Warsztat: Erystyka i retoryka - przekonywanie bez pokonywania

Dobry menedżer i lider, elokwentny dyskutant jest w stanie szybko pokonać  swojego rozmówcę, udowodnić mu niższość i zmusić do przyznania racji. Podejścia takie, jak Management 3.0, servant leadership stawiają na współpracę, na partnerskie relacje pomiędzy liderem i zespołem oraz osobami, od których kooperacji zależy powodzenie i przyszłość firmy, czy projektu. W praktyce jednak w rozmowie, w sporze i dyskusjach niezwykle często jesteśmy bardzo konfrontacyjni i rywalizacyjni, choć cechy te niekoniecznie sprzyjają współpracy.

Jak więc spowodować, by także w komunikacji, w rozmowie i w codziennych relacjach zwyciężyła współpraca, wzajemne zrozumienie i poszukiwanie rozwiązań typu „win-win”? Czy są takie narzędzia komunikacji, których zastosowanie pozwoli zrealizować te cele?

Odpowiedź to retoryka i erystyka. Retoryka i erystyka to para, która w dzisiejszym świecie relacji biznesowych może dać przewagę tym liderom i menedżerom, którzy chcą skutecznie przekonywać do swoich racji i umiejętnie toczyć spory, debaty i polemiki – budując relacje z rozmówcami, zjednując nie rywalizując, jednocześnie nie dając się zmanipulować, zdobywając uznanie audytorium dla swoich kompetencji i kształtując pożądany wizerunek.

Dzięki warsztatowi poznasz sposoby zdobywania akceptacji dla siebie i przekazywanych treści, poprzez umiejętne formułowanie argumentacji i treści wypowiedzi, posługiwanie się narzędziami perswazji językowej, odpowiedni dobór frazeologii, czy kształtowanie wizerunku za sprawą zachowania i umiejętności zbudowania relacji ze słuchaczami. Zdobędziesz także umiejętności rozpoznania najczęściej stosowanych techniki manipulacji językowych; poznasz też metody radzenia sobie z nimi.

Warsztat „Erystyka i retoryka – przekonywanie bez pokonywania” nawiązuje do koncepcji i praktyk zwinnego przywództwa.

Cele warsztatu

Głównym celem warsztatu jest zdobycie umiejętności przekonywania bez pokonywania podczas wystąpień publicznych - przemawiania, opowiadania i dyskutowania oraz rozmowy (czyli podczas konferencji, debat i polemik) oraz budowania relacji z odbiorcami, kształtowania pożądanego wizerunku i wiarygodnego przekonywania do siebie
i przekazywanych przez siebie treści.

Szczegółowe cele to:

 • Opanowanie i doskonalenie umiejętności wystąpień publicznych - przemawiania, opowiadania i dyskutowania, w tym przede wszystkim budowania relacji z odbiorcami, kształtowania pożądanego wizerunku i wiarygodnego przekonywania do siebie i przekazywanych przez siebie treści.
 • Przekazanie wiedzy i rozwój umiejętności z obszaru technik miękkiej perswazji, pozwalających na skuteczne przekonanie drugiej strony z jednoczesnym zachowaniem dobrych z nią relacji.
 • Przekazanie wiedzy dotyczącej argumentowania, budowania strategii argumentacyjnej, formułowania argumentów.
 • Przekazanie umiejętności komunikacyjnych przydatnych w czasie trudnych rozmów - przekazywania negatywnych wiadomości, przekazywania i przyjmowania krytyki, odmawiania.
 • Przekazanie wiedzy i umiejętności pozwalających na skuteczne prowadzenie polemik i debat, przekonywanie do swoich racji oponenta i publiczności a także radzenie sobie z trudnymi sytuacjami wywoływanymi zachowaniem odbiorców.
 • Przekazanie wiedzy i umiejętności pozwalających na reagowanie w sytuacjach, w których rozmówca stosując nieetyczne zachowania erystyczne lub negocjacyjne próbuje osiągnąć nienależną sobie przewagę.

 Tematyka warsztatu

 • Prawidłowa konstrukcja wypowiedzi perswazyjnych
 • Podstawowe zasady retoryczne
 • Strategia miękkiej perswazji
 • Narzędzia perswazji językowej
 • Warunki skuteczności przekazu o charakterze perswazyjnym
 • Budowanie spójnego wizerunku
 • Frazeologia w komunikacji interpersonalnej
 • Radzenie sobie ze sposobami erystycznymi i manipulacjami
 • Posługiwanie się słownictwem emocjonalnym
 • Błędy retoryczne

Metody pracy oraz informacja zwrotna dla uczestników warsztatu

Na warsztat składają się:

 • wprowadzenia merytoryczne prowadzącego oraz
 • praktyczne ćwiczenia z udziałem uczestników i prowadzącego

Wystąpienia (ćwiczenia) będą rejestrowane, a następnie odtwarzane i omawiane. Uczestnik otrzyma szczegółową informację zwrotną dotyczącą swoich silnych i słabych stron.  Informacja ta będzie się odnosiła do następujących zagadnień:

 • Ogólne wrażenie (budowany wizerunek, intencja nadawcy, kontakt z odbiorcami, spójność komunikacji werbalnej, parawerbalnej i pozawerbalnej),
 • Kompozycja wypowiedzi perswazyjnych (elementy struktury, logika argumentacji),
 • Stylistyka i słownictwo wypowiedzi, perswazyjność języka,
 • Zastosowane linie argumentacyjne,
 • Radzenie sobie w sytuacji konfrontacyjnej, stosowanie narzędzi miękkiej perswazji,
 • Zachowania werbalne i niewerbalne w sytuacji sporu.

Grupa docelowa/uczestnicy warsztatu

Warsztat przeznaczony jest dla:

 • Menedżerów i liderów zespołów, działów, firm,
 • Agile coachów i scrum masterów,
 • Kierowników projektów, kierowników zespołów projektowych oraz innych specjalistów (nie tylko ze świata IT),

pragnących zdobyć umiejętności erystyki i retoryki – przekonywania bez pokonywania.

Założenia organizacyjne

 • Warsztat w grupie do 6-8 osób, trwający 1 dzień.
 • Przed warsztatem określane są tematy ćwiczeń - mogą być one bezpośrednio związane z działalnością zawodową uczestników, bądź dotyczyć spraw pozazawodowych

Program warsztatu

Program warsztatu obejmuje następujące tematy:

 • Rozpoczęcie, ustalenie oczekiwań uczestników (indywidualne oczekiwania wobec rozwijania własnych kompetencji w zakresie erystyki, retoryki i argumentowania), przedstawienie programu;
 • Wprowadzenie teoretyczne - wizerunek, autoprezentacja (teoria kwadratów komunikacyjnych von Thuna), emocje w języku;
 • Ćwiczenie I - perswazja poprzez autoprezentację (uczestnik ma około dwie minuty, aby przekonać rozmówcę do określonego działania lub zaniechania realizacji pomysłu odwołując się do osobistych kompetencji i doświadczeń, ćwiczenie jest rejestrowane, następnie odtwarzane i omawiane);
 • Wprowadzenie teoretyczne - Podstawowe zasady retoryczne wg. Burke'a - warunki skutecznej perswazji, prawidłowa konstrukcja wypowiedzi, dobór frazeologii i argumentacji, budowanie strategii argumentacyjnych;
 • Ćwiczenie II - argumentowanie (uczestnicy przygotowują około 3-minutową wypowiedź perswazyjną na wybrany temat, jest ona rejestrowana i odtwarzana, w czasie omówienia pokazywane są wykorzystane mechanizmy tworzenia argumentacji);
 • Wprowadzenie teoretyczne - Erystyka: specyfika debaty, sposoby erystyczne, nieczyste chwyty negocjacyjne, zachowania o charakterze manipulacyjnym i jak sobie z nimi radzić;
 • Ćwiczenie III - Trudna rozmowa: zadaniem uczestnika jest poradzenie sobie w trudnej rozmowie z klientem wewnętrznym lub zewnętrznym. Każdy uczestnik otrzyma zadanie komunikacyjne zbliżone do rzeczywistych sytuacji zawodowych. Prowadzący wcieli się w rolę klienta wewnętrznego. Ćwiczenie będzie rejestrowane a następnie odtworzone i poddane analizie.
 • Podsumowanie i zakończenie szkolenia.

 

Prowadzący

Dr hab OLGIERD ANNUSEWICZ – politolog, konsultant komunikacji i trener umiejętności społecznych. Wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim. Prowadzi zajęcia z między innymi z Retoryki i erystyki, Sztuki negocjacji, Zarządzania projektami a także przedmiotów, których wspólnym mianownikiem jest komunikacja i pojęcie wizerunku (Polityk jako marka, Wywieranie wpływu, Komunikacja kryzysowa w marketingu politycznym, Media Relations). Jako trener specjalizuje się w szkoleniach z autoprezentacji, prezentacji, wystąpień publicznych i komunikacji a w szczególności z perswazyjnego użycia języka. Prowadzi także szkolenia z negocjacji i zarządzania zespołem, w tym także zespołami projektowymi. Często jednak łączy tematykę i doświadczenia z różnych dziedzin aby zbudować programy szkoleniowe, które w precyzyjny sposób odpowiadają na wyzwania, przed którymi stają klienci. W ten sposób powstał projekt stworzenia i wprowadzenia w życie standardów komunikacji reklamacyjnej u jednego z operatorów telekomunikacyjnych, standardy komunikacji pisemnej dla centrum obsługi klienta biznesowego w branży budowlanej, program szkolenia sprzedażowego, który wymagał dopasowania do realiów Polski, czy projekty wykorzystania form interaktywnych w trakcie konferencji medycznych.

Doradza w obszarze kształtowania wizerunku i prezentacji marketingowych. Zarządzał projektem rebrandingu jednej z firm konsultingowych. Jako konsultant wspiera budowanie i funkcjonowanie zespołów projektowych. Jest autorem narzędzi do efektywnego planowania rozwoju zawodowego członków zespołów projektowych.

Szkolił i doradzał osobom pracującym w organizacjach pozarządowych, politycznych, naukowych oraz biznesowych w tym: Abbot Labboratories, Accenture, AIG Bank, Alfa Wassermann, Allianz Polska, Baker&McKenzie, Bayer HealthCare, Bank Informacji Kredytowej (BIK), Bumar Łabędy, Cadbury Wedel, Carrywater, Celon Pharma, Centrum Medyczne Damiana, Commercial Union (Aviva), Compensa, Fleishman-Hillard, Fortum, Frito Lay Poland, Gilead Sciences, GSK (Glaxo), HRK, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, Lafarge, ING Bank Śląski, Mars Polska, NC+, Netia, Nordea, Novonordisk, Pepsi-Cola General Bottlers Poland, Polskie Linie Lotnicze LOT, Royal-Canin, SAP Hybris, Squire&Sanders, Torfarm, Polska Telefonia Cyfrowa, Schoenherr, Śnieżka, Volvo Polska Samochody Ciężarowe, Zepter International Poland. Ma doświadczenie w szkoleniu za granicą w języku angielskim.

Pełniący obowiązki dyrektora Ośrodka Analiz Politologicznych Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert komentujący dla mediów bieżące wydarzenia polityczne i społeczne. Jego wypowiedzi i opinie były publikowane m.in. w Wiadomościach TVP, Panoramie TVP, TVP Info, TVN 24, Faktach TVN, Wydarzeniach Polsatu, Polsat News, TVP Polonii, I Programie Polskiego Radia, III Programie PR, Tok FM, Newsweeku, Wprost, Przekroju, a także w zagranicznej prasie oraz stacjach radiowych i telewizyjnych.

Znajdź nas na Linked In!