Metoda OKR (Objectives & Key Results)

Przywództwo to przede wszystkim ustalanie celów i ich realizacja, zarówno na poziomie firmy, jednostek biznesowych, jak i poszczególnych zespołów; przywództwo to także ustalanie i stosowanie się w praktyce do wspólnie określonych wartości zespołu, jednostki biznesowej, czy firmy.

Czytaj więcej...

Warsztat: Lean Management

Lean Management wywodzący się z obszaru Produkcji znajduje coraz szersze zastosowanie w obszarze Knowledge Work. Jest także jedną z podstaw podejścia Flow Management.

Czytaj więcej...