JS PROJECT w Synergy Network

Od września 2004 JS Project należy do Synergy Network, globalnej sieci niezależnych konsultantów specjalizujących się w zarządzaniu, zarządzaniu projektami, w tym projektami IT oraz projektami w innych wysoko rozwiniętych gałęziach przemysłu. Synergy Network oferuje konsulting, szkolenia dotyczące m.in. takich zagadnień, jak: zarządzanie programami i portfelem projektów, Project Management Office, dojrzałość organizacji w obszarze zarządzania projektami, czy zarządzanie zmianami.

We współpracy z Synergy Network JS PROJECT oferuje od września 2004 warsztaty i doradztwo w zakresie Project Management Office.

Warsztat: Zarządzanie projektami metodą Łańcucha Krytycznego

W dniach 23-24.08.2004 w Rucianem-Nida odbył się 2-dniowy warsztat poświęcony zarządzaniu projektami metodą Łańcucha Krytycznego, organizowany wspólnie przez JS PROJECT i On Time Project, a prowadzony przez Jerzego Stawickiego i Daniela Wojewódzkiego. Grono kilkunastu uczestników z firm różnych branż aktywnie uczestniczyło w samym warsztacie i dyskusjach nt. praktycznych aspektów zastosowania Łańcucha Krytycznego w swoich firmach.

V Spotkanie Mazowieckiej Grupy Regionalnej SPMP: 20.05.2004

W dniu 20.05.2004 odbyło się kolejne, piąte spotkanie Mazowieckiej Grupy Regionalnej SPMP. Tematem spotkania było zarządzanie projektami metodą Łańcucha Krytycznego. Dr Jerzy Stawicki przedstawił filozofię i podstawowe kroki metody, natomiast Daniel Wojewódzki omówił praktyczne doświadczenia projektów wdrożeń Łańcucha Krytycznego. Spotkanie zakończyła burzliwa dyskusja "Czy Łańcuch Krytyczny to "silver bullet" zarządzania projektami?

II i III Spotkanie Mazowieckiej Grupy Regionalnej SPMP

Na spotkaniu, które odbyło się 19 lutego 2004r. został wyłoniony zarząd Rady Mazowieckiej Grupy Regionalnej Stowarzyszenia Project Management Polska. Przewodniczącym Rady został dr Jerzy Stawicki, a wiceprzewodniczącymi Małgorzata Żarnowska i Mariusz Orzelski.
Na III spotkaniu, które odbyło się dnia 24 marca br. tematem były techniki i metody programowania neuro-lingwistycznego (NLP), a jako gość specjalny wystąpił Pan Jan C. Raudner - Prezes Zarządu International Institute for NLP & MORE.

Znajdź nas na Facebooku!