PMI-ACP® Prep - przygotowanie do certyfikacji Agile

Warsztaty stanowią intensywne szkolenie z zakresu zarządzania projektami według metodologii Agile ukierunkowanym na przygotowanie uczestników do zdania egzaminu PMI Agile Certified Practicioner (PMI-ACP)®. Kurs obejmuje intensywne szkolenie wzbogacone o warsztaty oraz interaktywne ćwiczenia przybliżające lekkie/zwinne metodologie.

Warsztat realizujemy w formule 2+1. Osoby zainteresowane przystąpieniem do egzaminu zapraszamy do uczestnictwa w pełnych trzech dniach szkolenia; uczestnikom planującym pogłębienie/utrwalenie wiedzy z obszaru Agile umożliwiamy udział jedynie w dwóch pierwszych dniach szkolenia.

Profil uczestników

Szkolenie przeznaczone jest dla Kierowników Projektów, Właścicieli Produktów, analityków biznesowych, programistów, testerów, dyrektorów działów IT, interesariuszy projektów, członków zespołów projektowych, i wszystkich innych przedstawicieli organizacji projektowych, którzy chcieliby uzyskać certyfikat (PMI-ACP)®, potwierdzający doświadczenie i wiedzę w obszarze metodologii Agile.

Cele warsztatu

Szkolenie przygotowuje do zdania egzaminu (PMI-ACP)®, skupiając się na:

 • Przekazaniu wiedzy na temat metodyk zwinnych
 • Nauczeniu wykorzystania 10 narzędzi i technik, oraz 43 umiejętności, których znajomość jest wymagana na egzaminie
 • Przeprowadzeniu uczestników przez cały cykl życia projektu w Agile
 • Dostarczeniu dobrych praktyk w wymagających obszarach, np. skalowanie metod zwinnych na duże projekty, współdzielone zespoły, czy portfel projektów Agile
 • Przekazaniu wiedzy na temat metod planowania, szacowania i priorytetyzacja wymagań wg. Agile

Korzyści dla uczestników

Po ukończeniu kursu uczestnicy nabywają następujące umiejętności:

 • Zrozumienie procesów zarządzania projektem metodami „zwinnymi”.
 • Dogłębne zrozumienie procesów, narzędzi i technik metodyki Agile
 • Praktyczne doświadczenie w pracy według metodyki SCRUM
 • Praktyczną wiedzę potrzebną do samodzielnego wdrożenia metodyki SCRUM w projektach.
 • Informacje na temat egzaminu (PMI-ACP)®, porady odnośnie zdawania
 • Wszystkie obszary wiedzy metodyki Agile potrzebne do uzyskania certyfikacji

Metody szkoleniowe

Szkolenie jest prowadzone w formie wykładu, ćwiczeń i warsztatów i dodatkowo zawiera również wiele innowacyjnych metod nauczania (m.in. symulację testów). Dzięki licznym przykładom i podsumowaniom uczestnicy szkolenia będą mogli efektywnie wdrożyć zdobytą wiedzę do codziennej pracy.

Program warsztatu

Dzień 1

 1. Wprowadzenie
  • Historia i geneza Agile
  • Manifest
  • Metodyki
 2. Podstawy Scrum
  • Role
  • Artefakty
  • Ceremonie
 3. Proces Scrum
 4. Zarządzanie produktem
  • Rola Właściciela Produktu
  • Wizja produktu
  • Wymagania i zakres
 5. Praca w zespole Scrum
  • Relacje w zespole
  • Komunikacja
  • Zadania ScrumMastera
  • Zarządzanie vs Przywództwo
  • Interesariusze

Dzień 2

 1. Szacowanie projektów
  • Cele szacowania
  • Metody zwinnego szacowania
  • Współpraca z zewnętrznym dostawcą
 2. Retrospekcje
  • Cele retrospekcji
  • Przykładowe scenariusze retrospekcji
 3. Monitorowanie projektu
  • Wykresy spalania (burndown I burnup)
  • Kończenie projektu
 4. Lean & Kanban
  • Odchudzanie procesów
  • Lean Software Development i Kanban in Software Development
  • Mapowanie strumienia wartości
 5. Zwinne organizacje
  • Build the thing right vs Build the right thing
  • Lean Startup
  • Kultura zwinnej organizacji

Dzień 3

 1. Manifest Agile i jego główne zasady
 2. Wyjaśnienie 6 domen Agile wraz z powiązaną z nimi wiedzą:
  • Value-Driven Delivery
   • Define Positive Value
   • Incremental Development
   • Avoid Potential Downsides
   • Prioritization
  • Stakeholder Engagement
   • Stakeholder Needs
   • Stakeholder Involvement
   • Stakeholder Expectations
  • Boosting Team Performance Practices
   • Team Formation
   • Team Empowerment
   • Team Collaboration
   • Team Commitment
  • Adaptive Planning
   • Levels of Planning
   • Adaptation
   • Estimation
   • Velocity/Throughput/Cycle Time
  • Problem Detection and Resolution
  • Continuous Improvement
   • Product
   • Process
   • People
 3. Jak zdać egzamin?
  • Sposoby przygotowania do egzaminu (PMI-ACP)®
  • Przydatne materiały
  • Jak wygląda egzamin
  • Dobre praktyki na egzaminie
  • Przykładowe pytania
  • Quiz
 4. Zakończenie

Czas trwania: 3 dni

Cena: 3 900 PLN netto od osoby (+23% VAT)

W cenie szkolenia uczestnicy otrzymają książkę przygotowującą do egzaminu.
Przy jednoczesnym zgłoszeniu 2 i więcej osób indywidualnie ustalamy rabat. 

Szkolenie organizowane we współpracy z firmą WHITECOM Project Experience.

Zapisz się na szkolenie "PMI-ACP® Prep - przygotowanie do certyfikacji Agile"

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Dane do faktury
Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe daneNieprawidłowe dane

PMI-ACP is a  registered mark of the Project Management Institute, Inc.