Warsztat: Agile Project Management

Na rynku dostępnych jest szereg szkoleń związanych ze zwinnym podejściem do realizacji projektów informatycznych. Dotyczą one głównie wytwarzania oprogramowania i konkretnych podejść zwinnych, jak Scrum, czy DSDM Atern. Brak jest natomiast szkoleń, pokazujących jak z wykorzystaniem metod zwinnych (Agile) zarządzać projektami i to nie tylko projektami informatycznymi.

Naszą odpowiedzią na tę lukę jest szkolenie "Agile Project Management". Szkolenie dostarcza kierownikom projektów, kierownikom zespołów projektowych i członkom zespołów, managerom oraz interesariuszom zaangażowanym w zarządzanie projektem wiedzę, praktyki i techniki oraz inspiracje dotyczące praktycznego wykorzystania podejścia zwinnego. 

Cele szkolenia

Szkolenie dostarcza odpowiedzi na następujące pytania praktyczne:

 • Jaka może być rola kierowników projektów w zwinnej organizacji?
 • Jak dokonywać transformacji organizacji w sytuacji kiedy środowisko jest ku temu sprzyjające, a jak zaszczepiać sposób myślenia i przemycać kluczowe praktyki kiedy otaczają nas korporacyjne procedury?
 • Jak zaangażować klienta i użytkowników końcowych w proces aby odbiorca produktu otrzymał to czego faktycznie potrzebuje, zamiast tego co się nam wydawało że potrzebuje?
 • Jak zwiększyć przewidywalność prac, zmaksymalizować zwrot z inwestycji i panować nad ciągłymi zmianami wymagań tak aby zadowolić klienta i nie przekroczyć ograniczonego budżetu?

Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom na:

 • Usystematyzowanie, względnie poszerzenie wiedzy metodycznej i praktycznej z zakresu zwinnego zarządzania projektami
 • Poznanie dobrych praktyk zwinnego zarządzania projektami dotyczących całego cyklu życia projektu (od inicjowania, poprzez planowanie, monitorowanie, do zamykania)
 • Identyfikację tych metod i technik zwinnego zarządzania projektami, które w największym stopniu mogą znaleźć zastosowanie w projektach zarządzanych przez uczestników szkolenia

Odbiorcy szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla kierowników projektów, kierowników zespołów oraz managerów zarządzających projektami, produktami lub usługami, którzy już pracują, względnie planują pracować zgodnie z Agile i chcą rozwijać swoją organizację w duchu i zgodnie z zasadami Agile.

Program szkolenia

Szkolenie "Agile Project Management" obejmuje przedstawienie koncepcji i zasad zwinnego zarządzania projektami, a także przedstawienie i przećwiczenie różnych praktyk i zasad zwinnego zarządzania projektami, dotyczących:

 • Pełnego cyklu projektu, tj. od inicjowania, poprzez planowanie i monitorowanie do zamykania
 • Różnych podejść zwinnych, jak Scrum i Kanban.

 

Tematy szkolenia

 

Agile Project Management: podstawowe koncepcje:

 • Zmiany środowiska biznesowego i projektowego prowadzące do metod zwinnych
 • Zasady podejścia Agile:
  • Podstawowe zasady Agile
 • „Being Agile” i „Doing Agile”
 • Przegląd metod Agile:
  • Scrum, Kanban
  • Lean
 • Podstawowe elementy podejścia Agile
 • Podejście Agile a tradycyjne zarządzanie projektem: porównanie
 • Dyskusja możliwości zastosowania podejścia Agile w projektach uczestników szkolenia

Główne role w projekcie zwinnym:

 • Właściciel Produktu:
  • Zadania i cechy idealnego Właściciela Produktu
  • Właściciel Produktu w praktyce
 • Zespół projektowy:
  • Charakterystyka zwinnego zespołu projektowego
  • Zespół projektowy w praktyce
 • Coach - Scrum Master:
  • Zadania i cechy idealnego Scrum Mastera
  • Scrum Master w praktyce
 • Zwinne role w projektach
  • Dyskusja ról zwinnych w projektach uczestników szkolenia

Inicjowanie i planowanie projektu zwinnego:

 • Inicjowanie projektu zwinnego:
  • Wizja produktu
  • Roadmapa produktu
 • Karta projektu
 • Planowanie projektu: wydań i iteracji
 • Zakres projektu:
  • Backlog produktu
  • Historyjki użytkownika
 • Metody szacowania historyjek i zadań
 • Inne parametry niezbędne dla zwinnego planowania
 • Metody szacowania prędkości zespołu
 • Planowanie iteracji
 • Planowanie wydania

Monitorowanie projektu zwinnego:

 • Metody monitorowania iteracji:
  • Tablica zadań
 • Wykres spalania
 • Metody monitorowania wydania:
  • Tablica historyjek
  • Wykres spalania
 • Praktyki realizacji projektu zwinnego:
  • Codzienne spotkanie
  • Demo produktu na koniec iteracji
  • Retrospektywa na koniec iteracji

Metoda Kanban:

 • Pryncypia i zasady Kanban
 • Tablica Kanban i jej zawartość informacyjna
 • Limit prac w toku i prawo Little’a
 • Metody zapewnienia przepływu pracy w metodzie Kanban
 • Planowanie i monitorowanie projektu w metodzie Kanban

Wprowadzanie Agile w organizacji działającej tradycyjnie:

 • Doświadczenia praktyczne
 • Analiza i dyskusja możliwości wprowadzenia podejścia Agile

Retrospektywa – podsumowanie szkolenia

Formuła szkolenia

Szkolenie ma charakter warsztatu, łączącego prezentacje metod i technik zwinnego zarządzania projektami, gry oraz ćwiczenia praktyczne, a także inspirujące dyskusje i wymianę praktycznych doświadczeń uczestników szkolenia.

Organizacja szkolenia

Szkolenie odbywa się on-line lub stacjonarnie na zamówienie dla firm.

Dodatkowe informacje:

Udział w szkoleniu pozwala na uzyskanie 14 punktów PDU. Ilość punktów PDU (Professional Development Unit) przyznawana w każdym z obszarów PMI Talent Triangle jest następująca: Technical Project Management – 10, Leadership – 2, Business & Strategic skills – 2.