Warsztat: Zwinne przywództwo 2023

Przyszłość zarządzania to kompetentne zespoły pracujące na zasadzie samoorganizacji, a nie w sztywnych strukturach hierarchicznych; to liderzy zarządzający systemem pracy, a nie „w starym stylu”  zarządzający ludźmi. To satysfakcja i zadowolenie pracowników i liderów, prowadzące do efektów biznesowych.

Jeśli chcesz być takim liderem i chcesz poznać zasady i techniki zarządzania  i przywództwa prowadzące do zaangażowania, motywacji, satysfakcji pracowników oraz do efektów biznesowych, to zapraszamy na warsztat „Zwinne przywództwo 2023”.

Cel i odbiorcy warsztatu

Celem warsztatu jest praktyczne - w formie gier, ćwiczeń, dyskusji i krótkich prezentacji - przedstawienie zasad i praktyk zwinnego przywództwa oraz przygotowanie uczestników do praktycznego stosowania tych zasad i praktyk w swojej organizacji i/lub zespole.

Warsztat przeznaczony jest dla:

 • Liderów i menedżerów firm, działów oraz zespołów
 • Team leaderów, agile coachów, scrum masterów i właścicieli produktu
 • Kierowników projektów, kierowników zespołów projektowych i zespołów funkcjonalnych

pragnących poznać i wprowadzać w swoich zespołach i firmach  zasady i praktyki zwinnego zarządzania.

Program warsztatu

Standardowy program warsztatu obejmuje zagadnienia przedstawione poniżej.

Dzień 1: tematy

 • Świat VUCA, zwinne przywództwo, rola menedżera 3.0+ 
  Zwinne przywództwo (ang. Agile leadership) to podejście do przewodzenia i zarządzania ludźmi i zespołami projektowymi, uruchamiające kreatywność, inicjatywę pracowników wiedzy i ich innowacyjność, prowadzące do efektywniejszej pracy i lepszych jej rezultatów. Dowiesz się dlaczego zastępuje ono tradycyjne koncepcje zarządzania związane z hierarchicznymi strukturami organizacji i jakie są jego podstawowe elementy. A także czym jest teoria złożoności (ang. complexity thinking), będąca koncepcyjną podstawą zwinnego podejścia oraz jakie są problemy tradycyjnego linearnego myślenia i podejścia.
  Ponadto, poznasz metaforę lidera jako ogrodnika, wspólnie wypracujemy i przedyskutujemy role i odpowiedzialności zwinnego lidera i menedżera – Menedżera 3.0+.

 • Bezpieczeństwo psychologiczne i zaufanie
  Podstawą efektywnego i skutecznego przewodzenia jest bezpieczeństwo psychologiczne i zaufanie. Poznasz metody budowania, zarówno bezpieczeństwa, jak i zaufania.
 • Ustalanie celów metodą OKR
  OKRs (Objectives and Key Results): przedstawienie koncepcji oraz przykładów OKR z różnych firm. Ćwiczenie: OKR w zespołach uczestników. Ekosystem metryk: przedstawienie i przedyskutowanie 12 zasad tworzenia metryk.

 • Wewnętrzna motywacja to właśnie przyczyna dlaczego ludzie rano wstają z łóżka. A ponieważ to właśnie ludzie są najważniejszym elementem organizacji, menedżerowie muszą uczynić wszystko, by ludzie byli aktywni, kreatywni i zmotywowani. Dowiesz się na czym polega różnica między motywacją wewnętrzną a zewnętrzną, poznasz 10 wewnętrznych czynników motywacji, a także techniki pozwalające poznać Twoich współpracowników oraz zrozumieć co jest ważne dla ludzi w Twoim zespole.

 

Dzień 2: tematy

 • Upełnomocnienie współpracowników
  Daje wiele odpowiedzi na pytanie: na czym polega właściwe zarządzanie. Zespoły są w stanie samo-organizować się, lecz wymaga to przekazania władzy i uprawnień decyzyjnych w ręce zespołu (ang. empowerment), a także zaufania ze strony menedżerów. Dowiesz się, jak  można spowodować, by samo-organizujące się zespoły sprawnie funkcjonowały, jak przekazywać uprawnienia decyzyjne, a także jakie są wyzwania związane z przekazaniem władzy w ręce zespołu. Poznasz także nietypowe techniki rozproszonej kontroli, jak 7 poziomów delegowania i tablica uprawnień.
 • Rozwijanie kompetencji
  To kluczowe zagadnienie dla dobrze realizowanej pracy. Zespoły mogą osiągnąć stawiane im cele tylko wtedy, kiedy ich członkowie posiadają odpowiednie kwalifikacje i kompetencje. Dlatego też kolejnym zadaniem menedżera jest umożliwienie rozwoju kompetencji jego ludzi. Dowiesz się jak i kiedy stosować różne podejścia rozwoju kompetencji indywidualnych, jak i rozwoju kompetencji zespołu. Poznasz także tzw. siatkę celebracji, praktyczną metodę analizy sposobu pracy i jej efektów.
  Elementem rozwijania kompetencji są też transparentna komunikacja oraz kultura feedback’u - udzielania i otrzymywania informacji zwrotnej. Inne element to: improwizacja, Okno Johari.
 • Budowanie systemu zwinnej pracy, przywództwa i zarządzania

 • Retrospektywa – podsumowanie: szkolenie podsumujemy wspólnie, wskazując najważniejsze omawiane zagadnienia, techniki i koncepcje oraz metody ich wprowadzenia do praktyki projektowej uczestników szkolenia.

Warsztat zamknięty dla firmy

Warsztat może być też zrealizowany w formie warsztatu dedykowanego dla pracowników jednej organizacji. W takim przypadku program warsztatu jest „szyty na miarę” dla konkretnej firmy, biorąc pod uwagę:

 • Jej aktualny poziom doświadczenia w stosowaniu praktyk i zasad zwinnego przywództwa
 • Aktualne potrzeby biznesowe w tym obszarze i ich priorytety
 • Przydatność zagadnień w środowisku konkretnej firmy.

Program warsztatu dedykowanego może obejmować zarówno zagadnienia ze standardowego programu, jak i zagadnienia dodatkowe. Jest on każdorazowo ustalany wspólnie przez przedstawicieli Firmy oraz przez JS PROJECT. W przypadku chęci zamówienia warsztatu dedykowanego prosimy o kontakt mailowy na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dodatkowe informacje

Udział w szkoleniu pozwala na uzyskanie 14 punktów PDU (Professional Development Unit). Ilość punktów PDU przyznawana w każdym z obszarów PMI Talent Triangle jest następująca: Technical Project Management – 0, Leadership – 9, Business & Strategic skills – 5.

 

 

Znajdź nas na Linked In!