Motywacje inaczej: książka "16 pragnień"

Zarządzanie projektami to m.in. zagadnienie motywacji: jak kierownik projektu ma spowodować, lub wpłynąć na członków zespołu projektowego, by działali na rzecz wspólnych celów projektu. Ciekawe spojrzenie na temat motywacji prezentuje profesor Steven Reiss w książce "16 pragnień" (http://www.proszynski.pl/16_pragnien__Analiza_motywacyjna-p-30311-2000-.html)

Reprezentuje on podejście nazywane analizą motywacyjną. Podejście to wyjaśnia osobowość dorosłego człowieka jako zestaw nawyków, których ludzie nabywają, by realizować swoje cele życiowe, potrzeby psychologiczne i wyznawane wartości. Główna teza książki to: "ludzką psychiką kierują wartości, a nie nieświadoma psychodynamika". Autor odrzuca więc psychoanalizę Freuda i wynikające z niej podejścia.

Autor – w wyniku kilkuletnich badań – zidentyfikował 16 potrzeb psychologicznych, nazywanych „podstawowymi pragnieniami”, kierujących psychiką ludzką. Są to takie pragnienia, jak:
•    Akceptacja
•    Ciekawość
•    Jedzenie
•    Rodzina
•    Honor
•    Idealizm
•    Niezależność
•    Porządek
•    Aktywność fizyczna
•    Władza
•    Seks
•    Gromadzenie
•    Kontakty społeczne
•    Status
•    Spokój
•    Rewanż.

Zdaniem Reissa każdy z nas odczuwa wszystkie 16 pragnień, ale w różnym stopniu. I właśnie albo niewystarczające (czyli bardzo słabe), niskie (słabe) oraz wysokie (silne) lub nadmierne (bardzo silne) natężenie każdej z tych potrzeb przyczynia się do rozwoju określonych cech osobowości. I tak na przykład silny poziom pragnienia ciekawości prowadzi do takiej cechy, jak myślenie, natomiast nadmierne natężenie tego pragnienia może prowadzić do cechy nadmiernego analizowania. Tak więc intensywność motywacji jest podstawą do zrozumienia osobowości z motywacyjnego punktu widzenia.

Autor zbudował także tzw. Profil Motywacyjny Reissa, określający intensywność, z jaką każda osoba doświadcza każdego z tych 16-tu pragnień. Profil ten pokazuje właściwe dla każdej osoby uporządkowanie (hierarchię) 16-tu podstawowych pragnień. A na tej podstawie można już wyjaśnić wiele cech każdej osoby. Analizę motywacyjną i Profil Motywacyjny można także wykorzystać do analizy związków między ludźmi. Reiss stoi tu na stanowisku, że mamy naturalną skłonność do wiązania się z ludźmi, których wartości i pragnienia są podobne do naszych.

Autor podsumowuje swoją książkę listą 16-tu reguł motywacji. Sądzę, że można je zastosować także w odniesieniu do zarządzania projektem.

Znajdź nas na Facebooku!