Flow Management Polska - meetup

Zapraszam 9 listopada 2022 w godzinach 18:30 – 19:50 na 1-sze spotkanie (w trybie on-line) - współorganizowanej przeze mnie społeczności Flow Management Polska poświęcone wyzwaniom realizacji celów strategicznych firmy.

Flow Management Polska to - budowana przez grono praktyków od października 2022 - społeczność executives, menedżerów, liderów i praktyków stosujących w zarządzaniu firmą i zespołami podejście Flow Management (bazujące na Lean, Kanban, TOC i wykorzystujące zwinne zarządzanie celami (metoda OKR) oraz psychologię przepływu) umożliwiające:

 • Skuteczne, efektywne ekonomicznie i przewidywalne dostarczanie klientom zewnętrznym i wewnętrznym wartości na poziomie:
  - Portfela prac i projektów, jak i
  - Pojedynczych projektów, produktów
  - Operacyjnych zespołów biznesowych
 • Rozwój i przetrwanie w czasach turbulencji, zmienności i niepewności dzięki zwinności biznesowej

Spotkania społeczności - zarówno on-line, jak i w realu - mają za celu wymianę wiedzy i doświadczeń praktyków stosujących Flow Management do zarządzania:

 • Firmą
 • Portfelem prac i projektów
 • Projektami

oraz promowanie zastosowań Flow Management na różnych szczeblach zarządzania.

Nasze pierwsze spotkanie: „Strategia, system celów firmy oraz ich realizacja: wyzwania i metody poświęcone jest wyzwaniom realizacji celów strategicznych firmy.

Podczas spotkania - prowadzonego przez Dariusza Ciechana - Krzysztof Zaborowski, lider zmian, ekspert zarządzania projektami i portfelem projektów, Head of PMO oraz Jerzy Stawicki, konsultant w obszarze zarządzania celami oraz zarządzania portfelem prac i projektów przedstawią swoje doświadczenia dotyczące w/w zagadnień i będą odpowiadali na pytanie: czy i jak podejście Flow Management może być zastosowane na poziomie strategii, celów i ich operacjonalizacji.

Na spotkanie zapraszamy w szczególności:

 • Kadrę zarządzającą firm dużych, SME oraz start-up-ów,
 • Menedżerów portfela projektów oraz menedżerów PMO
 • Specjalistów w obszarze strategii, zarządzania celami, zarządzania portfelem projektów

oraz

 • Wszystkich zainteresowanych podejściem Flow Management i odpowiedzią na pytanie: jak Flow Management może być zastosowany na poziomie strategii, celów i ich operacjonalizacji?

Informacje o spotkaniu znajdziecie na:

https://www.meetup.com/flow-management-polska/events/289320538/

Informacje o społeczności znajdziecie na:

https://www.meetup.com/flow-management-polska/

Zapraszam – będzie praktycznie i inspirująco.

Znajdź nas na Linked In!