PgMP® Prep - przygotowanie do egzaminu PgMP®

Certyfikat Program Management Professional (PgMP)® wprowadzony przez PMI® w 2007 roku jest dokumentem poświadczającym szczególne zdolności jego właściciela w zarządzaniu programem projektów. Cieszy się on dużym poważaniem w świecie, w szczególności w dużych i dojrzałych projektowo organizacjach. O wartości certyfikatu PgMP® świadczy też trudność jego uzyskania – oprócz wysokich kryteriów dotyczących doświadczenia (co najmniej 4 lata doświadczenia w zarządzaniu programami), konieczne jest zdanie bardzo trudnego egzaminu. To szkolenie ma celu jak najlepsze przygotowanie osób zainteresowanych zdaniem egzaminu PgMP®, tak od strony czysto merytorycznej (wyjaśnienie standardu The Standard for Program Management, Third Edition, wydanego przez PMI®), jak i praktycznej (dobre praktyki zarządzania programem projektów). Ważnym elementem szkolenia są informacje o technikach pomocnych w zdaniu egzaminu, oraz przekazanie uczestnikom „sposobu myślenia” przy rozwiązywaniu testowych pytań egzaminacyjnych.

Profil uczestników

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • Dyrektorów Zarządzających, Dyrektorów Finansowych, Dyrektorów i Kierowników Departamentów/Działów
 • Dyrektorów i Kierowników Biura Projektów, Menedżerów Portfela Projektów
 • Kierowników Projektów zarządzających kilkoma projektami
 • Kierowników Programów

Cele warsztatu

 • Efektywna nauka procesu zarządzania programem projektów według standardów PMI®: „The Standard for Program Management”
 • Solidne przygotowanie uczestników do zdania egzaminu PgMP®
 • Poznanie techniki i narzędzi zarządzania programem projektów, które pozwolą na budowę efektywnego programu w organizacji
 • Przedstawienie procesów zarządzania programem projektów  w kontekście organizacji
 • Omówienie problemów i wyzwań związanych z zarządzaniem programem projektów w organizacji.
 • Poznanie technik nauki do egzaminu, jak i sposobów efektywnego rozwiązywania pytań egzaminacyjnych

Korzyści dla uczestników

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą posiadać umiejętność:

 • budowania programu na podstawie realizowanych w organizacji projektów
 • definiowania uzasadnienie biznesowego dla programów
 • organizacji struktury programu
 • zarządzania finansami i zasobami ludzkimi w programie projektów
 • projektowania systemu metryk służących do monitorowania statusu realizacji programu projektów
 • zastosowania szablonów, procedur i raportów projektowych pozwalających wdrażać standardy zarządzania programami
 • efektywnej nauki do egzaminu PgMP®
 • szybkiego i skutecznego rozwiązywania pytań egzaminacyjnych

Metody szkoleniowe

Program został przygotowany na podstawie wieloletnich doświadczeń trenerów w zakresie zarządzania programem projektów, a także praktyków, którzy podjęli wyzwanie zdania egzaminu PgMP®. Szkolenie jest prowadzone w formie wykładu, ćwiczeń i warsztatów i dodatkowo zawiera również wiele przykładów z realizacji programów z różnych sektorów gospodarki. Dzięki licznym przykładom i podsumowaniom uczestnicy szkolenia będą mogli efektywnie wdrożyć zdobytą wiedzę do codziennej pracy, a samo przygotowanie do egzaminu będzie przebiegać szybciej i skuteczniej.

Program szkolenia

Dzień 1 i 2:

 • Po co nam Program?
 • Rola Programów w organizacji
 • Uzasadnienie biznesowe dla Programu
  • Cykl definiowania i monitorowania korzyści
  • Wskaźniki korzyści z projektów i Programu
  • Ćw. Analiza zyskowności projektów dla wdrożenia nowego produktu
 • Cykl życia Programu – wprowadzenie
  • Uzyskanie mandatu dla Programu
  • Inicjacja Programu
  • Uruchomienie Programu w organizacji
  • Dostarczanie korzyści w Programie
  • Zamknięcie Programu
 • Karta Programu
  • Rola Karty w cyklu życia Programu
  • Zakres Karty Programu
  • Jak szczegółowo przygotować Kartę?
 • Jak definiować uprawnienia w Programie?
  • Umiejscowienie Programu w Organizacji
  • Komitet Zarządzania Programem
  • Struktura organizacyjna Programu
  • Przygotowanie Programu w organizacji
 • Uruchomienie Programu
  • Zapewnienie procesów zarządczych
  • Zapewnienie infrastruktury Programu
  • Planowanie zakresu, harmonogram i budżetu Programu
  • Analiza ryzyk projektów i Programu
  • Zarządzanie finansami w Programie
 • Relacje Kierownik Programu – Kierownik Projektu
 • Monitorowanie statusu Programu
  • Wskaźniki Programu
  • Odpowiedzialność za monitorowanie programu
  • Ćw. Raportowanie status projektów w Programie
 • Zamknięcie Programu
  • Jak efektywnie zapewnić zamknięcie projektów i Programu?
  • Proces i zasady zbierania wniosków z doświadczeń

Dzień 3 

 • Wymagania wobec osoby zgłaszającej się do egzaminu
  • Trzy kroki procesu aplikowania
  • Definiowanie odpowiedniego doświadczenia
  • Pisanie eseju potwierdzającego doświadczenia
  • Twoja strategia przygotowania do egzaminu
 • Moduł 1:  Definicja zarządzania programem i powiązanych z tym elementów
  • Pięć grup procesów i dwanaście obszarów wiedzy
  • Relacje między programami, portfelami i
 • Moduł 2: Podejścia do zarządzania programem
  • Kierownictwo programu i Biuro Zarządzania Programem
  • Zarządzanie korzyściami z programu
  • Stadia zarządzania programem
  • Zarządzanie interesariuszami
  • Próbny egzamin
 • Moduł 3: Planowanie i raportowanie programu
  • Plan zarządzania programem
  • Identyfikacja i analiza ryzyk programu
  • Efektywne raportowanie programu
  • Próbny egzamin
 • Moduł 4: Zarządzanie korzyściami z programu
  • Korzyści z programu
  • Jak zarządzać korzyściami z programu?
  • Próbny egzamin
 • Moduł 5: Realizacja i Zamknięcie programu
  • Monitorowanie postępów prac w programie
  • Uruchamianie elementów składowych
  • Zatwierdzanie zamknięcia projektów składowych
  • Przenoszenie programów i projektów
  • Próbny egzamin

Termin i organizacja szkolenia

Czas trwania: 3 dni. 

Przy jednoczesnym zgłoszeniu 2 i więcej osób indywidualnie ustalamy rabat. 

Cena: 3900 PLN + 23% VAT

Szkolenie organizowane we współpracy z firmą WHITECOM Project Experience.

Zapisz się na szkolenie "PgMP® Prep - przygotowanie do egzaminu PgMP®"

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Dane do faktury
Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe daneNieprawidłowe dane

PMI, PMP and PgMP are registered marks of the Project Management Institute, Inc.