PortfolioFlow – gra symulacyjna

Zaawansowana symulacja pokazująca jak dzięki praktykom i miernikom Flow Management można skutecznie i efektywnie zarządzać portfelem projektów i osiągnąć zwinność biznesową na poziomie całej firmy.

Cele symulacji

Uczestnicy warsztatu z grą symulacyjną PortfolioFlow doświadczą i poznają jak dzięki zastosowaniu praktyk Flow Management i Kanban oraz Lean:

 • Osiągnąć płynny przepływ prac projektowych w ramach portfela projektów
 • Definiować priorytety projektów w portfelu projektów
 • Identyfikować ograniczenie na poziomie zespołów projektowych portfela projektów
 • Skracać czas realizacji projektów w ramach portfela projektów
 • Efektywnie dostarczać maksymalną wartość biznesową na poziomie portfela projektów
 • Wzmacniać kulturę współpracy pomiędzy jednostkami biznesowymi oraz kulturę zorientowania na cele

Przebieg symulacji

Symulacja odzwierciedla realia zarządzania portfelem projektów w firmie: jego cele biznesowe oraz praktycznych wyzwania. Uczestnicy – od 4-ech do 8-miu osób – stanowią Zespół Portfolio zarządzający portfelem projektów, obejmujący także kierowników projektów. W trakcie symulacji prowadzący pełnią rolę 3-ech zespołów projektowych, realizujących uruchomione projekty. Zarówno projekty w portfelu jak i zadania w projektach zwizualizowane są na tablicach Kanban.

W pierwszej rundzie symulacji Zespół Portfolio  nie działa systemowo, a kierownicy projektów dążą – w celu ukończenia swoich projektów - do maksymalnego wykorzystania dostępnych zespołów realizacyjnych. Zespoły te znają i stosują praktyki Flow Management oraz Kanban, takie jak wizualizacja, ograniczanie prac w toku, czy informacje zwrotne. Mimo tej znajomości Flow Management, w trakcie tej rundy szybko okaże się, że działania tych zespołów nie będą prowadzą do oczekiwanych rezultatów biznesowych na poziomie portfela  projektów. Ujawnią się wąskie gardła i nieefektywne procesy na poziomie portfela.

Jak więc efektywnie i skutecznie zarządzać portfelem projektów? Odpowiedzi na to pytanie uczestnicy symulacji będą poszukali i wypracowywali zarówno podczas tej 1-szej rundy symulacji, jak i podczas retrospektyw w trakcie i na zakończenie 1-szej rundy symulacji, przy wsparciu prowadzących – doświadczonych ekspertów Flow Management i zarządzania portfelem projektów. Eksperci będą też podpowiadali i omawiali możliwe do zastosowania na poziomie zarządzania portfelem projektów praktyki i metryki Flow i Kanban.

Wybrane praktyki i mierniki Flow Management i Kanban będą zastosowane przez uczestników w trakcie 2-giej rundy symulacji. Będę obserwowali, które prowadzą do zakładanych rezultatów, a które tylko częściowo i znajdowali odpowiedź na pytanie: dlaczego tak się dzieje. Zastosowanie – choćby części - z katalogu praktyk umożliwiających efektywne i skuteczne zarządzanie portfelem projektów może prowadzić – o czym uczestnicy przekonają się obserwując metryki Flow w trakcie 2-giej rundy symulacji – do zwiększenia uzyskiwanych rezultatów biznesowych na poziomie portfela o 60-100% lub nawet znacznie więcej.

Dzięki symulacji jej uczestnicy poznają więc i przećwiczą w bezpiecznym środowisku gry symulacyjnej praktyki i metryki Flow Management i Kanban, jakie mogą być zastosowane na poziomie zarządzania portfelem projektów do efektywnego dostarczania wartości klientom oraz skutecznego zarządzania zarówno portfelem projektów, jak i poszczególnymi projektami.

Symulacja przeprowadzana jest na platformie Businessmap (dawniej Kanbanize).

Docelowa grupa uczestników

Menedżerowie ds. Portfela Projektów, dyrektorzy i pracownicy PMO zajmujących się zarządzaniem portfelem projektów, doświadczeni kierownicy projektów oraz właściciele produktów, a także menedżerowie ds. usprawniania procesów i menedżerowie zmian.

Szczególnie polecamy symulację dla 2-3 osobowych zespołów z jednej firmy, obejmujących Menedżera ds. Portfela Projektów lub dyrektora PMO oraz doświadczonego kierownika projektu.

Udział w jednym z wariantów symulacji TeamFlow nie jest wymagany, lecz bardzo rekomendowany.

Organizacja symulacji / warsztatu z symulacją

Symulacja

 • Symulacja prowadzona jest przez dwóch doświadczonych konsultantów i trenerów Flow Management i Kanban, posiadających wieloletnie doświadczenie w pracy z różnymi firmami i zespołami
 • Liczba uczestników to 4 – 12 osób, odgrywających w trakcie symulacji role Menedżera ds. Portfela Projektów, właścicieli produktów, kierowników projektów oraz członków zespołów projektowych
 • Symulacja trwa 4 godziny, w trakcie których realizowanych jest od 15 do 25 dni symulacji oraz 3-5 sesji retrospektywy, w ramach których prowadzący przedstawiają praktyki i metryki Flow Management i Kanban możliwe do zastosowania na poziomie zarządzania portfelem projektów

Czas trwania

Symulacja może być przeprowadzona w dwóch następujących wariantach:

 1. Tylko jako gra symulacyjna, trwająca około 4 godziny
 2. Jak cało-dniowy warsztat PortfolioFlow, obejmujący 4-godzinną symulację i część warsztatową dotycząca podstawowych praktyk i metryk Flow Management dotyczących zarządzania portfelem projektów

Koszt i liczba uczestników symulacji

Symulacja realizowana jest przez 4-12 uczestników, podzielonych na Zespół Portfolio (zarządzający portfelem projektów) oraz 3 Zespoły Projektowe.  Jest ona prowadzona przez dwóch facylitatorów - ekspertów Flow Management.

Koszt udziału zespołu w symulacji PortfolioFlow to:

 • Symulacja ½ dnia: 3599 PLN + VAT
 • Warsztat całodniowy: 6999 PLN + VAT

Symulacje powiązane

Symulacja jest elementem cyklu symulacji, obejmujących ponadto:

Symulację prowadzą

Dr Jerzy Stawicki

Ekspert z ponad 25-letnim doświadczeniem w obszarze zarządzania projektami i portfelem projektów, podejścia Kanban i Flow Management, zwinnego przywództwa oraz budowania zwinnych organizacji projektowych. Autor szkoleń i trener oraz konsultant i coach w tych obszarach. Fan praktycznego łączenia metod tradycyjnych, zwinnych (Agile), Lean Management, TOC i łańcucha krytycznego w zarządzaniu projektami oraz skutecznych i efektywnych metod i technik przywództwa i zarządzania.

Mówi o sobie: „pomagam menedżerom, project managerom, zespołom i firmom pracować i zarządzać efektywniej, mądrzej oraz mieć z pracy więcej fun’u/satysfakcji”.

 

 

 

 

Dariusz Ciechan

Ekspert zarządzania projektami i programami, specjalista ds. zarządzania ryzykiem w projektach; konsultant i trener; moderator Design Thinking.

Doświadczony oraz certyfikowany kierownik projektów oraz programów z międzynarodowym doświadczeniem. Specjalizuje się w prowadzeniu i zarządzaniu portfelami projektów oraz projektami wymagającymi wiedzy eksperckiej z zakresu IT, nowoczesnych technologii, bezpieczeństwa, transformacji, migracji, wprowadzania nowych usług oraz zmian organizacyjnych przedsiębiorstw.

Przekazuje wiedzę praktyczną studentom studiów podyplomowych oraz Executive MBA na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, w Wyższej Szkole Bankowej jak i uczestnikom prowadzonych seminariów i warsztatów.

Współpracuje z lokalnym biznesem w celu rozwoju zarządzania projektami w ich organizacjach.

Jako aktywny wolontariusz i założyciel PMI Poland Chapter w Toruniu propaguje wiedzę z zakresu zarządzania projektami oraz roli Kierownika Projektu w organizacjach. Jest wieloletnim asesorem Konkursu Projekt Roku PMI Poland Chapter. Oficjalny recenzent i kontrybutor międzynarodowych standardów PMI oraz weryfikator polskiego tłumaczenia PMBOK®Guide.

Twórcy symulacji: 

Ivaylo Gueorguiev, AKC|AKT oraz Violeta Kyurdyan, KMP (ESI CEE Sofia, Bułgaria).
Teodora Bozheva, AKC| AKT (Berriprocess, Hiszpania) uczestniczyła w przygotowaniu scenariuszy symulacji.

Podziękowania dla zespołu Kanbanize za pomoc i wsparcie przy tworzeniu symulacji.