Warsztaty Accelerating Initiatives 1-3.07.2003 Jachranka k/Warszawy

Warsztaty poświęcone zastosowaniu tzw. Narzędzi Logicznego Wnioskowania, opracowanych przez twórcę Zarządzania Ograniczeniami (ang. Theory of Constraints) E.Golratta, prowadzone przez Odeda Cohena, dyrektora Goldratt Center for Business Education, odbyły się w Jachrance k/Warszawy.

Znajdź nas na Facebooku!