Featureban – gra symulacyjna Kanban

Jak pewnie pamiętacie z wcześniejszych tekstów na tym blogu (seria 3 tekstów o metodzie Kanban - "Kanban: stop starting, start finishing") jestem absolutnym fanem metody Kanban i staram się stosować Kanban zarówno w zarządzaniu firmą, jak i podczas konsultacji projektowych dla klientów.

W grudniu 2015 prowadziłem także szkolenie „Kanban – zwinne zarządzanie projektami”. Przygotowując to szkolenie szukałem prostej, nie zajmującej wiele czasu podczas szkolenia gry symulacyjnej, która w prosty sposób pokazałaby główne zasady Kanban-a. Wcześniej miałem okazję grać w getKanban http://getkanban.com/, którego początek był jednak mocno skomplikowany i który był zbyt długi, wręcz nużący, ze względu na zbyt dużą powtarzalność elementów gry. Jaką więc grę znalazłem i wykorzystałem w trakcie grudniowego szkolenia?

Ta gra to Featureban, opracowana przez Mike Burrows’a, opisana w języku angielskim na: http://tastycupcakes.org/2014/09/new-kanban-simulation-game-featureban/ i na: https://www.agendashift.com/featureban.

Featureban to gra pokazująca zasady visual management, rozszerzone o limity prac w toku (WIP limit), a także o metryki, w wyniku czego powstaje prosty system Kanban. W grze może uczestniczyć kilka 4-5 osobowych zespołów, może to być także jeden zespół 5-cio osobowy, tak jak na naszym szkoleniu.

Gra realizowana jest w trzech podstawowych iteracjach. Pierwsza z nich pokazuje prostą tablicę Kanban, wykorzystywaną do zarządzania zbiorem zadań określonych przez zespół. Zadania są „realizowane” zgodnie z wynikami rzutu monetą: orzeł oznacza zrealizowanie zadania, reszka zaś problem z realizacja i zablokowanie zadania. Druga iteracja wprowadza limity prac w toku (WIP limit), pokazując praktyczne znaczenie tych limitów w realizacji zadań projektowych. Natomiast iteracja trzecia wprowadza metryki Kanban-owe, takie jak: cykl realizacji (lead time), wskaźnik efektywności przepływu oraz skumulowany diagram przepływu (CFD: Cumulative flow diagram).

Możliwe jest także rozszerzenie gry o kolejne iteracje, wprowadzające inne elementy podejścia Kanban. To rozszerzenie jest już jednak zadaniem prowadzącego i/lub zespołu grającego. Myśmy nie zagrali 4-tej iteracji, jednak pierwszy pomysł, jaki nasunął się w trakcie dyskusji po grze, to uwzględnienie priorytetów zadań. W ten sposób będzie można uwzględnić wartość dla klienta, uzyskiwaną w wyniku dostarczenia poszczególnych zadań, co jest jednym z kluczowych elementów Kanban-a.

Gra jest naprawdę fajna, wciągająca. Daje zespołowi grającemu duże możliwości analizy sytuacji, jej usprawnień, a tym samym praktycznej samo-organizacji, zgodnie z filozofią Kanban. Wg mnie jest może nieco zbyt prosta, dlatego też w kolejnych grach z pewnością będę chciał wprowadzić czwartą i być może kolejne iteracje, tak by możliwie zbliżyć grę symulacyjną do praktyki projektów Kanban-owych.

Chcecie także spróbować Featureban? Na https://www.agendashift.com/featureban znajdziecie opis gry. Możecie także napisać do Mike’a z prośbą o przysłanie slajdów – w wersji angielskiej -prezentujących grę. A może chcielibyście wykorzystać slajdy w języku polskim? Właśnie kończymy tłumaczenie tych slajdów na język polski. Jak tylko będą gotowe, to pojawi się aktualizacja tego tekstu, z informacją, gdzie te slajdy można znaleźć.

Życzę więc dobrej zabawy z Featureban!

Znajdź nas na Facebooku!