TeamFlow Plus – gra symulacyjna (poziom: średnio-zaawansowany)

Kolejna z cyklu symulacji - TeamFlow Plus.

Cel symulacji

Celem symulacji TeamFlow Foundation jest rozszerzenie przez jej uczestników – drogą doświadczania i eksperymentowania w bezpiecznym środowisku gry symulacyjnej, pokazującym proste środowisko pracy zespołu - znajomości podstawowych praktyk oraz metryk Flow Management, bazujących na Lean, Kanban,Theory of Constraints (TOC) i psychologii przepływu, stosowanych przez zespół projektowy,  takich jak:

 • Wizualizacja procesu, prac, wykonawców, blokerów na tablicy Kanban
 • Ograniczenie prac w toku i wynikająca z niego praca wg zasady pull
 • Zarządzanie przepływem z wykorzystaniem metryk Flow
 • Informacje zwrotne (feedback) uzyskiwane na efektywnie prowadzonych spotkaniach
 • Wspólne doskonalenie na podstawie zbieranych metryk
 • Jawne i transparentne zasady pracy

Zastosowanie w praktyce przez zespół projektowy poznanych podczas symulacji praktyk i metryk Flow Management umożliwi uzyskanie:

 • Stabilniejszego środowiska pracy oraz większej przewidywalności dostarczania produktów
 • Lepszej współpracy w zespole
 • Doskonalenie rezultatów pracy zespołu dzięki zastosowaniu różnych metryk Flow.

 

Plan symulacji

- Flow Management i Kanban - przypomnienie.

- Praktyki Flow Management, takie jak:

 • Ograniczanie prac w toku (WIP Limit) – rożne podejścia
 • Mierniki Flow
 • Transparentne procedury
 • Feedback i ciągłe doskonalenie

- Gra symulacyjna:

 • Runda 1: 10 dni
 • Retrospektywa rundy
 • Runda 2: 10 dni
 • Retrospektywa rundy
 • Runda 3: 10 dni
 • Retrospektywa gry symulacyjnej

- Podsumowanie szkolenia:

 • Q&A
 • Najważniejsze punkty i zagadnienia szkolenia

Czas trwania

Symulacja może być przeprowadzona w dwóch następujących wariantach:

 1. Tylko jako gra symulacyjna, trwająca około 4 godziny
 2. Jak cało-dniowy warsztat TeamFlow, obejmujący 4-godzinną symulację i część warsztatową dotycząca praktyk i metryk Flow Management

Koszt i liczba uczestników symulacji

Symulacja realizowana jest przez 5-cio osobowy zespół uczestników a prowadzona przez jednego facylitatora - eksperta Flow Management. W przypadku gry symulacyjnej, w której jednocześnie uczestniczą dwa 5-cio osobowe zespoły, każdy z nich jest prowadzony przez innego facylitatora.

Równolegle w symulacji mogą uczestniczyć maksymalnie 4-ry zespoły, a symulację prowadzi wtedy dwóch facylitatorów.

Koszt udziału 5-cio osobowego zespołu w symulacji TeamFlow Plus to:

 • Symulacja ½ dnia: 2299 PLN + VAT
 • Warsztat całodniowy: 4499 PLN + VAT

Odbiorcy

Menedżerowie, liderzy i członkowie zespołów projektowych znający podstawowe praktyki i metryki podejścia Flow Management, pragnący pogłębić i usystematyzować swoją wiedzę w obszarze Flow Management

Wymagania wstępne

Pewne doświadczenie praktyczne i znajomość Flow Management i podejścia Kanban.

Doświadczenie w zarządzaniu zespołem funkcjonalnym i/lub projektowym/produktowym lub w zarządzaniu projektem (zarówno metodami zwinnymi, jak i klasycznymi).

Formy zajęć:

 • Gra symulacyjna on-line, wykorzystująca platformę Kanbanize
 • Prezentacja praktyk i metryk będących przedmiotem symulacji
 • Wymiana zebranych doświadczeń, refleksji i pomysłów uczestników

Symulacje powiązane

Symulacja jest pierwszym elementem cyklu symulacji, obejmujących ponadto: