Polecamy lektury na 2013 rok

W 2012 roku znaleźliśmy – szczęśliwie – także czas na „fachowe” lektury dotyczące szeroko rozumianego zarządzania projektami.  Kilka z tych książek było naprawdę świetnych  i godnych polecenia. Oto one:

Po pierwsze: rewelacyjna książka świetnego fachowca od metod “zwinnych” (agile-owych) Mike Cohna „Agile Estimating and Planning”.  Mike jest nie tylko fachowcem od Agile; potrafi także wspaniale przedstawiać swoją olbrzymią wiedzę praktyczną. Książka jest bardzo praktycznym kompendium zarządzania projektem wg zasad zwinnych. Nie koncentruje się na aspekcie wytwórczym oprogramowania (choć oczywiście też go omawia), lecz właśnie na zarządzaniu projektem, poruszając m.in. takie tematy jak: szacowanie prac, priorytetyzacja tematów, planowanie wydania i iteracji oraz monitorowanie planu wydania i planu iteracji. Świetnie napisana, wzbogacona wieloma przykładami – super. Gorąco polecam.

Druga książka dotyczącą tematyki Agile jaką mogę polecić jest: „Making sense of Agile Project Management”, której autorem jest  Charles G. Cobb. Jak autor pisze we wstępie:  „celem książki jest pomoc firmom w zobaczeniu zarówno metod agile’owych, jak i nie-agile’owych w zupełnie nowym świetle i zrozumieniu, jak mogą one (tj. firmy) wykorzystywać te metody dla uzyskania właściwej równowagi między kontrolą i zwinnością”. I właśnie to szersze spojrzenie, uwzględniające i podejście Lean i tradycyjny SDLC (Software Development Life Cycle) jest jedną z głównych zalet książki. Inną jest bardzo „trzeźwe” spojrzenie na Agile, pokazujące i jego ograniczenia i silne punkty, jak i możliwości integracji z metodami tradycyjnymi.

Z kolejną książką dotyczącą metod Agile-‘owych mam pewien problem. To praktycznie pierwsza pozycja w języku polskim mówiąca o zwinnym zarządzaniu projektami: „SCRUM. O zwinnym zarządzaniu projektami”, której autorem jest Mariusz Chrapko. Dobrze napisana, ilustrowana wieloma doświadczeniami praktycznymi autora z agile-owych projektów. Bardzo dobra, zwłaszcza jej pierwsza część, dotycząca m.in. ról projektowych i zespołu projektowego. Druga - dotycząca planowania i estymacji projektu jest w sporym stopniu powtórzeniem wątków, przedstawionej powyżej, książki Mike Cohna „Agile Estimating and Planning”.

Polecam także książkę Steve Denninga „The Leader’s Guide to Radical Management”.  Punktem wyjścia książki Denninga jest teza, że tradycyjne zarządzanie, związane z takimi zasadami, jak: hierarchiczna struktura,  wykonywanie pracy przez poszczególne osoby, podlegające szefom, działanie wg szczegółowego planu, jednostronna komunikacja, nie odpowiada wymaganiom biznesowym XXI wieku i jest po prostu nieskuteczne. I dlatego proponuje on tzw. radykalne zarządzanie, bazujące na zupełnie innych, siedmiu zasadach. Są to: koncentracja na zadowoleniu klienta, realizacja prac przez samoorganizujące się zespoły, dostarczanie wartości klientowi w każdej, krótkiej iteracji pracy, radykalna przejrzystość, ciągłe samodoskonalenie oraz interaktywna komunikacja. Nawet szybkie przyjrzenie się proponowanym zasadom radykalnego zarządzania prowadzi do wniosku, że u ich podstaw leżą doświadczenia i zasady zwinnego podejścia do wytwarzania oprogramowania, czyli agile management. Różnica polega na tym, że - zdaniem Denninga - te bazujące na zwinnym zarządzaniu radykalne zarządzanie powinno znaleźć (a tak naprawdę to już znajduje) zastosowanie w dziedzinach biznesu, daleko poza wytwarzaniem oprogramowania. Naprawdę inspirującą książka, chociaż czasami za bardzo upraszczająca świat biznesu i projektów. Jest też polskie tłumaczenie tej książki zatytułowane „Radykalna rewolucja w zarządzaniu”; ja jednak zdecydowanie polecam wersję angielską.

I na koniec coś z „innej bajki”, lecz także związanej z zarządzaniem projektami, czyli książki dotyczące emocji i inteligencji emocjonalnej. Moim zdaniem, to właśnie zagadnienie emocji, lojalności oraz relacji w projektach są i będą w kolejnych latach jednym z najważniejszych obszarów zarządzania projektami. Warto więc wiedzieć co  „w tej trawie piszczy” i przeczytać dwie następujące książki: „Emocje ujawnione” Paula Ekmana oraz „Inteligencja emocjonalna w biznesie” Reldana  S. Nadlera.  Paul Ekman to światowej sławy psycholog i ekspert zajmujący się emocjami, motywacją i ekspresją mimiczną uczuć. Jego świetnie napisana, bogato ilustrowana przykładami książka przedstawia nasze podstawowe emocje: smutek i udrękę, gniew, zaskoczenie i strach, wstręt i pogardę, a także radosne emocje. Natomiast książka Reldana S. Nadlera – praktyczna i bardzo przystępna - zawiera wiele konkretnych i prostych do zastosowania strategii, pozwalających menedżerom - i oczywiście – project managerom na podniesienie poziomu inteligencji emocjonalnej. Polecam obie te książki: zarówno tym z Was, którzy już zainteresowali się zagadnieniami emocji w zarządzaniu projektami, jak i tym, dla których będzie to wejście na zupełnie nowy obszar.

Na pewno więc każdy z Was znajdzie coś dla siebie wśród naszych propozycji. Życzę inspirującej lektury.

Znajdź nas na Facebooku!