Metoda OKR (Objectives & Key Results)

Przywództwo to przede wszystkim ustalanie celów i ich realizacja, zarówno na poziomie firmy, jednostek biznesowych, jak i poszczególnych zespołów; przywództwo to także ustalanie i stosowanie się w praktyce do wspólnie określonych wartości zespołu, jednostki biznesowej, czy firmy.

Czytaj więcej...

Warsztat: Zwinne zarządzanie celami metodą OKR (Objectives Key Results)

OKR (Objectives & Key Results) to system ustalania celów, określania ich kluczowych rezultatów oraz przeglądu realizacji. Stosowany w firmach Doliny Krzemowej (Google, LinkedIn) zdobywa coraz większą popularność w polskich biznesach (Allegro, OLX, Gazeta.pl)

OKRy definiują inspirujące cele, mierzalne rezultaty oraz konkretne akcje (np. projekty, inicjatywy lub zadania) umożliwiające uzyskanie rezultatów. Mogą być stosowane na poziomie firmy, jej obszarów biznesowych i/lub zespołu.

Czytaj więcej...

Lean Management

Lean Management wywodzący się z obszaru Produkcji znajduje coraz szersze zastosowanie w obszarze Knowledge Work. Jest także jedną z podstaw podejścia Flow Management.

Czytaj więcej...