Zarządzanie wieloma projektami

Ukazała się niedawno kolejna książka dotycząca zarządzania portfelem projektów i zarządzania programem: "Zarządzanie wieloma projektami" Ewy Sońty-Drączkowskiej (Wydawnictwo PWE).

Spis treści książki prezentuje się naprawdę imponująco:  zarządzanie w środowisku wieloprojektowym: koncepcje i kierunki rozwojowe, planowanie strategiczne jako źródło inicjowania projektów, zarządzanie portfelem projektów, zastosowanie teorii ograniczeń w zarządzaniu wieloma projektami, zarządzanie programami projektów oraz elementy wspierające zarządzanie w środowisku  wieloprojektowym. Obejmuje on praktycznie wszystkie kluczowe zagadnienia zarządzania wieloma projektami. Szybko więc zabrałem się do przeglądania i do czytania książki, wykorzystując podróż pociągiem do Krakowa (tam i powrót).

I bardzo szybko zorientowałem się w charakterze książki. Jest to przede wszystkim przegląd literatury z zakresu zarządzania portfelem projektów i zarządzania programem.  I to bardzo dobry przegląd, prezentujący w bardzo inteligentny sposób w zasadzie wszystkie najważniejsze publikacje z tego zakresu, a także najważniejsze światowe standardy dotyczące tych zagadnień. A więc tylko i aż przegląd publikacji i doświadczeń innych.

W publikacji poświęconej zagadnieniom zarządzania portfelem projektów i programem aż prosi się o omówienie własnych doświadczeń i praktycznych przykładów rozwiązań autora, pochodzących z pracy doradczej w firmach działających w Polsce. Niestety – i to jest moje główne zastrzeżenie do książki – zabrakło tych praktycznych doświadczeń autorki. Przykładowo większość rysunków i  tabel zawartych w książce pochodzi z cytowanych, innych publikacji.

Ponieważ jednak brak jest polsko języcznej literatury dotyczącej zagadnień zarządzania portfelem projektów i programem, a  znajomość prac i doświadczeń zachodnich nie jest niestety zbyt duża, to – moim zdaniem – zdecydowanie warto po książkę "Zarządzanie wieloma projektami"  sięgnąć.

Szczególnie interesujący jest rozdział 3-ci, poświęcony zarządzaniu portfelem projektów (ZPP). Znajdziecie w nim zarówno omówienie ZPP w kontekście tworzenia wartości przedsiębiorstwa, jak i omówienie problemów wynikających z braku ZPP w firmie oraz cele ZPP. Bardzo dobre jest omówienie problemu zgodności portfela ze strategią, a także trzech podejść do ustanawiania projektów portfela w firmie.  Także bardzo wnikliwie przedstawione jest jedno z podstawowych narzędzi oceny i wyboru projektów, czyli modele scoringowe. Także w tym rozdziale znajdziecie omówienie techniki dynamicznej listy rankingowej, a na jego zakończenie – traktowane zwykle "po macoszemu" problemy zapewnienia zasobów do realizacji projektów portfela. I jeśli zajmujecie się, lub będziecie zajmować się ZPP, to ten rozdział jest naprawdę bezcenną kopalnią informacji oraz odnośników do doświadczeń innych specjalistów i innych firm.

Bardzo dobrze jest także przedstawione (w rozdziale 5-tym) zarządzanie programem. Znajdziecie tam zarówno opis standardu PMI (The Standard for Program Management), jak opracowania OGC: Managing Successful Programmes, jak i omówienie wielu kluczowych zagadnień zarządzania programem.

Natomiast pewien niedosyt budzą rozdziały dotyczące  zastosowania teorii ograniczeń w zarządzaniu wieloma projektami oraz planowania strategicznego, jako źródło inicjowania projektów. Pierwsze z tych zagadnień zostało potraktowane przez autorkę, bardzo zwięźle – moim zdaniem za bardzo zwięźle. Trochę za słabo zostały pokazane różnice zarządzania projektem i portfelem projektów przy zastosowaniu metody łańcucha krytycznego. Bardzo pomocna jest natomiast tabela porównująca metody ścieżki krytycznej i łańcucha krytycznego. Natomiast planowanie strategiczne zostało omówione trochę za bardzo teoretycznie. No tak, ale przecież i na pierwszy temat, jak i na drugi można by napisać oddzielne książki.

Podsumowując: zdecydowanie polecam "Zarządzanie wieloma projektami" zarówno tym z Was, którzy już zajmują się zarządzaniem portfelem i zarządzaniem programem, jak i tym, którzy chcieliby rozszerzyć swoja wiedzę z zarządzania projektem. Współczesny project management to przecież – tak naprawdę -  system obejmujący i pojedyncze projekty i programy i portfele. Zobaczcie elementy takiego systemu zarządzania projektami na rysunku 3.7 (na stronie 53) i … sięgnijcie po książkę, by poznać jego szczegóły.

Znajdź nas na Facebooku!