Jerzy Stawicki

Dr Jerzy Stawicki jest ekspertem specjalizującym się w zagadnieniach zarządzania projektami, zarządzania portfelem projektów, budowy organizacji projektowej oraz zastosowaniach Zarządzania Ograniczeniami (ang. Theory of Constraints) w zarządzaniu projektami.

Od 2003 r. prowadzi firmę JS PROJECT specjalizującą się w doradztwie biznesowym, audytach, zarządzaniu projektami i szkoleniach z zakresu zarządzania projektami, portfelem projektów i PMO. Przeszkolił wielu specjalistów z różnych firm zarówno w ramach działalności JS PROJECT, jak i we współpracy z Akademią Biznesu SAP. Realizował prace doradcze w zakresie metodyk zarządzania projektami, tworzenia Centrum Zarządzania Projektami oraz prowadził audyty projektów wdrożeniowych.

W okresie 1995–2003 pracował w SAP Polska, gdzie m.in. pełnił funkcję kierownika projektów wdrożeniowych SAP R/3. Jednocześnie realizował przeglądy projektów w ramach SAP Review Program i był z ramienia SAP członkiem Komitetu Sterującego kilku projektów wdrożeniowych (TVP SA, NFOŚiGW). Wcześniej przez kilka lat pracował w Instytucie Organizacji Przemysłu Maszynowego ORGMASZ, a następnie jako konsultant w dziedzinie zintegrowanych systemów zarządzania w Siemens-Nixdorf oraz ICL Poland.

Jest członkiem PMI i założycielem PMI Warsaw Poland Chapter, a także członkiem IPMA Polska. Posiada certyfikaty PMP® (Project Management Professional), Prince2® Practitioner, Agile Project Management Registered Practitioner, CPIM (Certified in Production and Inventory Management), CPM (Certified Project Manager), Level C.

Olgierd Annusewicz

Dr Olgierd Annusewicz jest wykładowcą Uniwersytetu Warszawskiego, prowadzi zajęcia z retoryki i erystyki, sztuki negocjacji, metod reklamy i promocji, reklamy politycznej, marketingu wyborczego. Trener umiejętności społecznych i konsultant biznesowy z dziesięcioletnim doświadczeniem. Specjalizuje się w szkoleniach z autoprezentacji, prezentacji, wystąpień publicznych i komunikacji a w szczególności z perswazyjnego użycia języka. Prowadzi także szkolenia z negocjacji i zarządzania ludźmi. Realizuje autorskie programy szkoleniowe oparte o wyniki badań potrzeb szkoleniowych, przeprowadza audyty kompetencji umiejętności menadżerskich.

Doradza w obszarze kształtowania wizerunku i prezentacji marketingowych. Zarządzał projektem rebrandingu jednej z firm konsultingowych. Jako konsultant wspiera budowanie i funkcjonowanie zespołów projektowych. Jest autorem narzędzi do efektywnego planowania rozwoju zawodowego członków zespołów projektowych.

Szkolił i doradzał osobom pracującym w organizacjach pozarządowych, politycznych, naukowych oraz biznesowych w tym: Pepsi-Cola General Bottlers Poland, Frito Lay Poland, Cadbury Wedel, Volvo Polska Samochody Ciężarowe, Bank PEKAO SA, Credit Suisse Life and Pensions, Allianz Polska, ING Bank Śląski, Zepter International Poland, Abbot Labboratories, FFiL Śnieżka SA., Baker&McKenzie, IT Experts, SI Consulting, Bianor, Netia SA, Polska Telefonia Cyfrowa, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskie Linie Lotnicze LOT SA. Ma doświadczenie w szkoleniu za granicą w języku angielskim.

Magdalena Robak

Magdalena Robak - psycholog organizacji i pracy, pragmatyczny umysł o humanistycznym wykształceniu. Zafascynowana zarządzaniem projektami. Jest trenerem, doradcą, facylitatorem, wykładowcą. Pracując od studiów „na swoim” z jednej strony zachowała wiarę i trochę idealistyczne, pozytywne nastawienie do tego, że „każdy może”, zaś z drugiej poznała (czasem boleśnie i na własnej skórze) realia rządzące biznesem. W pracy łączy konkretne, biznesowe narzędzia i nastawienie na namacalne rezultaty z uważnością oraz szacunkiem dla potrzeb i doświadczeń Klientów.

Od ponad 20 lat pomaga menedżerom (w tym menedżerom projektów) i pracownikom rozwijać ich kompetencje i ulepszać zarządzanie zespołem, obsługę Klientów i efektywność osobistą. Wspiera zarządzających w doskonaleniu jakości zarządzania (w tym podejścia oparte o wartości, rezultaty, myślenie projektowe) oraz polityki personalnej (selection/assessment/development center, systemy ocen pracowniczych). W tych obszarach prowadzi projekty rozwojowe dla przedsiębiorstw państwowych, korporacji i MŚP. Pracowała z wieloma różnymi branżami i wielkościami firm.

W latach 1998-2009 prowadziła warsztaty „Zarządzanie personelem”, „Warsztaty negocjacyjne” oraz „Techniki sprzedaży” dla Warszawskiej Szkoły Reklamy. W latach 2005-2016 była kierownikiem oraz wykładowcą modułów praktycznych na Uniwersytecie SWPS („Organizacja pracy – elementy podejścia projektowego” w module „Zarządzanie zespołem”, „Ja w projekcie – rola lidera zespołu”).

W latach 2003-2015 pracowała w projektach dofinansowanych z funduszy unijnych, jako trener, ewaluator projektów i rezultatów projektów, analityk, lider zespołów.

Należy do Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (PIFS) oraz International Project Managemenet Association (IPMA; jest także asesorem PPEA IPMA). Jest współtwórcą i certyfikowanym użytkownikiem „BlitzGrow – innowacyjna metoda wdrożenia idei flexicurity w przedsiębiorstwie” (metody w pełni opartej na podejściu projektowym do kompleksowego rozwoju organizacji).    

W 2016 roku uzyskała certyfikację facylitatora Clean (specjalizacja indywidualna i zespołowa) oraz zaangażowała się w promowanie w Polsce podejścia Clean Language Facilitation. Robi to zarówno w wersji „mieszanej” (łącząc – w ramach marki Clan Dynamics – Clean Language, pracę z przestrzenią i metaforą oraz rozwój konkretnych kompetencji organizacyjnych i osobistych), jak i „czystej” (wspierając działania organizacyjne, marketingowe, szkoleniowe oraz rozwojowe Clean Coaching Polska).

Ze względu na swoją pasję integruje metodę Clean z narzędziami zarządzania w projektach (na poziomie pracy z zespołami i interesariuszami). Liczy na to, że niedługo w Polsce – podobnie, jak za granicą – dla coachów agile, członków zespołów oraz PMów będzie to standardowe narzędzie do pracy z ludźmi w projektach.

…ponieważ jej marzeniem jest, by i organizacje, i zespoły, i ludzie świadomie kształtowali swoją drogę.

Maciej Bodych

Maciej Bodych ekspert w zakresie zarządzania projektami i portfelem projektów. Prowadził projekty informatyczne i doradcze z zakresu zarządzania projektami i portfelem projektów, wdrożenia biur projektów oraz oceny dojrzałości projektowej (m.in. OPM3®). Trener szkoleń z w/w zakresu. Od wielu lat wdraża w firmach systemy informatyczne do zarządzania projektami i portfelem projektów.

Pracował na stanowisku Menedżera Portfela Projektów w Raiffeisen Bank Polska S.A., gdzie był odpowiedzialny za wdrożenie i zarządzanie portfelem projektów Banku, coaching i mentoring kierowników projektów oraz wdrożenie metodyki i systemów do zarządzania projektami w firmie.

Od roku 2003 związany z Project Management Institute (PMI®), gdzie pełnił m.in. funkcję Prezesa Oddziału Warszawskiego, Prezesa Oddziału Polskiego oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia. Aktualnie w centrali PMI (USA) pełni rolę mentora odpowiedzialnego za oddziały w Europie Wschodniej.

Od 2005 roku certyfikowany PMP®. Posiada również certyfikaty z obszaru IT (inżynierii oprogramowania, testów) oraz z obszaru jakości (Audytor ISO 9001, Six Sigma Green Belt i BlackBelt).

Dariusz Wylon

Prawnik, business coach i menadżer, który od ponad 10 lat zajmuje się rozwojem zespołów i organizacji oraz wdrażaniem innowacyjnych praktyk z zakresu zarządzania i przywództwa. Pracował z menedżerami, kierownikami projektów i scrum masterami z ponad 20 krajów świata na dwóch kontynentach. Od 2011 roku, jako CCO (Chief Communication Officer), wdraża praktyki Management 3.0 w Selleo (domu projektowym stron i aplikacji mobilnych), jednej z najbardziej innowacyjnie zarządzanych firm informatycznych w Polsce, oraz, jako Senior Consultant / Executive Coach w Simitri International, prowadzi coaching i szkolenia dla międzynarodowych korporacji takich jak Cisco, Unilever czy Credit Swiss. 

Dariusz specjalizuje się w tematach dotyczących samoorganizacji, zwinnego przywództwa, budowania zespołów, zarządzania zasobami ludzkimi oraz rozwoju organizacji. Jako ekspert od samoorganizujących się zespołów występuje na europejskich konferencjach m.in. Agile in the City, New Trends in Project Management, PAM Summit czy DareFest.

W 2015 roku roku otrzymał nagrodę HR Dream Team za wykorzystanie koncepcji Management 3.0 w rekrutacji oraz najbardziej innowacyjne zarządzanie doświadczeniami kandydatów, a w 2016 wyróżnienie EBStars za innowacje technologiczne w procesie rekrutacji. Dariusz jest także współautorem Agile HR Manifesto, a współpracując z  organizacjami wdrażał i adaptował takie podejścia do zarządzania jak Holakracja, Socjokracja 3.0 czy Management 3.0.

Od 2014 roku jest licencjonowanym trenerem Management 3.0. Prowadzi szkolenia z zakresu metodologii agile, posiada certyfikaty Agile Coach, Agile Master, Scrum Master oraz Scrum Trainer, a także High Performance Leadership (Brian Tracy International) oraz Level 3 Award in Management (Institute of Leadership & Management).

Znajdź nas na Facebooku!