Zwinne Przywództwo

Dlaczego Zwinne Przywództwo

Świat zmienia się coraz szybciej. Żyjemy teraz w świecie opisywanym przez akronim VUCA (Vulnerability, Uncertainty, Complexity, Ambiguity). Zmienić się też musi sposób zarządzania firmami i zespołami.

W świecie VUCA przyszłość zarządzania to kompetentne zespoły i ludzie pracujący na zasadzie samoorganizacji, a nie w sztywnych strukturach hierarchicznych. To także liderzy zarządzający systemem pracy, a nie zarządzający ludźmi „w starym stylu”. To liderzy mający wizję i cele zespołu i/lub firmy, promujący wartości stanowiące fundament dla decyzji biznesowych i/lub projektowych i dla podejmowanych działań, działający zgodnie z przyjętymi razem z zespołem wartościami. Liderzy, którzy zgodnie z powiedzeniem Petera Druckera  - umożliwiają „robienie właściwych rzeczy”.

I dlatego dla efektywnego i sprawnego funkcjonowania firm i zespołów w czasach definiowanych akronimem VUCA, konieczne jest nowe podejście do przywództwa i zarządzania, czyli Zwinne Przywództwo.

Szybko zidentyfikujecie tu nawiązanie do koncepcji oraz zasad i praktyk „Management 3.0”, przedstawionych kilka lat temu przez Jurgena Apello w książce pod tym właśnie tytułem. A także do warsztatu  „Management 3.0 – Foundation Workshop”, który od 2014 prowadziliśmy – jako akredytowany trener -  w Polsce. Filozof taoista Lao Tse mawiał: „Żeby przejść tysiąc mil, trzeba zrobić pierwszy krok”. Warsztat „Management 3.0 – praktyki zwinnego przywództwa” to właśnie taki pierwszy krok.

Od 2014 roku minęło kilka lat. Zebraliśmy w tym okresie nowe doświadczenia, pojawiły się też nowe techniki i praktyki zwinne, inne niż w 2014 roku jest też poziom dojrzałości firm w obszarze zwinnego przywództwa. Dlatego też zmodyfikowaliśmy nasze portfolio warsztatów w tym obszarze.

W 2023 roku obejmuje ono następujące warsztaty:

  1. Zwinne przywództwo 2023, będący autorskim rozwinięciem warsztatu z lat 2014-2020, tj. „Management 3.0 – Foundation”
  2. Zwinne przywództwo 2023 – zagadnienia zaawansowane
  3. Zarządzanie przez wartości – jak spowodować, by wartości kierowały zachowaniami i działaniami zespołu
  4. Warsztat „Erystyka i retoryka – przekonywanie bez pokonywania”

Po prostu rozwijamy koncepcje i praktyki Jurgena dużo szerzej. Uważamy, że warsztat „Management 3.0 – Foundation” tak naprawdę to początek wędrówki ku nowej firmie, ku nowym zespołom oraz ku nowym systemom pracy. Dlatego też nasze podejście obejmujące cztery w/w warsztaty nazwaliśmy Zwinne Przywództwo co ma pokazywać połączenie przywództwa i zarządzania oraz wyjście poza dotychczasową koncepcję Management 3.0.

Dla kogo i czym jest Zwinne Przywództwo

Zwinne Przywództwo to nasz autorski cykl warsztatów i krótszych sesji doradczych skierowanych do menedżerów firm, liderów działów i zespołów, kierowników projektów i liderów zespołów, pragnących rozwijać swoje firmy i zespoły w zgodzie z tym nowym, wyłaniającym się paradygmatem przywództwa i zarządzania.

Zwinne Przywództwo obejmuje  wiele innych aspektów przywództwa i zarządzania ,takich jak na przykład:

  • Profil i „sylwetka” lidera
  • Budowanie i rozwijanie samoorganizacji w zespołach
  • Tworzenie kultury i systemu wartości firmy i zespołu
  • Inteligencja emocjonalna
  • Retoryka i erystyka, czyli sztuka przekonywania w rozmowie bez pokonywania partnera

Zapraszamy więc do wspólnej wędrówki, razem z nami ku nowej firmie, ku nowym zespołom oraz ku nowym systemom pracy.

 

Znajdź nas na Linked In!