 3.0

Leadership and change practices, czyli praktyki przywództwa i wprowadzania zmian, to – naszym zdaniem – klucz do sukcesu projektów realizowanych we współczesnym środowisku biznesowym. Na czym one polegają? Jak mogą je zastosować zarówno project managerowie, jak i menedżerowie zespołów, działów, a także dyrektorzy większych lub mniejszych firm? To niemal szekspirowskie pytanie „być albo nie być?” Odpowiedzi na te pytania dostarcza warsztat „Management 3.0”

Warsztat „Management 3.0 – Agile Leadership Practices” (terminy i ceny znajdziesz w tabeli), opracowany przez Jurgena Appelo i bazujący m.in. na jego książce „Management 3.0”, prezentuje idee i techniki zwinnego przywództwa i zarządzania, jakie mogą i powinny znaleźć powszechne niemal zastosowanie i jakie są niezbędne – dla sprawnego zarządzania we współczesnym środowisku biznesowym - menedżerom zespołów, działów i firm - menedżerom średniego i wyższego szczebla.

Znajdź nas na Facebooku!