Jak przygotowywać się do egzaminu certyfikacyjnego PMP®?

Jeśli jesteście doświadczonymi kierownikami projektu i planujecie zdawać egzamin certyfikacyjny PMP®, to z pewnością zastanawiacie się w jaki sposób przygotowywać się do tego egzaminu, co czytać, z jakich materiałów korzystać oraz na co zwracać uwagę podczas przygotowań.

Jako, że sam posiadam certyfikat PMP® od 2003 roku i od 2005 roku przygotowuję kierowników projektu do egzaminu certyfikacyjnego, to poniżej przedstawię odpowiedzi na kilka najczęstszych i jednocześnie najważniejszych pytań dotyczących efektywnego przygotowania do egzaminu PMP®.

Zacznę od podstawowego pytania: CZY do egzaminu PMP® naprawdę  konieczne jest przygotowanie? Odpowiedź pewnie Cię nie zdziwi: TAK – przygotowanie jest konieczne. Jest konieczne, gdyż na egzaminie:

  • Trzeba znać – specyficzną, czasem odmienną od codziennej praktyki – terminologię standardu PMBOK® Guide, będącego podstawą merytoryczną egzaminu
  • Trzeba znać i rozumieć "filozofię" PMBOK® Guide, czyli sposób podejścia do zarządzania projektem i związane z nim najlepsze praktyki zarządzania projektem
  • Trzeba nie tylko wiedzieć, ale także zastosować tę wiedzę w odniesieniu do pytań egzaminacyjnych i to zastosować, tak by zdobyć wymaganą liczbę punktów.

Innym pytaniem, z jakim często się spotykam: czy należy czytać i studiować PMBOK® Guide, czy nie wystarczy przećwiczenie dużej liczby pytań egzaminacyjnych? Tym razem odpowiedź pewnie Cię zdziwi: TAK – konieczne jest czytanie i przede wszystkim studiowanie standardu; same pytania mogą nie wystarczyć. Coraz częściej bowiem pojawiają się pytania bezpośrednio odnoszące się do terminów i pojęć PMBOK® Guide, a nawet całych zdań z PMBOKa. Przykład z jednego z egzaminów: "Co to jest tornado diagram i do czego jest wykorzystywany?" Otwierasz oczy szeroko ze zdumienia? To zajrzyj proszę na stronę 434 … i wszystko będzie jasne. Także – a niestety, z perspektywy zdających – pojawia się coraz więcej pytań dotyczących wejść i wyjść z poszczególnych procesów. Bez bardzo dobrej znajomości PMBOK® Guide niestety nie poradzisz sobie z tego typu pytaniami!

Blisko związane z powyższym, jest pytanie dotyczące podejścia do czytania i studiowania PMBOK® Guide: co czytać w pierwszej kolejności i na co zwracać szczególną uwagę? Uważam że lekturą obowiązkową jest w pierwszej kolejności słownik (Glossary) ma stronach 424-453. Obejmuje on dwie części: listę akronimów, które bezwzględnie musisz znać i rozumieć oraz definicje (od strony 426), które także bezwzględnie musisz znać. Dobrym, choć niekonwencjonalnym sposobem poznania standardu jest lektura indeksu (strony 695-726) i sprawdzenie, które pojęcia są Ci znane, a które stanowić mogą problem na egzaminie. Oczywiście wielokrotna lektura – ze zrozumieniem – należy się rozdziałom od 4 do 12 (od zarządzania integracją do zarządzania zamówieniami), strony 69-537.

To w takim razie kolejne często powtarzające się pytanie: co czytać lub studiować poza PMBOKiem? W różnych materiałach dotyczących przygotowania do certyfikacji, na przykład na stronie www.pmi.org) znaleźć można długą listę tzw. zalecanych lektur. A więc warto je studiować, czy też nie? Tym razem moja odpowiedź to: NIE, nie warto. Sądzę, na podstawie swoich dotychczasowych doświadczeń uczestników moich szkoleń, że wystarczy – oczywiście obok lektury  PMBOK® Guide, o czym pisałem powyżej – przestudiowanie jednej, powtórzę: jednej pozycji mającej w tytule hasło "PMP-Prep", czyli przygotowanie do certyfikacji PMP®. Osobiście polecam albo książkę Rity Mulcahy, albo też książkę Josepha Philipsa. I naprawdę lektura (oczywiście solidna) jednej z nich powinna wystarczyć.

I jeszcze często powtarzające się pytanie: skąd wziąć przykładowe pytania egzaminacyjne? Tu odpowiedź jest oczywista: po pierwsze z Internetu. Jeśli chcesz wiedzieć skąd ściągnąć  przykładowe pytania, po prostu skontaktuj się z nami. Po drugie: cennym źródłem pytań są oczywiście osoby, które już zdały egzamin PMP®. Zwykle pamiętają te najdziwniejsze lub najtrudniejsze pytania. Więc jeśli w Twojej firmie są osoby posiadające certyfikat, to po prostu zwróć się do nich.

I ostatnie pytanie: czy lepiej uczyć się samodzielnie, czy tez wziąć udział w szkoleniu przygotowującym do egzaminu. Tym razem odpowiem: to zależy. Jeśli naprawdę już dobrze znasz PMBOKa,  jeśli masz dostęp do pytań. jeśli wolisz pracę samodzielną i jeśli masz sporo czasu na przygotowanie, to możesz przygotowywać się bez udziału w szkoleniu. Sam zresztą poszedłem tą droga w 2003 roku. Jeśli jednak wolisz pracę w grupie pod okiem doświadczonego trenera-praktyka, jeśli wolisz w 3 dni systematycznie uporządkować wiedzę i zidentyfikować te tematy, które jeszcze wymagają pracy, to wtedy polecam udział w szkoleniu przygotowującym, trwającym minimum 3 dni. Sądzę, że przy intensywnej pracy w trakcie szkolenia, poprzedzonej jednak przygotowaniem PRZED szkoleniem 3-dniowe szkolenie jest wystarczające.

Wiem, że macie pewnie jeszcze inne pytania związane z przygotowaniem się do egzaminu certyfikacyjnego PMP®. Proszę więc o kontakt (mailowy lub telefoniczny), a chętnie pomogę. A może Wasze pytania spowodują, ze napiszę kolejny tekst dotyczący przygotowania do PMP®? A jeśli czytając wcześniejszy akapit wybraliście wariant udziału w szkoleniu, to oczywiście zapraszam na nasze szkolenia przygotowujące do certyfikacji PMP® – wtedy na Wasze dodatkowe pytania będę miał okazję odpowiedzieć osobiście.

Znajdź nas na Facebooku!