Kanban, Flow czyli: przepływ, Scrum

 

 

 

Efrat Goldratt-Ashlag: "Goldratt's Rules of Flow"

Książka adresuje kluczowy problem doświadczany przez wiele firm: marnowanie zasobów na skutek zbyt dużego poziomu prac w toku w stosunku do możliwości realizacyjnych. Przedstawia w praktyczny sposób metody radzenia sobie z brakiem przepływu (ang. flow) prac o rożnym poziomie szczegółowości dzięki takim praktykom, jak:

 • Zamrażanie niektórych rozpoczętych projektów dla zmniejszenia wielozadaniowości
 • Triage dla zapewnienia pracy nad najbardziej wartościowymi projektami
 • Full-kit, czyli kompletowanie dla zapewnienia, że mamy wszystkie rzeczy dla rozpoczęcia pracy
 • Synchronizacja pomiędzy zadaniami, ludźmi, zasobami.
  W ostatniej części książka pokazuje jak po uzyskaniu przepływu można wykorzystać zarządzanie buforami dla zapewnienia dostarczania w terminie.

Jeśli już znasz Flow, TOC (Theory of Constraints) i zarządzanie buforami książka będzie ich przypomnieniem.

Jeśli nie znasz tych zagadnień, przeczytaj książkę, zrób notatki i zastosuj te praktyki, które najbardziej pasują do Twojego środowiska.

Bez względu na Twoją znajomość tych zagadnień kup książkę swojemu szefowi i/lub menedżerowi i zacznij rozmawiać z nim o uzyskaniu flow w Waszej firmie i korzyściach z tego wynikających.

 

 

Steve Tendon: "Standing on Bits"

Książka zorientowana jest wokół następującego pytania: jak firmy mogą w ekonomicznie efektywny sposób zarządzać portfelem dużych projektów wytwarzania oprogramowania/produktów, realizowanych jednocześnie przez wiele zespołów w środowisku zmienności i niepewności (PEST),

Opisane w książce podejście łączy Kanban i Flow z metodą łańcucha krytycznego, w tym z zarządzaniem buforami. Jest ono bardzo logiczne i spójne. Moim zdaniem także bardzo trudne do wdrożenia.

Książkę warto przeczytać i przestudiować, gdyż dostarcza olbrzymią dawkę wiedzy o opisywanych podejściach i praktykach, dostarcza wielu inspiracji, a także bardzo wielu pytań do samodzielnego przemyślenia.


 

 

Jonathan Smart wraz z Zsolt Berend, Myles Ogilvie i Simon Rohrer “Sooner Safer Happier – Antipatterns and Patterns for Business Agility”

Książka adresuje kluczowe wyzwanie firm działających w Erze Cyfrowej: jak pracować efektywnie i nie tylko przetrwać, lecz rozwijać się w tych pełnych wyzwań czasach.

Bardzo mocno polecam lekturę tej książki, gdyż:

 • koncentruje się na rezultatach działań produktowych/projektowych, na dostarczaniu większej wartości szybciej i bezpieczniej
 • prezentuje systemowe podejście do funkcjonowania firmy, którego podstawą jest powiązanie celów i kluczowych rezultatów firmy ze strumieniami wartości
 • opisuje ona zarówno wzorce, jak i antywzorce zwinności biznesowej
 • zawiera wiele praktycznych przykładów z różnych firm

Dla mnie, jako pasjonata podejścia Flow Management książka ma dodatkową zaletę: jest bardzo mocno powiązana z tym podejście, które sam promuję i wdrażam. Pokazuje też, znajduje ono już zastosowanie praktyczne, choć pod nieco inną nazwą.

Gorąco polecam.

 

 

Daniel Vacanti, Prateek Singh, Colleen Johnson: "The Kanban Pocket Guide"

To zwięzła (circa 70 stron) prezentacja 3 praktyk Kanban, jak i najważniejszych miar Flow.

Dlaczego jednak rekomenduję tę pozycję, choć na rynku dostępnych jest naprawdę wiele książek o Kanban’ie? Bo zaczyna prezentację Kanban’a od najważniejszego, także moim zdaniem, elementu tego podejścia, tj. od analizy wieku Pracy (ang. Work Item Age) i niedopuszczeniu do jego nadmiernego starzenia. A następnie przedstawia inny mało znany i także rzadko stosowany aspekt, jakim jest SLE – Service Level Expectation.

Dlaczego ten wiek pracy i SLE są tak ważne? Bo WIP Age to jedyna miara wyprzedzająca, która razem z SLE daje menedżerom i zespołom (zwłaszcza tym samo-organizującym się) bardzo mocne narzędzie do zarządzania pracami.

A takie właśnie przedstawienie Kanban’a: najpierw WIP Age i SLE, a potem poszczególne praktyki i pozostałe miary pokazuje jego moc w praktycznych zastosowaniach.

Jeśli nie stosujesz Kanban’a, przeczytaj „The Kanban Pocket Guide”, a dowiesz się dlaczego powinieneś zacząć go stosować natychmiast.

 

 

Daniel Vacanti & Wilbert Seele: “Flow Metrics for Scrum Teams”

Publikacja zasługuje na rekomendację, gdyż stanowi zbiór bardzo przydatnych wskazówek i praktyk pokazujących jak zespół Scrum’owy może stosować w swojej pracy miary przepływu (ang. Flow).

Stosowanie miar Flow umożliwia bowiem zespołom Scrum’owym przejście na wyższym poziom dojrzałości, do stosowania bardziej zaawansowanych metod pracy i zarządzania związanych z podejściem Flow Management oraz miarami Flow. A dzięki temu pracować efektywniej i skuteczniej niż przy zastosowaniu „czystego” Scrum’a.

A czy takie podejście łączące Scrum z praktykami i miarami Flow działa w praktyce? Doświadczenie zespołów z którymi pracowałem pokazuje, że TAK.

Jeśli więc jako menedżer, lider zespołu lub jako zespół chcesz/chcecie uzyskać większą efektywność pracy, większą przewidywalność dostarczania produktów, a także większą skuteczność (zdolność osiągania celów biznesowych), przeczytajcie tę książeczkę i zastosujcie proponowane podejście w swoim projekcie/środowisku pracy.

 

 

 

 

Andy Hiles: „Applying Scrum with Kanban”

To praktyczny przewodnik, jak krok po kroku rozszerzyć praktyki Scrum o praktyki Kanban, takie jak: wizualizacja procesu i jego elementów, ograniczanie prac w toku, aktywne zarządzanie pracami (zadaniami), a także o metryki Flow, takie, jak WIP, czas realizacji, wiek zadania oraz przepustowość.
A dlaczego warto rozszerzyć Scrum o praktyki i metryki Kanban i Flow Management? Mam prostą odpowiedź: po to, by efektywniej i skuteczniej zarządzać pracami i projektami. Co jest możliwe właśnie dzięki praktykom i miernikom Kanban i Flow.
Życzę wielu inspiracji i momentów „aha” podczas lektury.

 

   

Mike Burrows: „Right to Left”

Jak mówi podtytuł, to przewodnik cyfrowego lidera po świecie Lean i Agile. Zwięzły i praktyczny. Prezentujący zarówno takie podejścia, jak: Scrum, Kanban, XP i DevOps, Design Thinking, TOC i Lean Startup, a także Mapy Wardley’a, jak i kilka podejść umożliwiających skalowanie rozwiązania zwinnego w firmach.
Główny motyw książki to tytułowe „wędrowanie” „od prawej do lewej”, od klienta i jego potrzeb, od problemu, od rezultatów do kroków do ich osiągnięcia.
Sądzę, to książka jest must-read dla każdego menedżera lub lidera cyfrowego świata.
Życzę wielu inspiracji i sukcesów na drodze „from right to left”.

 

Dominica DeGrandis: "Making Work Visible"

Fascynująca, świetnia napisana i bardzo praktyczna książka opisująca podejście Flow Management przez pryzmat głównych przeszkód efektywnej realizacji prac i projektów, nazywanych przez autorkę „złodziejami czasu”. Tych 5-ciu złodziei to:

 1. Zbyt dużo pracy w toku
 2. Nieznane zależności
 3. Nieplanowana praca
 4. Skonfliktowane priorytety
 5. Odkładana praca.

Największą wartością książki jest pokazanie sposobów – wynikających z Flow Management, Kanban oraz Lean – identyfikacji tych „złodziei” oraz konkretnych praktyk umożliwiających ich pozbycie się ze środowiska pracy.

Jeśli znacie choć trochę Kanban i Flow, to pewnie domyślacie się, że 1-szym krokiem jest oczywiście wizualizacja prac, a kolejnym zwalczenie zbyt dużej liczby pracy w toku.

Jakie są kolejne kroki? Nie będę zdradzał – przeczytajcie i przestudiujcie książkę.

Naprawdę warto.