Szkolenia Agile-owe prowadzone przez JS PROJECT

W ostatnich latach, szczególnie w branży IT wśród firm zajmujących się produkcją oprogramowania, rośnie popularność innych niż tradycyjne, oparte o fazowy model realizacji projektu, metod realizacji prac programistycznych oraz zarządzania takim projektem. Te inne metody określane są zwykle mianem metod "lekkich" lub "zwinnych", określanych angielskim terminem: agile project management (APM).

Nasza ścieżka szkoleń dotyczących metod zwinnych w zarządzaniu projektami obejmuje 3 następujące szkolenia:

1. Szkolenie "Wprowadzenie do Agile/SCRUM: lekkie metody zarządzania projektami - teoria i praktyka" (2 dni), przeznaczone dla kierowników projektów i kluczowych członków zespołów projektowych, pragnących poznać zwinne metody zarządzania projektem.

Najbliższy termin: 20-21 maja 2013 (Warszawa).

2. Szkolenie "ACP-Prep: Przygotowanie do egzaminu PMI-ACP® (Agile Certified Practitioner)" (3 dni), przeznaczone dla wszystkich, którzy chcą się przygotować do egzaminu PMI-ACP (przy spełnieniu wymagań PMI), a także dla kierowników projektów pragnących poznać różne praktyczne Agile-owe metody zarządzania projektem.

Najbliższy termin: 5-7 czerwca 2013 (Warszawa).

3. Warsztat "Agile Project Management dla kadry zarządzającej" (1 dzień) przeznaczony dla kierowników działów/departamentów, z jednej strony nadzorujących projekty i portfele projektów, z drugiej strony określających środowisko organizacyjne w ramach którego realizowane są projekty, pragnących poznać i wprowadzać zasady Agile-owego zarządzania projektami w swoich firmach.

Szkolenie prowadzone jest jako szkolenie zamknięte (dla firm) w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

Znajdź nas na Linked In!