Rejestracja przez sąd polskiego oddziału PMI (Warsaw Polish Chapter) - sierpień 2003

Po ciężkich przeprawach sukcesem zakończył się proces rejestracji polskiego oddziału PMI (Warsaw Poland Chapter). Wkrótce odbędzie walne zebranie członków oddziału i rusza nasza działalność!

Znajdź nas na Linked In!