TeamFlow Professional – gra symulacyjna (poziom: zaawansowany)

Kolejna z cyklu symulacji - TeamFlow Professional.

Cel symulacji

Celem symulacji TeamFlow Professional jest pogłębienie i rozszerzenie przez jej uczestników – drogą doświadczania i eksperymentowana w bezpiecznym środowisku gry symulacyjnej, bardzo zbliżonym do rzeczywistego środowiska pracy -  znajomości poszczególnych praktyk oraz metryk Flow Management, bazujących na Lean, Kanban,Theory of Constraints (TOC) i psychologii przepływu, stosowanych przez zespół projektowy, produktowy lub zespół realizacyjny działający poza obszarem IT, takich jak:

 • Wizualizacja procesu, prac, wykonawców, blokerów na tablicy Kanban
 • Ograniczenie prac w toku i wynikająca z niego praca wg zasady pull
 • Zarządzanie przepływem z wykorzystaniem metryk Flow
 • Informacje zwrotne (feedback) uzyskiwane na efektywnie prowadzonych spotkaniach
 • Wspólne doskonalenie na podstawie zbieranych metryk
 • Jawne i transparentne zasady pracy
 • CFD, WIP, czas wykonania

Profesjonalne zastosowanie tych praktyk i metryk przez zespół – co umożliwia wiedza zdobyta podczas symulacji - prowadzi do:

 • Stabilnego środowiska pracy
 • Przewidywalności dostarczania produktów
 • Lepszej współpracy w zespole

a tym samym do rezultatów biznesowych i zadowolonych klientów oraz zaangażowanych pracowników.

 

Plan symulacji:

- Praktyczne doświadczenia uczestników w zakresie Flow Management i Kanban.

- Przypomnienie praktyki Flow Management:

 • Ograniczanie prac w toku (WIP Limit) różnymi podejściami
 • Mierniki Flow
 • Transparentne procedury
 • Feedback i ciągłe doskonalenie

- Gra symulacyjna:

 • Runda 1: 10 dni
 • Retrospektywa rundy
 • Runda 2: 10 dni
 • Retrospektywa rundy
 • Runda 3: 10 dni
 • Retrospektywa gry symulacyjnej

- Podsumowanie szkolenia:

 • Q&A
 • Najważniejsze punkty i zagadnienia szkolenia

Czas trwania

Symulacja może być przeprowadzona w dwóch następujących wariantach:

 1. Tylko jako gra symulacyjna, trwająca około 4 godziny
 2. Jak cało-dniowy warsztat TeamFlow, obejmujący 4-godzinną symulację i część warsztatową dotycząca podstawowych praktyk Flow Management

Koszt i liczba uczestników symulacji

Symulacja realizowana jest przez 5-cio osobowy zespół uczestników a prowadzona przez jednego facylitatora - eksperta Flow Management. W przypadku gry symulacyjnej, w której jednocześnie uczestniczą dwa 5-cio osobowe zespoły, każdy z nich jest prowadzony przez innego facylitatora.

Równolegle w symulacji mogą uczestniczyć maksymalnie 4-ry zespoły, a symulację prowadzi wtedy dwóch facylitatorów.

Koszt udziału 5-cio osobowego zespołu w symulacji TeamFlow Professional to:

 • Symulacja ½ dnia: 2799 PLN + VAT
 • Warsztat całodniowy: 5499 PLN + VAT

Odbiorcy

Doświadczeni w zakresie Flow Management menedżerowie, liderzy i członkowie zespołów projektowych pragnący zgłębić szczegóły praktyk i metryk Flow, ugruntować swoją wiedzę w tym zakresie, wymienić doświadczenia z innymi uczestnikami oraz rozszerzyć stosowanie praktyk Flow w swoich zespołach/firmach.

Wymagania wstępne

Duże doświadczenie praktyczne i spora znajomość Flow Management i podejścia Kanban.

Duże doświadczenie w zarządzaniu zespołem funkcjonalnym i/lub projektowym lub w zarządzaniu projektem (zarówno metodami zwinnymi, jak i tradycyjnymi/klasycznymi).

Udział w symulacji TeamFlow Foundation lub TeamFlow Plus nie jest wymagany, choć jest wskazany.

Formy zajęć:

 • Gra symulacyjna on-line, wykorzystująca platformę Businessmap (dawniej Kanbanize)
 • Prezentacja praktyk i metryk będących przedmiotem symulacji
 • Wymiana zebranych doświadczeń, refleksji i pomysłów uczestników

Symulacje powiązane

Symulacja jest pierwszym elementem cyklu symulacji, obejmujących ponadto: