Warsztat: Zwinne zarządzanie celami metodą OKR (Objectives Key Results)

OKR (Objectives & Key Results) to system ustalania celów, określania ich kluczowych rezultatów oraz przeglądu realizacji. Stosowany w firmach Doliny Krzemowej (Google, LinkedIn) zdobywa coraz większą popularność w polskich biznesach (Allegro, OLX, Gazeta.pl)

OKRy definiują inspirujące cele, mierzalne rezultaty oraz konkretne akcje (np. projekty, inicjatywy lub zadania) umożliwiające uzyskanie rezultatów. Mogą być stosowane na poziomie firmy, jej obszarów biznesowych i/lub zespołu.

Metoda OKR pozwala osiągnąć:

– Spójność celów w układzie pionowym (hierarchia komórek firmy), jak i poziomym (między komórkami na tym samym poziomie)
– Zaangażowanie i współpracę zespołów i ludzi
– Zwinność biznesową (business agility) na skutek szybkiej adaptacji do zmieniającej się sytuacji biznesowej

Dzięki wykorzystaniu casów i praktycznym ćwiczeniom warsztat pozwoli uczestnikom na poznanie metody OKR, stworzenie OKR-ów dla przykładowej firmy, a także na stworzenie pierwszej wersji OKR-ów dla swojego kontekstu biznesowego (np. dla zespołu).

Będzie też inspiracją dla uczestników do rozpoczęcia własnej podróży w świat OKR-ów w ich firmie lub zespole.

Cele warsztatu:

 • Poznanie metody OKR oraz procesu OKR-owego (planowanie, przegląd, podsumowanie)
 • Przećwiczenie tworzenia OKR-ów i poznanie dobrych praktyk ich tworzenia
 • Przygotowanie 1-szej wersji OKR-ów dla własnego środowiska pracy

Zdobycie wskazówek do praktycznego wprowadzenia i stosowania metody OKR

Odbiorcy warsztatu:

 • Startupy zainteresowane skuteczną metodą ustalania i monitorowania celów firmy i zespołów
 • Właściciele małych i średnich firm zainteresowani nowymi metodami zarządzania, w tym zwinnymi metodami ustalania celów firmy i zespołów
 • Kierownicy zwinnych zespołów i trenerzy agile
 • Osoby zainteresowane metodą OKR

Program warsztatu:

1. Metoda OKR: podstawowe elementy

 • Cele i kluczowe rezultaty
 • Kroki procesu OKR-owego
 • Przykłady OKR-ów
 • Ćwiczenie: tworzenie OKR-ów na poziomie firmy

2. Proces OKR-owy

 • Planowanie i uzgadnianie OKR-ów
 • Przeglądy i analizy stanu OKR-ów
 • Ćwiczenie: tworzenie OKR-ów na poziomie zespołu

3. Tworzenie celów, OKRy w mojej firmie (ćwiczenie)

4. Proces wdrażania OKR-ów

 • Doświadczenia praktyczne wdrażania OKR-ów
 • Coffee table: wyzwania uczestników warsztatu

5. Podsumowanie warsztatu

Warsztat prowadzi: dr Jerzy Stawicki

Zapisz się na warsztat: Zwinne zarządzanie celami metodą OKR (Objectives Key Results)

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Dane do faktury
Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe daneNieprawidłowe dane


 

 

 

 

 

Znajdź nas na Facebooku!