Zwinne przywództwo - temat roku 2014?

Z pewnością zastanawiacie się – jak i ja to robię - jaki będzie najważniejszy temat w zarządzaniu projektami, zarządzaniu zespołami oraz całymi organizacjami w nadchodzących latach, w zmieniającym się środowisku biznesowym? W środowisku z dominującą rolą wysoko wykwalifikowanych specjalistów – określanych mianem pracowników wiedzy (ang. Knowledge Worker), wymagającym dotrzymywania coraz krótszych terminów dostarczenia złożonych produktów i charakteryzującym się olbrzymią zmiennością.

Moim zdaniem odpowiedź – wynikająca z obserwacji najbardziej dalekowzrocznych, jaki i najefektywniejszych firm i menedżerów – jest stosunkowo prosta. Tym najważniejszym tematem w zarządzaniu projektami, zarządzaniu zespołami oraz całymi organizacjami będą takie metody zarządzania ludźmi i zespołami projektowymi, które uruchomią kreatywność, inicjatywę pracowników wiedzy i ich innowacyjność, prowadząc jednocześnie do efektywniejszej pracy i lepszych rezultatów. A ponieważ lepszym słowem niż „zarządzanie” byłoby tutaj raczej „przywództwo”, stąd ten najważniejszy temat nazwałbym: zwinne przywództwo.

Zwinne przywództwo, zastępuje tradycyjne koncepcje zarządzania związane z hierarchicznymi strukturami organizacji, uzupełniane o pojawiające się i znikające koncepcje zarządzania, takie jak Balanced Scorecard, Six Sigma, TQM, etc. Opiera się ono na kilku spostrzeżeniach. Pierwsze z nich mówi, że każda organizacja to w gruncie rzeczy sieć powiązań pracowników i kanałów ich komunikacji, choć nadal przedstawiana jako hierarchia. Drugie związane ze społeczną złożonością wskazuje, że zarządzanie dotyczy ludzi i relacji pomiędzy nimi, a nie działów firmy i zysków. Można więc powiedzieć, że jest to koncepcja nie tyle zarządzania ludźmi, co przewodzenia zespołom, pracującym w sieciowo funkcjonujących organizacjach, w których to ludzie i relacje pomiędzy nimi liczą się najbardziej. To koncepcja dbania o ludzi tworzących złożony adaptacyjny system, a nie mechanizm złożony z wydawać by się mogło łatwo wymienialnych „trybików”.

Na czym więc polega to zwinne przywództwo? Gdzie zdobyć więcej informacji na ten temat?

Sama nazwa „zwinne przywództwo” wskazuje trop poszukiwań: zwinne, czyli – w języku angielskim – agile. Właśnie w ramach agile management i agile project management, dotyczących projektów wytwarzania oprogramowania zaczęto stosować w praktyce te idee. Doświadczenia branży software development zainspirowały menedżerów innych branż do poznania tego podejścia i stosowania – na razie jeszcze w ograniczonym zakresie – w swoich firmach i instytucjach.

Powstała też społeczność menedżerów i konsultantów, promujących zwinne przywództwo (agile leadership), skupionych wokół hasła Management 3.0 (http://www.management30.com/ ).  A Management 3.0, to także tytuł książki Jurgena Appelo, znanego w świecie agile-owym eksperta, menedżera i autora. Jest też kilka osób w Polsce, zajmujących się Management 3.0 i strona: http://management30.pl/, która oczywiście będzie rozwijana.

A gdzie zdobyć więcej informacji na temat zwinnego przywództwa i Management 3.0?

Na naszej stronie znajdziecie tekst: „Zwinne przywództwo / zarządzanie - Agile leadership”. W trzecim numerze pisma Strefa PMI, jaki ukaże się przed 8 International Congress PMI Poland Chapter (2-3 grudnia 2013) i będzie dostępny podczas Kongresu, znajdziecie artykuł Jerzego Stawickiego i Daniela Skowrońskiego „Zwinne przywództwo, czyli Management 3.0” .

Także na konferencji Agile Management 2013 (http://am2013.governica.com/ ) odbywającej się w dniach 14-15 listopada będziecie mieli okazję spotkać autorów w/w tekstu, prowadzących sesje roundtable na ten temat w pierwszym dniu konferencji.

A jeśli zastanawiacie się, jak zwinne przywództwo można wprowadzić do zarządzania firmami i organizacjami, to polecam książkę Stevena Denninga „ The Leader’s Guide to Radical Management. Reinventing the Workplace for 21st Century”.

Zaintrygowani? Zainteresowani?

W takim razie: do zobaczenia w świecie zwinnego przywództwa.

Znajdź nas na Linked In!