Warsztat: Zwinne przywództwo – zagadnienia zaawansowane

Jak w pewnością już wiecie, np. z warsztatu "Zwinne przywództwo", przyszłość zarządzania to kompetentne zespoły pracujące na zasadzie samoorganizacji, a nie w sztywnych strukturach hierarchicznych; to liderzy zarządzający systemem pracy, a nie „w starym stylu”  zarządzający ludźmi. To satysfakcja i zadowolenie pracowników i liderów, prowadzące do efektów biznesowych.

Jeśli chcesz być takim liderem i chcesz poznać zaawansowane zasady i techniki zarządzania i przywództwa prowadzące do skutecznego i efektywnego zarządzania, zaangażowania, motywacji, satysfakcji pracowników oraz do efektów biznesowych, to zapraszamy na warsztat „Zwinne przywództwo 2023 - zagadnienia zaawansowane”.

Cel i odbiorcy warsztatu

Celem warsztatu jest praktyczne - w formie gier, ćwiczeń, dyskusji i krótkich prezentacji - przedstawienie zaawansowanych zasad i praktyk zwinnego przywództwa oraz przygotowanie uczestników do praktycznego stosowania tych zasad i praktyk w swojej organizacji i/lub zespole.

Warsztat przeznaczony jest dla:

 • Liderów i menedżerów firm, działów oraz zespołów
 • Team leaderów, agile coachów, scrum masterów i właścicieli produktu
 • Kierowników projektów, kierowników zespołów projektowych i zespołów funkcjonalnych

pragnących poznać i wprowadzać w swoich zespołach i firmach  zaawansowane zasady i praktyki zwinnego zarządzania.

 

Program:

Menedżer 3.0+ i podstawowe praktyki zwinnego przywództwa – przypomnienie:

 • Rola menedżera 3.0
 • Bezpieczeństwo psychologiczne i zaufanie
 • Podstawowe praktyki zwinnego przywództwa

Inteligencja emocjonalna w zespole:

 • Składniki inteligencji emocjonalnej
 • Samoświadomość i podstawowe techniki jej doskonalenia
 • Samokontrola i podstawowe techniki jej doskonalenia
 • Samoświadomość społeczna i podstawowe techniki jej doskonalenia

Flow Management:

 • Fundamenty Flow na poziomie zespołu
 • Zarządzanie pracami zespołu z wykorzystaniem praktyk Flow Management
 • Inne zagadnienia Flow Management

Metody ciągłego doskonalenia funkcjonowania organizacji i zespołu:

 • Kaizen i kaikaku: dwa podejścia do zmian i doskonalenia
 • Techniki ciągłego doskonalenia
 • Praktyczne zastosowanie technik ciągłego doskonalenia w firmie i zespołach

Metody zwinnej komunikacji w pracy operacyjnej i projektowej:

 • Techniki wizualizacji informacji
 • Metody udzielania i otrzymywania informacji zwrotnej
 • Techniki teatru improwizacji

Struktury organizacyjne

 • Rozwijanie struktury organizacyjnej na podobieństwo fraktali
 • Równoważenie specjalizacji i generalizacji
 • Kiedy budować zespoły funkcjonalne, a kiedy zespoły cross-funkcjonalne
 • Jak budować zespoły będące elementami sieci wartości.

Rozwijanie systemu zwinnej pracy, przywództwa i zarządzania

Retrospektywa

 

Warsztat prowadzony jest on-line lub stacjonarnie na zamówienie dla firm.

Znajdź nas na Linked In!